De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6

2 Programma Examen Alexander Bloem Algemen zaken Pauze
Vervolgopleidingen Studiefinanciering Duo

3 EXAMEN

4 Examen Vakken met alleen een schoolexamen:
Algemene NatuurWetenschappen ANW A Culturele Kunstzinnige Vorming CKV Lichamelijke Opvoeding LO Maatschappijleer MA Natuur, Leven en Technologie NLT Wiskunde D WiD Vakken met schoolexamen en een centraal schriftelijk examen ProfielWerkStuk PWS

5 Planning schoolexamens
Schoolexamenweken: SE 1: november SE 2: januari SE 3: april Luistertoetsen MVT: januari Inhalen en herkansen SE 1 op 14 december 2010 en SE 2 op 8 maart 2011. De leerling moet zelf inschrijven via de portal! Inhalen SE 3: 26 april 2011 Herexamen schoolexamen (ANW, MA): september (H5, A5)

6 Planning ProfielWerkStuk
Periode 1: onderzoeksfase Periode 2: inleveren (3 december 2010); presenteren (19 januari 2011)

7 Vakken met alleen schoolexamen
Beoordeling met Voldoende / Goed CKV LO Beoordeling met een cijfer (gewogen gemiddelde) ANW A MA PWS

8 Vakken met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen
Beoordeling met een cijfer schoolexamen (gewogen gemiddelde) en een cijfer centraal schriftelijk examen (uitzondering NLT en wiskunde D) Eindcijfer is het rekenkundige gemiddelde van SE- en CSE-cijfer

9 Inhalen en Herkansen Inhalen gaat voor herkansen
SE 1: 1 vak of onderdeel PWS SE 2: 1 vak of onderdeel PWS Wanneer: Inhalen en herkansen SE 1 op 14 december 2010 en SE 2 op 8 maart 2011 Inhalen SE 3 op 26 april 2011 Beoordeling: hoogste cijfer telt

10 Herexamen schoolexamen
Kan alleen ANW, MA of PWS betreffen Alleen mogelijk bij een gemiddelde lager dan 5,5 Herexamen in één van de drie Examenstof en beoordeling: ANW en MA: vastgesteld door examencommissie PWS: nieuw PWS Opgave schriftelijk bij de conrector Beoordeling: hoogste cijfer telt

11 Toelating tot het Centraal Schriftelijk Examen
Alleen toegang tot CSE: schoolexamens zijn afgerond.

12 Centraal Schriftelijk Examen
In mei: eerste tijdvak In juni: herexamen / herprofilering in 1 vak

13 Het combinatiecijfer Alle eindexamenvakken en het PWS worden apart op de cijferlijst vermeld. Het rekenkundig gemiddelde van ANW A, MA en het PWS telt als één eindcijfer bij de uitslagbepaling mee.

14 Geslaagd Als CKV en LO met tenminste Voldoende zijn beoordeeld;
1 Als CKV en LO met tenminste Voldoende zijn beoordeeld; 3. Als ANW (A), MA en het PWS tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld.

15 Tips om te slagen 1. Maak goed gebruik van de MWT-uren
2. Houd je huiswerk bij en plan je studie 3. Begin op tijd, neem de tijd en wees op tijd 4. Vraag hulp (mentor)

16 Ziek bij SE-toetsen en Centraal Schriftelijk Examen
Voor aanvang examentoets een telefonische melding Achteraf een schriftelijke bevestiging Inhalen schoolexamens op herkansingsmoment (herkansing vervalt) Inhalen centraal schriftelijke examens in tweede en/of derde tijdvak

17 En natuurlijk … VEEL SUCCES !!!

18 ALGEMENE ZAKEN

19 Onderwijstijd 27 Klokuren per week Instructie - uren MWT – uren
Onderwijstijd minus instructie-uren MWT-Ne/En/Wi en MWT-I Digitale inschrijving Regisseurschap Wekelijkse planning

20 Ziekmelding Vooraf telefonisch aan de administratie
Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding

21 Aanwezigheid Te laat komen betekent dezelfde dag lesuur inhalen
Dagelijkse registratie aanwezigheid Directe reactie bij afwezigheid: - Telefonisch Brief Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen

22 Leerlingbegeleiding en -zorg
Mentoren e lijn Coördinatoren mentoraat Peter van der Ley Els Sijtsma Zorgcoördinator: Marsha Olyerhoek Decaan: Annemarie Antonisse

23 Informatie Schoolgids www.piterjellesmontessori.nl Portal
PJ adres leerlingen adres ouders


Download ppt "INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6"

Verwante presentaties


Ads door Google