De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6. Examen Alexander Bloem Algemen zaken Alexander Bloem Pauze Vervolgopleidingen Alexander Bloem Studiefinanciering Duo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6. Examen Alexander Bloem Algemen zaken Alexander Bloem Pauze Vervolgopleidingen Alexander Bloem Studiefinanciering Duo."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6

2 Examen Alexander Bloem Algemen zaken Alexander Bloem Pauze Vervolgopleidingen Alexander Bloem Studiefinanciering Duo Programma

3 EXAMEN

4 Vakken met alleen een schoolexamen: Algemene NatuurWetenschappen ANW A Culturele Kunstzinnige Vorming CKV Lichamelijke Opvoeding LO Maatschappijleer MA Natuur, Leven en Technologie NLT Wiskunde D WiD Vakken met schoolexamen en een centraal schriftelijk examen ProfielWerkStukPWS Examen

5 Schoolexamenweken: SE 1: november SE 2: januari SE 3: april Luistertoetsen MVT: januari Inhalen en herkansen SE 1 op 14 december 2010 en SE 2 op 8 maart 2011. De leerling moet zelf inschrijven via de portal! Inhalen SE 3: 26 april 2011 Herexamen schoolexamen (ANW, MA): september (H5, A5) Planning schoolexamens

6 Periode 1:onderzoeksfase Periode 2: inleveren (3 december 2010); presenteren (19 januari 2011) Planning P rofiel W erk S tuk

7 Beoordeling met Voldoende / Goed CKV LO Beoordeling met een cijfer (gewogen gemiddelde) ANW A MA PWS Vakken met alleen schoolexamen

8 Beoordeling met een cijfer schoolexamen (gewogen gemiddelde) en een cijfer centraal schriftelijk examen (uitzondering NLT en wiskunde D) Eindcijfer is het rekenkundige gemiddelde van SE- en CSE-cijfer Vakken met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen

9 Inhalen gaat voor herkansen SE 1: 1 vak of onderdeel PWS SE 2: 1 vak of onderdeel PWS Wanneer: Inhalen en herkansen SE 1 op 14 december 2010 en SE 2 op 8 maart 2011 Inhalen SE 3 op 26 april 2011 Beoordeling: hoogste cijfer telt Inhalen en Herkansen

10 Kan alleen ANW, MA of PWS betreffen Alleen mogelijk bij een gemiddelde lager dan 5,5 Herexamen in één van de drie Examenstof en beoordeling: ANW en MA: vastgesteld door examencommissie PWS: nieuw PWS Opgave schriftelijk bij de conrector Beoordeling: hoogste cijfer telt Herexamen schoolexamen

11 Alleen toegang tot CSE: schoolexamens zijn afgerond. Toelating tot het Centraal Schriftelijk Examen

12 In mei: eerste tijdvak In juni: herexamen / herprofilering in 1 vak Centraal Schriftelijk Examen

13 Alle eindexamenvakken en het PWS worden apart op de cijferlijst vermeld. Het rekenkundig gemiddelde van ANW A, MA en het PWS telt als één eindcijfer bij de uitslagbepaling mee. Het combinatiecijfer

14 1 2.Als CKV en LO met tenminste Voldoende zijn beoordeeld; 3.Als ANW (A), MA en het PWS tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld. Geslaagd

15 1. Maak goed gebruik van de MWT-uren 2. Houd je huiswerk bij en plan je studie 3. Begin op tijd, neem de tijd en wees op tijd 4. Vraag hulp (mentor) Tips om te slagen

16 Voor aanvang examentoets een telefonische melding Achteraf een schriftelijke bevestiging Inhalen schoolexamens op herkansingsmoment (herkansing vervalt) Inhalen centraal schriftelijke examens in tweede en/of derde tijdvak Ziek bij SE-toetsen en Centraal Schriftelijk Examen

17 VEEL SUCCES !!! En natuurlijk …

18 ALGEMENE ZAKEN

19 27 Klokuren per week Instructie - uren MWT – uren –Onderwijstijd minus instructie-uren –MWT-Ne/En/Wi en MWT-I –Digitale inschrijving –Regisseurschap –Wekelijkse planning http://www.pj.cupweb6.nl Onderwijstijd

20 Vooraf telefonisch aan de administratie Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding Ziekmelding

21 Te laat komen betekent dezelfde dag lesuur inhalen Dagelijkse registratie aanwezigheid Directe reactie bij afwezigheid: -Telefonisch -Brief Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen Aanwezigheid

22 Mentoren 1 e lijn Coördinatoren mentoraat Peter van der Ley Els Sijtsma Zorgcoördinator: Marsha Olyerhoek Decaan: Annemarie Antonisse Leerlingbegeleiding en -zorg

23 Schoolgids www.piterjellesmontessori.nlwww.piterjellesmontessori.nl Portal PJ E-mailadres leerlingen E-mailadres ouders aantonisse@pj.nl abloem@pj.nl Informatie


Download ppt "INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6. Examen Alexander Bloem Algemen zaken Alexander Bloem Pauze Vervolgopleidingen Alexander Bloem Studiefinanciering Duo."

Verwante presentaties


Ads door Google