De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8
Welkom

2 Wat komt er vanavond aan de orde
Werken in een combinatieklas Nieuwe taal/spellingsmethode AVI niveaus Engels Zaakvakken Taakwerk CITO eindtoets Thuis oefenen/huiswerk Jaarplanning Huishoudelijke mededelingen

3 Werken in een combinatieklas
Inrichting van de klas Zelfstandig werken Stoplicht Blokje Verantwoordelijkheid Nakijken eigen werk

4 Nieuwe taal/spelling methode
Taal actief - taal Woordenschat Taal verkennen Spreken en luisteren Schrijven Uitslag taaltoets bepaalt vervolgtraject

5 Nieuwe taal/spelling methode
Taal actief – spelling Aanbieden spellingcategorieën Aanbieden onveranderlijke woorden Werkwoordspelling Uitslag spellingtoets bepaalt vervolgtraject

6 AVI niveaus Nieuwe normering Alle kinderen worden opnieuw getoetst
Midden/eind 3 – groep 3 Midden/eind 4 – groep 4 Midden/eind 5 – groep 5 Midden/eind 6 – groep 6 Midden/eind 7 – groep 7 AVI plus – groep 8 Deze benoemingen kunt u ook vinden op de boeken in de bibliotheek

7 Rekenen De methode wereld in getallen Rekenboek en werkboek
Opbouw van de methode: We toetsen vooruit Kinderen werken aan de uitvalsgebieden Veel ruimte voor verrijking Projecttaken worden klassikaal gedaan Na 4 weken worden de kinderen opnieuw getoetst Computerprogramma Accenten liggen op: lengtematen,oppervlakte inhoud, procenten, breuken, verhoudingstabellen

8 Engels Team on the move Doel van de methode: durven praten over simpele dingen Schriften worden niet op schrijffouten gecorrigeerd

9 Zaakvakken De methode Wijzer door de wereld (Aardrijkskunde)
De methode Een zee van tijd (Geschiedenis) Biologie

10 Taakwerk Groepen 5 t/m 8 Nieuwe vorm Taakwerk op 3 niveaus
Werk voor iedereen = blauw Werk op niveau = groen = geel = oranje Kinderen kijken eigen werk na Juf controleert

11 CITO eindtoets Verschillende stromingen: vmbo-b/k (basis/kader)
vmbo-k/g/t (kader/gemengd/theoretisch) vmbo-t/havo havo/atheneum gymnasium+

12 CITO eindtoets 5 t/m 7 februari 2013
Voor het eerst twee papieren versies - Eindtoets Basis - Eindtoets Niveau Beide versies hebben dezelfde onderdelen Eindtoets niveau – basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg Eindtoets basis – gemengde/theoretische leerweg of hoger

13 CITO eindtoets 25% van de opgaven komt zowel in
eindtoets B als in de eindtoets N voor Beide toetsen liggen op één schaal De standaardscore die de leerling behaalt op de eindtoets N is vergelijkbaar met de standaardscore op de eindtoets B LWOO – aanvullende test Voor leerlingen met een leerachterstand Achterstand moet op 2 gebieden zijn Aanvraag voor 1 december In overleg met ouders

14 Planning CITO eindtoets
Schooladvies (na overleg met team) voor de cito eindtoets Oefenen van “oude toetsen” (zowel in het huiswerk als op school) Begin november - ouderkrant Cito eindtoets 5 t/m 7 februari 2013 Uitslag meestal begin maart 2e rapportgesprek (4 maart) – definitieve keuze April/mei eventuele aanvullende test LWOO leerlingen

15 Schoolkeuze Verschillende scholen
V.M.B.O (basis, kader, gemengd, theoretisch) AOC Borculo, Staring college, Marianum Groenlo, ‘t Assink Lyceum Neede HAVO/VWO Marianum Groenlo, ‘t Assink Lyceum Neede, Staring college Borculo/Lochem In het algemeen: We zijn in principe georiënteerd op het Staring college en AOC te Borculo, maar op uw initiatief zorgen wij voor alle info van en naar de diverse scholen c.q. richtingen. Wij raden u aan om u breed te oriënteren, omdat niet alleen de inhoud, maar bovenal de werkwijze binnen de diverse VO-scholen afwijkend zijn. Het bezoeken van de informatie avond/open dag van de verschillende scholen is dan ook erg belangrijk!

16 Thuis oefenen/huiswerk
Tafels Lezen Toetsen zaakvakken Huiswerk komt structureel op vrijdag mee, volgende vrijdag weer mee terug Taakwerk niet af – mee naar huis als huiswerk

17 Jaarplanning Schoolfeest Kinderboekenweek 3 t/m 13 oktober
Boekbespreking Sinterklaas Kerstviering Spreekbeurten Flessenactie Verkeersexamen Themaweek Verjaardag leerkrachten Schoolreis Musicalavond

18 Huishoudelijke mededelingen
Gym Agenda Klassenmoeder Boekenmoeder Schoonmaken klas Maandag 5 november Woensdag 27 februari Maandag13 mei Schoolgids Telefoonnummers

19 Vragen


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google