De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Onderwerpen Opbouw Tweede Fase Z- en I-uren Examen PTA LOB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Onderwerpen Opbouw Tweede Fase Z- en I-uren Examen PTA LOB."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Onderwerpen Opbouw Tweede Fase Z- en I-uren Examen PTA LOB

3 Teamleider Havo / Vwo De heer C. Bentlage

4 Mentoren 4-VWO De heer R. van Tilburg De heer S. Janssen

5 (Vernieuwde ) Tweede Fase  Meer vaardigheden beheersen, dan alleen feitjes  Verslagen en werkstukken leren maken  Zelfstandigheid in studeren aanleren  Beter voorbereid worden op de vervolgstudie

6 Bovenbouw Vwo 2011-2012 In 4-, 5- en 6-VWO werken we met: - Klassikale lessen - I-uren - Z-uren

7 Onderwijstijd 4-VWO – 5 VWO : 32 uur per week 6-VWO: 27 uur per week Deze moet ELKE WEEK gevuld worden met klassikale lessen, I-uren en Z-uren.

8 I-uren Kleine groepjes: bijles, extra tijd om vragen te stellen 4-,5- en 6-VWO door elkaar Niet verplicht, tenzij docent en/of mentor je hiertoe opdracht geeft

9 Z-uren Werken aan opdrachten; huiswerk in ruimte 200 - werken aan computer - werken in groepjes - werken in stilteruimte Teamassistent is hele week aanwezig Tijdens 2 e t/m 6 e lesuur is er altijd een vakdocent aanwezig (volgens rooster)

10 Toetsenrooster/Studieplanners De studieplanners van alle vakken zijn te zien op de website Toetsenrooster is te zien op de website

11 Opbouw studie  Algemeen deel (vaste vakken)  Profiel deel (specialisatie)  Vrije deel (extra verrijking) Totaal 1600 uur per jaar

12 Studiebelasting 1600 uur in 40 schoolweken 40 uur per week  lessen  repetities / schoolexamens  werkstukken  huiswerk Plus: excursies, musea, LOB

13 Examen  Schoolexamens (schriftelijk en praktische opdrachten)  Centraal Schriftelijk Examen

14 Examen Niet alle vakken hebben een CSE Voor vakken met CSE: Cijfer SE + cijfer CSE = eindcijfer 2

15 Examen Eerste schoolexamens in leerjaar 4 Nieuwe slaag/zakregeling Onvoldoendes kunnen worden gecompenseerd

16 Examen Alle gegevens met betrekking tot schoolexamens staan in PTA. Het PTA wordt eind september overhandigd aan uw zoon/dochter

17 Herkansing / Herexamen Herkansingen SE: Januari: 1 Juni: 2 Herexamen: aan het einde voor het examenjaar voor één vak waarvoor geen CSE is.

18 Bijzonderheden  Overgangsregeling is te zien op de website  Toetsenrooster  Herkansen niet PTA-toetsen  Leerlingoverleg  PWS start in voorexamenjaar

19 LOB Loopbaan oriëntatie 40 uren in 2 jaar geen lessen, wel activiteiten  studiebeurs  open dagen  proefstuderen  gesprekken met decaan

20 BELANGRIJK  Alle lessen volgen  Huiswerk maken  Op tijd  Op tijd spullen inleveren  Plannen

21 Knelpunten in 4-HAVO / VWO  Betaald baantje  Multi-tasking  Onderschatting  Plannen

22 Lokalen TLB232 JSS225

23 Vragen? Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Welkom. Onderwerpen Opbouw Tweede Fase Z- en I-uren Examen PTA LOB."

Verwante presentaties


Ads door Google