De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8 2011-2012 - Methodes -Cito toets/Advies -Overige activiteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8 2011-2012 - Methodes -Cito toets/Advies -Overige activiteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8 2011-2012 - Methodes -Cito toets/Advies -Overige activiteiten

2 Trefwoord •Dagelijks •Aandacht voor andere wereldgodsdiensten •Lezen uit de bijbel •In het duinwoordje staat wat we de komende week behandelen

3 Zelfstandig werken •30 minuten per dag •Handelingsplan: »Verbeterpunt »Verrijken »Verdiepen »RT

4 Methoden •Geschiedenis: •Stroom verandert Nederland •Stap voor stap vooruit •Oorlog •Nederlanders in de oorlog •Een verdeelde wereld •Een nieuwe tijd

5 Aardrijkskunde •Kleurijk Nederland •Bergen •Bedrijvigheid •Mens en klimaat •Steden in de wereld •Wie is de baas? Mens of natuur •Grote en kleine verschillen •Telkens weer anders •Topgrafie: Buiten Europa

6 Biologie •Leven doorgeven •De ruimte veroverd •Zonder kracht geen werk •Ruimte en tijd •Goed geregeld •Het belang van water •Voedsel en lucht •De een kan niet zonder de ander

7 Rekenen •Verhoudingen •Breuken •Procenten •Zakrekenmachine •Schattend rekenen •Samen leren (projecttaken) •Digitale toetsen •Kien

8 Taal •Begrijpend lezen: Overal tekst. –Basislessen/bruglessen –Maatschrift/werkschrift –boeken lezen plus boekverslagen •spelling –ww spelling –methode •ontleden •stellen •mondelinge taalvaardigheid –Spreekbeurten/ presentatie •Niveau lezen ( estafette)

9 Engels methode -veel luistervaardigheid, -spreekvaardigheid -dvd -woordkennis

10 Overige vakken •Gym •Muziek ( Koorenhuis) •Drama •Handvaardigheid •ICT •Verkeer

11 Overige activiteiten •Educatieve uitstapjes •Musical •Schooltv weekjournaal •Kinderpostzegels •EHBO

12 Huiswerk •Vier keer per week •Iedere donderdag een toets

13 Cito eindtoets •7 t/m 9 februari 2012 •Oefenen tiptoets •Oefenen oude cito toets •Uitslag in de week van 5 maart

14  TAAL  REKENEN  Studievaardigheden

15

16 Na de basisschool •Naar welke opleiding kan mijn kind? •Het basisschooladvies •Het 2e toetsgegeven •Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? •Belangrijke data

17 Naar welke opleiding kan mijn kind? Welke informatie is belangrijk: 1. Het basisschooladvies 2. Het 2e toetsgegeven 3. Aanvullende informatie: schoolloopbaan, gedrag, houding, schooltoetsen enz. De nieuwe school beoordeelt alle informatie en beslist of uw kind wel of niet wordt toegelaten

18 Het basisschooladvies •In het basisschooladvies staat welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind •Het basisschooladvies wordt opgesteld door de basisschool Hoe komen we tot het basisschooladvies? •Schoolloopbaan van kinderen •Uitslagen van schooltoetsen •Oordeel leerkracht over –werkhouding –motivatie –zelfstandigheid

19 Het 2e toetsgegeven De wet zegt •Naast het schooladvies is er een 2e toetsgegeven nodig •De scholen in regio Haaglanden hebben afgesproken dat zij hiervoor de cito-eindtoets gebruiken of een intelligentieonderzoek (indien er geen Cito-eindtoets wordt afgenomen). De wet zegt •Bij praktijkonderwijs en lwoo is nodig: –toets om leerresultaten te meten –intelligentieonderzoek •Daarom hebben de scholen afgesproken: bij praktijkonderwijs en lwoo: géén cito-eindtoets

20 De nieuwe school •Vraagt informatie aan de basisschool –basisschooladvies –citoscore of andere onderzoeksresultaten –aanvullende informatie •Als advies en citoscore niet overeenkomen: –overleg met de basisschool, of –aanvullend onderzoek •Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten •Niet toegelaten of uitgeloot: 2e ronde

21 Uniek BOVO aanmeldings- nummer

22 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ? •Oriënteren op verschillende scholen bv. met behulp van de Wegwijzer VO •Met hun kind de schoolkeuze bespreken •Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de open avonden in januari en februari •Hun kind op tijd aanmelden

23 januari t/m februari ’12 > Open dagen januari t/m februari ’12> 1e aanmeldingsronde (za 28 jan za 17 maart) maart ’12 > bericht van plaatsing 26 maart’12 > 2e aanmeldingsronde op volgorde van binnenkomst 19 maart - 22 maart behandelperiode > loting *) bij te veel aangemelde leerlingen Tijdpad VMBO/HAVO/VWO leerlingen *) Loting = een transparant systeem van aannemen en plaatsen van leerlingen als een school meer aanmeldingen heeft gekregen dan er lesplaatsen beschikbaar zijn.


Download ppt "Informatieavond groep 8 2011-2012 - Methodes -Cito toets/Advies -Overige activiteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google