De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERINFORMATIEAVOND 9 december 2008. PROGRAMMA  Welkom  PowerPoint presentatie  Vragenronde  Afsluiting  LWOO leerlingen Ouderinformatieavond 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERINFORMATIEAVOND 9 december 2008. PROGRAMMA  Welkom  PowerPoint presentatie  Vragenronde  Afsluiting  LWOO leerlingen Ouderinformatieavond 2008."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERINFORMATIEAVOND 9 december 2008

2 PROGRAMMA  Welkom  PowerPoint presentatie  Vragenronde  Afsluiting  LWOO leerlingen Ouderinformatieavond 2008

3 PRESENTATIE ▪ praktijk onderwijs ▪ VMBO basisberoepsgerichte leerweg ▪ VMBO kaderberoepsgerichte leerweg ▪ VMBO gemengde leerweg ▪ VMBO theoretische leerweg ▪ HAVO ▪ VWO ▪ leerwegondersteunend onderwijs ▪ CITO leerlingvolgsysteem ▪ advies ▪ brugklas/onderbouw VO ▪ hoe kies ik een goede school voor mijn kind ▪ procedure

4 Ouderinformatieavond 2008 PRAKTIJKONDERWIJS VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBO ▪ veel praktijk en weinig theorie ▪ voorbereiding op arbeidsmarkt ▪ stage ▪ begeleiding bij het zoeken naar een baan ▪ aanvraag RVC PRO

5 Ouderinformatieavond 2008 VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG PRO VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBO ▪ één van de vier leerwegen binnen het VMBO ▪ vier algemene vakken op basis niveau ▪ twee beroepsgerichte vakken ▪ aan het einde van het tweede jaar kiezen de leerlingen een sector en een afdeling ▪ vier sectoren zorg en welzijn economie techniek landbouw / groen ▪ binnen een sector kiezen de leerlingen een afdeling (vb. afdeling administratie binnen sector economie) ▪ opleiding duurt vier jaar ▪ doorstroom mogelijk naar MBO niveau 1/ 2

6 Ouderinformatieavond 2008 VMBO KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBOPRO ▪ één van de vier leerwegen binnen het VMBO ▪ vier algemene vakken op basis-hoog niveau ▪ twee beroepsgerichte vakken ▪ aan het einde van het tweede jaar kiezen de leerlingen een sector en een afdeling ▪ vier sectoren zorg en welzijn economie techniek landbouw / groen ▪ binnen een sector kiezen de leerlingen een afdeling (vb. afdeling administratie binnen sector economie) ▪ opleiding duurt vier jaar ▪ doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3/4

7 Ouderinformatieavond 2008 VMBO GEMENGDE LEERWEG VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBOPRO ▪ één van de vier leerwegen binnen het VMBO ▪ vijf/zes algemene vakken op hoog niveau ▪ één beroepsgericht vak ▪ aan het einde van het tweede jaar kiezen de leerlingen een vakkenpakket dat aansluit bij een sector ▪ vier sectoren zorg en welzijn economie techniek landbouw / groen ▪ opleiding duurt vier jaar ▪ doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3/4

8 Ouderinformatieavond 2008 VMBO THEORETISCHE LEERWEG VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBOPRO ▪ één van de vier leerwegen binnen het VMBO ▪ zes algemene vakken op hoog niveau ▪ geen beroepsgerichte vakken ▪ aan het einde van het tweede jaar kiezen de leerlingen een vakkenpakket dat aansluit bij een sector ▪ vier sectoren zorg en welzijn economie techniek landbouw / groen ▪ opleiding duurt vier jaar ▪ doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3/4 HAVO 4

9 Ouderinformatieavond 2008 HAVO VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBOPRO ▪ Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs ▪ vijf algemene vakken op zeer hoog niveau ▪ aan het einde van het derde jaar kiezen de leerlingen voor één profiel ▪ vier profielen cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en techniek natuur en gezondheid ▪ leerlingen hebben meer verantwoordelijk- heid voor het eigen leerproces. Actief en zelfstandig leren staan hierbij centraal. ▪ opleiding duurt vijf jaar ▪ doorstroom mogelijk naar HBO VWO 5

