De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Onderwerpen Opbouw Tweede Fase Examen PTA LOB/Stage Reizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Onderwerpen Opbouw Tweede Fase Examen PTA LOB/Stage Reizen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Onderwerpen Opbouw Tweede Fase Examen PTA LOB/Stage Reizen

3 Teamleider Havo / Vwo De heer C. Bentlage

4 Mentoren 4-HAVO De heer J. de Vries Mevrouw M.Gielen Mevrouw K. Hoek-van Ginkel

5 (Vernieuwde ) Tweede Fase  Meer vaardigheden beheersen, dan alleen feitjes  Verslagen en werkstukken leren maken  Zelfstandigheid in studeren aanleren  Beter voorbereid worden op de vervolgstudie

6 Opbouw studie  Algemeen deel (vaste vakken)  Profiel deel (specialisatie)  Vrije deel (extra verrijking) Totaal 1600 uur per jaar

7 Studiebelasting 1600 uur in 40 schoolweken 40 uur per week  lessen  repetities / schoolexamens  werkstukken  huiswerk Plus: excursies, musea, LOB

8 Examen  Schoolexamens (schriftelijk en praktische opdrachten)  Centraal Schriftelijk Examen

9 Examen Niet alle vakken hebben een CSE Voor vakken met CSE: Cijfer SE + cijfer CSE = eindcijfer 2

10 Examen Eerste schoolexamens in leerjaar 4 Nieuwe slaag/zakregeling Onvoldoendes kunnen worden gecompenseerd

11 Examen Alle gegevens met betrekking tot schoolexamens staan in PTA. Het PTA wordt eind september overhandigd aan uw zoon/dochter

12 Herkansing / Herexamen Herkansingen SE: Januari: 1 Juni: 2 Herexamen: aan het einde voor het examenjaar voor één vak waarvoor geen CSE is.

13 Bijzonderheden  Overgangsregeling is te zien op de website  Leerlingenoverleg  Toetsenrooster  Herkansen niet PTA-toetsen  Profielwerkstuk start in examenjaar (mag bij alle vakken)

14 LOB Loopbaan oriëntatie 40 uren in 2 jaar geen lessen, wel activiteiten  studiebeurs  open dagen  proefstuderen  gesprekken met decaan

15 BELANGRIJK  Alle lessen volgen  Huiswerk maken  Op tijd  Op tijd spullen inleveren  Plannen

16 Knelpunten in 4-HAVO / VWO  Betaald baantje  Multi tasking  Onderschatting  Plannen

17 Beroepenstage Oriëntatie op beroep en studie 20 september: uiterste inleverdatum stageadres 16 t/m 18 november: stage lopen 21 november: evaluatiebijeenkomst stage

18 Buitenlandse reizen 7 t/m 11 mei Bestemmingen: - Parijs - Londen - Wenen

19 Survival BSM-leerlingen 30 mei t/m 1 juni

20 Vragen? Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Welkom. Onderwerpen Opbouw Tweede Fase Examen PTA LOB/Stage Reizen."

Verwante presentaties


Ads door Google