De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond Havo-4 en Vwo-4 en 5. Ouderavond 26 september 2011 Havo-4 en Vwo-4 en -5 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond Havo-4 en Vwo-4 en 5. Ouderavond 26 september 2011 Havo-4 en Vwo-4 en -5 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond Havo-4 en Vwo-4 en 5

2 Ouderavond 26 september 2011 Havo-4 en Vwo-4 en -5 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor

3 Wat is er anders? Profielen CM, EM, NG en NT Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel Nieuwe vakken: bijv. ckv, bsm Studiewijzers en programmaplanners, PTA Invloed examen al (in beperkte mate) merkbaar Toetsweken Toetsen over grotere delen van de stof Praktische opdrachten, handelingsdelen, PWS E-uren

4 Overzicht schooljaar 2011-2012 4 periodes die afgesloten worden met een toetsweek: –toetsweek 1: 31 oktober - 7 november 2011 –toetsweek 2: 16 januari - 23 januari 2012 –toetsweek 3: 21 – 28 maart 2012 –herkansing voor 1 vak na iedere toetsweek –toetsweek 4: 19 - 26 juni 2012 (GEEN herkansingsmogelijkheid)

5 Examencijfer(1) Centraalexamencijfer (CE) Schoolexamencijfer (SE): gewogen gemiddelde van alle toetsen en praktische opdrachten - in havo-4 (jaarresultaat=SE1) en 5 - in vwo-4 (jaarresultaat=SE1), 5 en 6 Het examen per vak bestaat uit :

6 Examencijfer(2) Eindcijfer = (SE + CE)/2 Sommige vakken hebben geen CE, in dat geval geldt: SE-cijfer = eindcijfer Een aantal van die vakken vormt samen één SE-cijfer (het combinatiecijfer): - havo: maat, lv, PWS. - vwo: (kcv), lv, anw, maat, PWS.

7 Toetsen 1 herkansing per toetsperiode, behalve na toetsweek 4 Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar mogen niet herkanst worden Herkansingstoetsen en gemiste toetsen worden afgenomen in het 2 e tijdvak Handelingsdeel (o.a maatschappelijke stage) te laat ingeleverd? Dan geen herkansing toegestaan

8 Regels rond toetsen en examens Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de examenzaal !! (beslist geen mobiele telefoons in de examenzaal!!) te laat (tot een half uur!) bij schriftelijke toets, maar … geen extra tijd bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0

9 Ziekte tijdens de toetsweek ouders of verzorgers bellen rechtstreeks met teamleider (TL) of directielid (niet het antwoordapparaat inspreken) volgende dag ziek, dan weer bellen inhalen nadat een ondertekende verklaring wordt ingeleverd bij de TL (formulier bij de TL verkrijgbaar of te downloaden)

10 PTA klas 4 (Programma van Toetsing en Afsluiting) geeft per vak aan welke toetsen meetellen voor het SE beschrijft summier de leerstof van die SE- toetsen beschrijft de weging van de toetsen en praktische opdrachten bevat het examenreglement met o.a. de “slaag/zakregeling” kan worden gedownload van de website van de school en staat op TeleTOP.

11 Programmaplanner per vak beschrijft per vak de leerstof en weging van alle toetsen en praktische opdrachten in klas 4 kan worden gedownload van de website van de school en staat op TeleTOP

12 Studiewijzer per vak beschrijft leerstof per week of per les staat op TeleTOP

13 Combinatiecijfer toetsen van de combinatievakken (Lv,anw, kcv en maat) mogen niet herkanst worden onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet lager dan een 4 zijn combinatiecijfer is belangrijk voor compensatie!

14 Combinatiecijfer (HAVO) - maatschappijleer: 6,57 - levensbeschouwing: 5,66 - profielwerkstuk: 6,5 7 Combicijfer: (7 + 6 + 7)/3 = 6,7 7

15 Bevorderingsnorm een leerling is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de slaagnorm van het eindexamen alle overige leerlingen zijn “in bespreking”

16 Overgang volgens slaagnorm alle vakken voldoende één 5 en de overige vakken voldoende één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6 twee vakken een 5, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6 één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6 Ne, En, Wi maximaal één 5

17 Verzwaring slaagnorm gemiddelde van alle niet-afgeronde cijfers voor de vakken op het Centraal Schriftelijk Examen moet 5,5 of hoger zijn ten hoogste één 5 als eindcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde (gaat in per schooljaar 2012 – 2013)

18 Gevolgen toepassing slaagnorm gemiddelde overgangscijfer toetsen die direct meetellen voor SE (anw, bsm, kcv, lv, maat, wisD en in) profielwerkstuk (vanaf eind havo-4/vwo-5) praktische opdrachten Werk nu al voor compensatiepunten:

19 Knelpunten voor de leerlingen op tijd beginnen en stof goed bijhouden praktische opdrachten op tijd inleveren overzicht houden en plannen!! effectief studeren (e-uren, thuis) optimaal rendement uit de lessen halen

20 E-uren: waarom? 1000 uren-norm Gevolg: aantal contacturen wordt per week aangevuld tot 34 met maximaal 9 e- uren (behalve in de toetsweken)

21 E-uren: hoe en waar? Leerling bepaalt zelf voor welke vakken en aan welke opdrachten er in de e-uren wordt gewerkt Een groot deel van de opdrachten – basisopdrachten(“huiswerk”), extra opdrachten - zijn te vinden in TeleTOP Leerling bepaalt zelf wanneer. Bij voorkeur tussenuren opvullen In de mediatheek en het OLC (open leercentrum)

22

23

24 E-uren: een voordeel? Een voordeel voor de leerlingen als de e-uren effectief worden ingezet !! Effectieve invulling van tussenuren Meer continuïteit in het dagelijkse werk op school Minder of zelfs geen schoolwerk thuis te doen Verhoging van de kwaliteit van het gemaakte werk Mogelijkheid om lesstof direct te verwerken Ruimte voor ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid Mogelijkheid om samen te werken

25 E-uren: wat is er te doen? Basisopdrachten (“huiswerk”) Extra opdrachten (zwakke vakken of onderdelen van vakken) Profielwerkstuk Praktische opdrachten Boeken lezen voor Nederlands en moderne vreemde talen Voorbereiding toetsweken

26 Begeleiding mentor - eerste aanspreekpunt teamleider decaan - profielkeuze, vervolgopleiding - proefstuderen (voor havo-4 en vwo-5) - opleidingenavond, dinsdag 29 november 2011

27 Na de pauze: bijeenkomst met de mentor Havo-4 –Cne lok. 216 –Dlnlok. 131 –Hmklok. 104 –Heilok. 013 –Mid lok. 136 –Mty lok. 128 –Sjolok. 201 Vwo-4 en -5 –Bgd lok. 117 –Bor lok. 103 –Dkwlok. 215 –Linlok. 101 –Meilok. 105 –Nchlok. 206 –Ptelok. 012 –Sndlok. 112 –Bewlok. 205 –Mtylok. 128 –Rurlok. 029 –Scclok. 126 –Wihlok. 030 Wie is de mentor ? Zie overzichten bij de ingang van de aula.

28 pauze

29


Download ppt "Welkom op de ouderavond Havo-4 en Vwo-4 en 5. Ouderavond 26 september 2011 Havo-4 en Vwo-4 en -5 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor."

Verwante presentaties


Ads door Google