De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na de basisschool Informatie over soorten voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na de basisschool Informatie over soorten voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Na de basisschool Informatie over soorten voortgezet onderwijs

2 Welke middelbare opleiding kan mijn kind volgen?
Welke informatie is belangrijk: 1. Het basisschooladvies 2. Het 2e toetsgegeven (eindtoets CITO) De nieuwe school van het voortgezet onderwijs beoordeelt alle informatie en beslist of uw kind wel of niet wordt toegelaten.

3 Het basisschooladvies
In het basisschooladvies staat welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind Het basisschooladvies wordt opgesteld door de basisschool Hoe komen we tot het basisschooladvies? Schoolloopbaan van kinderen Uitslagen van schooltoetsen Oordeel leerkracht over werkhouding motivatie zelfstandigheid

4 Het 2e toetsgegeven Naast het basisschooladvies heeft het voortgezet
onderwijs een 2e toetsgegeven nodig Wij gebruiken hiervoor de CITO-eindtoets Tenzij: Uw kind in geval van praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs(lwoo) recht heeft op extra zorg. Dit blijkt uit de test van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL-VO). De Almeerse scholen hebben afgesproken: bij praktijkonderwijs en lwoo: géén cito-eindtoets. De test van het PCL-VO is al het tweede toetsgegeven.

5 Scholen in het kort: Montessori Lyceum Flevoland: zelfstandigheid - Almere Buiten Baken: respect, internationalisering – Almere Stad Echnaton:leren in beweging – Almere Stad Helen Parkhurst: onderzoekend leren – Almere Stad Praktijkonderwijs Almere: leren door te doen – Almere Stad De Meergronden: tweetalig, kunst en cultuur – Almere Haven Groenhorst: groene school, kleinschalig – Almere Poort Arte College: kunst en cultuur - Almere Poort Oostvaarders/Buitenhout College: kunst, sport, science – Almere Buiten Helen parkhurst is Dalton. Echnaton sportklassen havo/vwo,

6 Speciaal basisonderwijs
Het Nederlandse onderwijssysteem Praktijk- Onderwijs 6 jaar MBO 1 – 4 jaar HBO 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar VMBO 4 jaar HAVO 5 jaar VWO 6 jaar Speciaal basisonderwijs basisonderwijs

7 Praktijkonderwijs Praktijk- onderwijs 6 jaar Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het vmbo te zwaar is Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht Veel individuele begeleiding De toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies praktijkonderwijs toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek Scholen in Almere: Pro Almere (Praktijkonderwijs Almere)

8 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met lwoo
MBO 1 – 4 jaar Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs. Toelating door middel van test van PCL-VO. Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding. En kleinere klassen. Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Scholen in Almere: Baken Stad College Groenhorst College Buitenhout College/Oostvaarderscollege Echnaton De Meergronden VMBO + lwoo 4 jaar Baken stad: respect internationalisering. Buitenhout = Oostvaarderscollege alleen in andere dependance. 2e en 3e jaar: richting is bepalend (handel en adm bijv. bij Buitenhout, Techniek, zorg en welzijn bij Oostvaarders)

9 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO
MBO 1 – 4 jaar Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Scholen in Almere: Montessori Lyceum Flevoland (alleen theoretische leerweg) Baken Stad College Groenhorst College Echnaton De Meergronden Buitenhout College/Oostvaarders College Helen Parkhurst (alleen theoretische leerweg) Arte College (alleen kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg) VMBO 4 jaar Vmbo-t kan ook doorstromen naar de Havo. Eerste 2 jaar volgt kind nog de onderbouw/brugklas. Hij kiest op zijn vriegst aan het eind van het tweede jaar voor 1 van de leerwegen. Aantal vakken tl = minstens 6, Nederlands en Engels verplicht. Daarnaast per sector 2 sectorverplichte vakken. Beroepsgerichte (kader en basisvariant) Nederlands, Engels, 2 sectorverplichtende vakken en tenslotte beropepsgericht. Meer voor praktisch ingestelde leerlingen.

10 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
HBO of MBO 4 jaar Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Scholen in Almere: Montessori Lyceum Flevoland Baken Stad Baken Park Lyceum Helen Parkhurst De Meergronden Echnaton (voor sport- en topsportleerlingen) Oostvaarders College Arte College HAVO 5 jaar Profielen ook voor VWO. Profielen (dus richtingen) naast verplicht algemeen. Studielast laatste 2 jaren 40 klokuren. Aantal vakken in de buurt van 11

11 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO
Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Scholen in Almere: Montessori Lyceum Flevoland Baken Park Lyceum Baken Trinitas Gymnasium International School Almere Helen Parkhurst De Meergronden Echnaton (voor sport- en topsportleerlingen) Oostvaarderscollege Arte College VWO 6 jaar Atheneum laatste 3 jaar 40 klokuren studielast. Gymnasiast nog eens 4 uur erbij ivm verplichte keuze Latijn of Grieks. Aantal vakken in de buurt van 13

12 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?
Oriënteren op verschillende scholen bv. met behulp van de Almeerse keuzegids Met hun kind de schoolkeuze bespreken Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de open avonden (oktober, november, januari en februari) Hun kind op tijd aanmelden: voor 1 maart!!!!

13 Belangrijke data voortgezet onderwijs:
November/december 2013: afnemen van testen voor praktijkonderwijs en vmbo + lwoo November/december 2013: informatieavonden voortgezet onderwijs en voorlichtingscarroussel openbare scholen in deze buurt!! Januari en februari 2014: open dagen voortgezet onderwijs cito-eindtoets Voor 1 maart 2010: aanmelden op één vo-school


Download ppt "Na de basisschool Informatie over soorten voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google