De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep H5/6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep H5/6"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep H5/6
9 oktober 2013

2 Groepsleerkrachten Maandag t/m Woensdag: Kitty Leussink
Donderdag en Vrijdag: Joost Wennink en Monique Mos Vakleerkrachten: Tekenen: Renee Berkheij Gym: Rosan Vredeveld

3 Vakken Lezen Toetsen Lezen volgens het Koekebacker-systeem
Leesbegeleiding voor zwakkere lezers Twee keer per week lezen onder begeleiding Flitsen Toetsen Avi DMT

4 Vakken Taal Voor taal, woordenschat en spelling hanteren we dezelfde methode Klassikale instructie Individuele verwerking Toetsen Methodegebonden toetsen

5 Vakken Woordenschat Toetsen Klassikale instructie
Herhaling in verschillende vormen Stellen Raadsels enz Toetsen Methodegebonden toetsen Cito Leeswoordenschat 2 x per jaar

6 Vakken Spelling Toetsen Groepsplan in drie niveaugroepen
Verlengde instructie voor zwakkere spellers Woorden mee naar huis voor extra oefening Tip: Toetsen Methodegebonden toetsen Cito Spelling 2x per jaar

7 Vakken Begrijpend lezen Toetsen Groepsplan in drie niveaugroepen
Wederom verlengde instructie voor zwakkere lezers, zowel technisch als begrijpend. Naast de methode ook Cito-hulpboek Toetsen Methodegebonden toetsen Cito Begrijpend lezen 2 x per jaar

8 Vakken Schrijven Het schrijven zonder hulplijnen wordt aangeleerd (voor groep 6). Bij andere vakken worden schriften ingezet met hulplijnen.

9 Vakken Rekenen Toetsen Er wordt gewerkt in drie niveaugroepen
Automatiseren blijft van groot belang Breuken en kommagetallen (groep 6) Meten en meetkunde: inhoud Het rekenen met grote getallen Toetsen Methodegebonden toetsen Tempo Test Rekenen Cito Rekenen 2 x per jaar

10 Vakken Engels Kennismaking met de taal Plezier in de taal krijgen
Durf ontwikkelen om de taal te spreken

11 Vakken Zaakvakken Toetsen Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis
Elke twee tot drie weken een nieuw onderdeel Toetsen Niet altijd een toets waarvoor geleerd moet worden, mogelijk ook een werkstuk of presentatie

12 Extra begeleiding Groepsplannen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. U wordt tijdens de 10 minutengesprekken op de hoogte gehouden van de vooruitgang

13 Planbord Streefbare werkvorm in groep 6
Postbakken; afmaken, leren, lezen Weektaak; whiteboard Ter bevordering van het plannen en organiseren

14 Huiswerk Huiswerk in groep 5 en 6:
Leren voor de zaakvaktoetsen Huiswerkopdracht voor de zaakvakken Soms extra oefenstof Tip: vraag af en toe aan uw kind of er nog iets moet worden geleerd, waar u misschien bij kunt helpen.

15 Spreekbeurt Minimaal 1 spreekbeurt dit jaar
Onderwerp: hobby, huisdier, o.i.d. Ook PowerPoint kan worden ingezet voor de presentatie.

16 Kom op voor jezelf Beter omgaan met elkaar en jezelf
Grenzen aangeven, en respecteren van een ander 4 stappen Kapstokregels Gele en groene kaarten

17 Hulp van ouders Wij kunnen goed uw hulp gebruiken bij: Excursies
Haakse Veldspin Lenen van biebboeken Meestal wordt dit vooraf in de NED gemeld.

18 Kom langs Maakt u even een afspraak wanneer u een vraag heeft, zich zorgen maakt of het ergens niet mee eens bent. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Kom gerust een keer langs om te ervaren hoe de sfeer in de groep is. Maak ook hiervoor even een afspraak.

19 Vragen?


Download ppt "Informatieavond groep H5/6"

Verwante presentaties


Ads door Google