De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERINFORMATIEAVOND

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERINFORMATIEAVOND"— Transcript van de presentatie:

1 OUDERINFORMATIEAVOND
9 december 2008

2 PROGRAMMA Welkom PowerPoint presentatie Vragenronde Afsluiting
LWOO leerlingen Ouderinformatieavond 2008

3 PRESENTATIE ▪ praktijk onderwijs ▪ VMBO basisberoepsgerichte leerweg
▪ VMBO kaderberoepsgerichte leerweg ▪ VMBO gemengde leerweg ▪ VMBO theoretische leerweg ▪ HAVO ▪ VWO ▪ leerwegondersteunend onderwijs ▪ CITO leerlingvolgsysteem ▪ advies ▪ brugklas/onderbouw VO ▪ hoe kies ik een goede school voor mijn kind ▪ procedure Ouderinformatieavond 2008

4 PRAKTIJKONDERWIJS basisonderwijs ▪ veel praktijk en weinig theorie
▪ voorbereiding op arbeidsmarkt ▪ stage ▪ begeleiding bij het zoeken naar een baan ▪ aanvraag RVC MBO HBO WO PRO VMBO HAVO VWO basisonderwijs Ouderinformatieavond 2008

5 VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG
VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBO ▪ één van de vier leerwegen binnen het VMBO ▪ vier algemene vakken op basis niveau ▪ twee beroepsgerichte vakken ▪ aan het einde van het tweede jaar kiezen de leerlingen een sector en een afdeling ▪ vier sectoren zorg en welzijn economie techniek landbouw / groen ▪ binnen een sector kiezen de leerlingen een afdeling (vb. afdeling administratie binnen sector economie) ▪ opleiding duurt vier jaar ▪ doorstroom mogelijk naar MBO niveau 1/ 2 PRO Ouderinformatieavond 2008

6 VMBO KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG
▪ één van de vier leerwegen binnen het VMBO ▪ vier algemene vakken op basis-hoog niveau ▪ twee beroepsgerichte vakken ▪ aan het einde van het tweede jaar kiezen de leerlingen een sector en een afdeling ▪ vier sectoren zorg en welzijn economie techniek landbouw / groen ▪ binnen een sector kiezen de leerlingen een afdeling (vb. afdeling administratie binnen sector economie) ▪ opleiding duurt vier jaar ▪ doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3/4 VWO WO HAVO HBO basisonderwijs MBO VMBO PRO Ouderinformatieavond 2008

7 VMBO GEMENGDE LEERWEG basisonderwijs
▪ één van de vier leerwegen binnen het VMBO ▪ vijf/zes algemene vakken op hoog niveau ▪ één beroepsgericht vak ▪ aan het einde van het tweede jaar kiezen de leerlingen een vakkenpakket dat aansluit bij een sector ▪ vier sectoren zorg en welzijn economie techniek landbouw / groen ▪ opleiding duurt vier jaar ▪ doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3/4 MBO HBO WO PRO VMBO HAVO VWO basisonderwijs Ouderinformatieavond 2008

8 VMBO THEORETISCHE LEERWEG
▪ één van de vier leerwegen binnen het VMBO ▪ zes algemene vakken op hoog niveau ▪ geen beroepsgerichte vakken ▪ aan het einde van het tweede jaar kiezen de leerlingen een vakkenpakket dat aansluit bij een sector ▪ vier sectoren zorg en welzijn economie techniek landbouw / groen ▪ opleiding duurt vier jaar ▪ doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3/4 HAVO 4 MBO HBO WO PRO VMBO HAVO VWO basisonderwijs Ouderinformatieavond 2008

9 HAVO basisonderwijs ▪ Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
▪ vijf algemene vakken op zeer hoog niveau ▪ aan het einde van het derde jaar kiezen de leerlingen voor één profiel ▪ vier profielen cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en techniek natuur en gezondheid ▪ leerlingen hebben meer verantwoordelijk- heid voor het eigen leerproces. Actief en zelfstandig leren staan hierbij centraal. ▪ opleiding duurt vijf jaar ▪ doorstroom mogelijk naar HBO VWO 5 MBO HBO WO PRO VMBO HAVO VWO basisonderwijs Ouderinformatieavond 2008

10 VWO basisonderwijs ▪ Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
▪ zes algemene vakken op zeer hoog niveau ▪ aan het einde van het derde jaar kiezen de leerlingen voor één profiel ▪ vier profielen cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en techniek natuur en gezondheid ▪ leerlingen hebben meer verantwoordelijk- heid voor het eigen leerproces. Actief en zelfstandig leren staan hierbij centraal. ▪ opleiding duurt zes jaar ▪ doorstroom mogelijk naar HBO WO MBO HBO WO PRO VMBO HAVO VWO basisonderwijs Ouderinformatieavond 2008

11 LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS
▪ GEEN aparte leerweg naast het VMBO, maar extra voorziening binnen het VMBO ▪ LWOO voor kinderen die wel een VMBO diploma kunnen halen, maar die daarbij extra ondersteuning nodig hebben ivm leerachterstand. ▪ kleine klassen ▪ extra instructiemogelijkheden, onderwijs-op-maat ▪ financiën vastgestelde criteria aanvraag kost tijd langere aanmeldingsperiode Ouderinformatieavond 2008

12 CITO LEERLINGVOLGSYSTEEM
▪ Leerling wordt vanaf groep ½ getoetst. ▪ Toetsen vanaf groep 6 tellen mee voor het advies ▪ Scores A goed tot zeer goed HAVO - VWO B ruim voldoende TL - HAVO C voldoende TL D matig tot zwak BBG - KBG (LWOO) E zeer zwak PRO - BBG (LWOO) Ouderinformatieavond 2008

13 LVS toetsen vanaf groep 6
ADVIES ▪ het advies wordt door meerdere factoren bepaald drempelonderzoek LVS toetsen vanaf groep 6 gedrag en werkhouding NIO/NDT Ouderinformatieavond 2008

14 BRUGKLAS/ONDERBOUW VO
▪ de regels vanuit de regering zijn dit jaar veranderd: scholen hebben de vrijheid om het onderwijs te geven dat het beste past bij het niveau van hun kinderen of bij hun visie. ▪ kinderen komen veelal terecht in een gemengde brugklas.  interesse  motivatie bepalen na één of twee jaar de uiteindelijke richting  prestatie Ouderinformatieavond 2008

15 SCHOOLKEUZE ▪ maak een selectie op basis van het advies [Wegwijzer]
▪ verzamel informatie van de betreffende scholen:  aanvraag schoolgids  bekijk website van de school.  bekijk de toelatingscriteria op de websites van de scholen zelf. Bijvoorbeeld op  bekijk de kwaliteitskaart op  bezoek de open dagen voor een beeld van de school stel veel vragen ▪ maak een keuze voor een school Ouderinformatieavond 2008

16 PROCEDURE 28 januari adviesgesprek advies aanmeldingskaart
5 januari - 14 februari LWOO en PRO aanmelden op één school 20 februari Bericht LWOO/PRO of uw kind plaatsbaar is 2 maart niet geplaatste LWOO/PRO leerlingen melden zich aan 30 januari – 12 maart VMBO - HAVO - VWO aanmelden op één school 13 maart bericht van de VO-school of uw kind plaatsbaar is na 16 maart niet geplaatste leerlingen melden zich aan 2 april alle kinderen zijn geplaatst 10 juni uitwisselingsmiddag met VO-scholen 17 juni rapport 3 Ouderinformatieavond 2008


Download ppt "OUDERINFORMATIEAVOND"

Verwante presentaties


Ads door Google