De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Opbouw Tweede Fase Examen PTA LOB/Stage Reizen Onderwerpen

3 De heer C. Bentlage Teamleider Havo / Vwo

4 Mentoren 4-HAVO De heer J. de Vries Mevrouw M.Gielen
Mevrouw K. Hoek-van Ginkel Mentoren 4-HAVO

5 (Vernieuwde ) Tweede Fase
Meer vaardigheden beheersen, dan alleen feitjes Verslagen en werkstukken leren maken Zelfstandigheid in studeren aanleren Beter voorbereid worden op de vervolgstudie (Vernieuwde ) Tweede Fase

6 Opbouw studie Algemeen deel (vaste vakken)
Profiel deel (specialisatie) Vrije deel (extra verrijking) Totaal 1600 uur per jaar Opbouw studie

7 Studiebelasting 1600 uur in 40 schoolweken 40 uur per week lessen
repetities / schoolexamens werkstukken huiswerk Plus: excursies, musea, LOB Studiebelasting

8 Examen Schoolexamens (schriftelijk en praktische opdrachten)
Centraal Schriftelijk Examen Examen

9 Examen Niet alle vakken hebben een CSE Voor vakken met CSE:
Cijfer SE + cijfer CSE = eindcijfer 2 Examen

10 Examen Eerste schoolexamens in leerjaar 4 Nieuwe slaag/zakregeling
Onvoldoendes kunnen worden gecompenseerd Examen

11 Examen Alle gegevens met betrekking tot schoolexamens staan in PTA.
Het PTA wordt eind september overhandigd aan uw zoon/dochter Examen

12 Herkansing / Herexamen
Herkansingen SE: Januari: 1 Juni: 2 Herexamen: aan het einde voor het examenjaar voor één vak waarvoor geen CSE is. Herkansing / Herexamen

13 Bijzonderheden Overgangsregeling is te zien op de website
Leerlingenoverleg Toetsenrooster Herkansen niet PTA-toetsen Profielwerkstuk start in examenjaar (mag bij alle vakken) Bijzonderheden

14 LOB Loopbaan oriëntatie 40 uren in 2 jaar
geen lessen, wel activiteiten studiebeurs open dagen proefstuderen gesprekken met decaan LOB

15 BELANGRIJK Alle lessen volgen Huiswerk maken Op tijd spullen inleveren
Plannen BELANGRIJK

16 Knelpunten in 4-HAVO / VWO
Betaald baantje Multi tasking Onderschatting Plannen Knelpunten in 4-HAVO / VWO

17 Beroepenstage Oriëntatie op beroep en studie
20 september: uiterste inleverdatum stageadres 16 t/m 18 november: stage lopen 21 november: evaluatiebijeenkomst stage Beroepenstage

18 7 t/m 11 mei Bestemmingen: Parijs Londen Wenen Buitenlandse reizen

19 Survival BSM-leerlingen
30 mei t/m 1 juni Survival BSM-leerlingen

20 Bedankt voor uw aandacht !
Vragen?


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google