De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 4 Profielen  C&M:Cultuur en Maatschappij  E&M:Economie en Maatschappij  N&G:Natuur en Gezondheid  N&T:Natuur en Techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 4 Profielen  C&M:Cultuur en Maatschappij  E&M:Economie en Maatschappij  N&G:Natuur en Gezondheid  N&T:Natuur en Techniek."— Transcript van de presentatie:

1 1 4 Profielen  C&M:Cultuur en Maatschappij  E&M:Economie en Maatschappij  N&G:Natuur en Gezondheid  N&T:Natuur en Techniek

2 2 Opbouw profiel  Gemeenschappelijk deel: 5 vakken  Profieldeel:  verplichte profielvakken  profielkeuzevakken  Vrije deel: 1 keuze-examenvak  Geheel vrije deel:  extra vak: 1 examenvak vrij naar keuze

3 3 Gemeenschappelijke deel  Nederlands  Engels  Maatschappijleer  Cultuur en Kunstzinnige Vorming  Lichamelijke Opvoeding  Rekentoets

4 4  3 verplichte profielvakken  geschiedenis  Frans of Duits  Maatschappijwetenschappen  1 profielkeuzevak cultuur  tekenen of muziek of filosofie Cultuur en Maatschappij profieldeel

5 5  1 keuze examenvak  Aardrijkskunde  economie  wiskunde A  Duits  Frans  BSM (bewegen, sport, maatschappij)  Informatica Cultuur en Maatschappij vrije deel

6 6  3 verplichte profielvakken  wiskunde A  economie  geschiedenis  1 profielkeuzevak  Duits of Frans of aardrijkskunde Economie en Maatschappij profieldeel

7 7  1 keuze examenvak  aardrijkskunde  Frans  Duits  tekenen  muziek  filosofie  maatschappijwetenschappen  management & organisatie  BSM (bewegen, sport, maatschappij)  Informatica Economie en Maatschappij vrije deel

8 8  3 verplichte profielvakken  wiskunde A of wiskunde B  biologie  scheikunde  1 profielkeuzevak  natuurkunde of aardrijkskunde Natuur en Gezondheid profieldeel

9 9  1 keuze examenvak  natuurkunde  economie  informatica  wiskunde D (bij wi B)  Frans  Duits  filosofie  tekenen  Muziek  BSM (bewegen, sport, maatschappij)  Aardrijkskunde Natuur en Gezondheid vrije deel

10 10  3 verplichte profielvakken  wiskunde B  natuurkunde  scheikunde  1 profielkeuzevak  wiskunde D of informatica of biologie Natuur en Techniek profiel deel

11 11  1 keuze examenvak  wiskunde D  biologie  informatica  economie  Frans  Duits  filosofie (niet in comb. met wi D)  tekenen (niet in comb. met wi D)  muziek (niet in comb. met wi D)  BSM (bewegen, sport, maatschappij)  Aardrijkskunde Natuur en Techniek vrije deel

12 12  Profiel is voldoende: kies wat je leuk vindt!  Profiel is mogelijk niet voldoende: vergroot doorstroommogelijkheden!  Overzicht doorstroomeisen is beschikbaar op de decanenportal.  Welk vak in het vrije deel ?

13 13 Extra vak in het vrije deel: afhankelijk van de individuele leerling  Alleen voor leerlingen met 25 pluspunten.  Vaak in combinatie met een ander vak.  Vak komt op diploma  LET OP: EV kan alleen gevolgd worden als er plaats is in de clusters!!!  (Staat begin schooljaar niet op rooster;overleg decaan)

14 14 Van 5 Havo naar 5 Vwo  Kies:  wiskunde  Frans of Duits

15 15 Tijdpad  Sept/febr:-Lob-lessen door mentor/decaan  Dec:-advies van alle vakdocenten  Jan: -bespreking adviezen met mentor  -voorlopige profielkeuze  -introductie nieuwe vakken in havo 4  Febr: - Ook oriëntatie op sectorkeuze voor mavo 4. Alle leerlingen van havo 3 maken ook een voorlopige keuze voor mavo 4.

16 Feb/mrt:-afsluiting profielkeuze (decaan; vrije deel) op verzoek individueel gesprek met decaan Uiterlijk 20 maart: -inleveren definitief keuzeformulier Wijzigingen in overleg met decaan en met schriftelijk verzoek ouders (op wachtlijst) 16


Download ppt "1 4 Profielen  C&M:Cultuur en Maatschappij  E&M:Economie en Maatschappij  N&G:Natuur en Gezondheid  N&T:Natuur en Techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google