10 Ouderinformatieavond 2008 VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBOPRO ▪ Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs ▪ zes algemene vakken op zeer hoog niveau ▪ aan het einde van het derde jaar kiezen de leerlingen voor één profiel ▪ vier profielen cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en techniek natuur en gezondheid ▪ leerlingen hebben meer verantwoordelijk- heid voor het eigen leerproces. Actief en zelfstandig leren staan hierbij centraal. ▪ opleiding duurt zes jaar ▪ doorstroom mogelijk naar HBO WO

11 Ouderinformatieavond 2008 LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS ▪ GEEN aparte leerweg naast het VMBO, maar extra voorziening binnen het VMBO ▪ LWOO voor kinderen die wel een VMBO diploma kunnen halen, maar die daarbij extra ondersteuning nodig hebben ivm leerachterstand. ▪ kleine klassen ▪ extra instructiemogelijkheden, onderwijs-op-maat ▪ financiën vastgestelde criteria aanvraag kost tijd langere aanmeldingsperiode

12 Ouderinformatieavond 2008 CITO LEERLINGVOLGSYSTEEM ▪ Leerling wordt vanaf groep ½ getoetst. ▪ Toetsen vanaf groep 6 tellen mee voor het advies ▪ ScoresAgoed tot zeer goedHAVO - VWO Bruim voldoendeTL - HAVO CvoldoendeTL Dmatig tot zwakBBG - KBG (LWOO) Ezeer zwakPRO - BBG (LWOO)

13 ▪ het advies wordt door meerdere factoren bepaald ADVIES drempelonderzoekLVS toetsen vanaf groep 6 NIO/NDT gedrag en werkhouding Ouderinformatieavond 2008

14 BRUGKLAS/ONDERBOUW VO ▪ de regels vanuit de regering zijn dit jaar veranderd: scholen hebben de vrijheid om het onderwijs te geven dat het beste past bij het niveau van hun kinderen of bij hun visie. ▪ kinderen komen veelal terecht in een gemengde brugklas.  interesse  motivatie bepalen na één of twee jaar de uiteindelijke richting  prestatie

15 Ouderinformatieavond 2008 SCHOOLKEUZE ▪ maak een selectie op basis van het advies [Wegwijzer] ▪ verzamel informatie van de betreffende scholen:  aanvraag schoolgids  bekijk website van de school.  bekijk de toelatingscriteria op de websites van de scholen zelf. Bijvoorbeeld op http://www.edithstein.net/info/aannamecriteria.html http://www.aloysiuscollege.nl/index.php/home/aanmelden-nwe-lln  bekijk de kwaliteitskaart op www.kwaliteitskaart.nlwww.kwaliteitskaart.nl  bezoek de open dagen voor een beeld van de school stel veel vragen ▪ maak een keuze voor een school

16 Ouderinformatieavond 2008 PROCEDURE  28 januariadviesgesprek advies aanmeldingskaart  5 januari - 14 februari LWOO en PRO aanmelden op één school  20 februariBericht LWOO/PRO of uw kind plaatsbaar is  2 maartniet geplaatste LWOO/PRO leerlingen melden zich aan  30 januari – 12 maartVMBO - HAVO - VWO aanmelden op één school  13 maartbericht van de VO-school of uw kind plaatsbaar is  na 16 maartniet geplaatste leerlingen melden zich aan  2 aprilalle kinderen zijn geplaatst  10 juniuitwisselingsmiddag met VO-scholen  17 juni rapport 3


Download ppt "OUDERINFORMATIEAVOND 9 december 2008. PROGRAMMA  Welkom  PowerPoint presentatie  Vragenronde  Afsluiting  LWOO leerlingen Ouderinformatieavond 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google