De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatie-avond voor groep 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatie-avond voor groep 6"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatie-avond voor groep 6
26 augustus 2013

2 Inhoud van de avond Voorstellen Uw kind in de bovenbouw
Afspraken en regels Contact met school/leerkracht(en) Vakken Overige zaken

3 Uw kind in de bovenbouw:
meer zelfstandigheid ontwikkelen meer verantwoording leren dragen voor eigen presteren beter begrijpen op welk niveau er zelf gepresteerd wordt beter begrijpen wat er voor nodig is om te ontwikkelen beter leren zien dat er verschillen zijn in kunnen tussen alle klasgenoten meer inzet tonen om anderen te helpen zodat het eigen kunnen beter beklijfd

4 Afspraken Algemene regels  zie schoolgids die deze week op de website staat. De deur gaat ‘s morgens open om 8.20u en ‘s middags om 12.50u. 10-uurtje graag zo gezond mogelijk. Vrijdag is ‘gruitdag’ Trakteren  niet te veel en graag gezond

5 Klassenregels Schoolregels
1. We horen er allemaal bij 2. We houden rekening met elkaar 3. We zorgen goed voor alle spullen Problemen eerst proberen zelf op te lossen, lukt dit niet dan naar juf. Mobieltjes en (huis/fiets)sleutels Taken volgens lijst of klassendienst

6 Contacten met school/leerkracht(en)
Vaste momenten in het jaar (10-minuten gesprekken). In de week van 14 oktober zijn er facultatieve gesprekken. In de week van 17 februari zijn de eerste rapportgesprekken. In de week van 16 juni zijn de tweede rapportgesprekken. Afspraak maken als er behoefte of noodzaak is voor een contactmoment. Dit graag na schooltijd. Afspraken huisarts/tandarts liefst zoveel mogelijk buiten schooltijd of aan het eind van de dag. Deze graag noteren in de klassenagenda. Ziekmeldingen graag telefonisch voor 8.30 uur.

7 Via de nieuwsflits en de groepsflits blijft u op de hoogte van ontwikkelingen op school- en klassenniveau.

8 Dagtaak Dagtaak staat op het bord geschreven.
De dagtaak wordt langzaam uitgebreid naar een weektaak. Leerlingen die meer instructie nodig hebben krijgen dat aan de instructietafel. Leerlingen werken zoveel mogelijk op eigen niveau.

9 Vakken in groep 6 Rekenen Taal Spelling en werkwoordspelling
Technisch lezen Begrijpend lezen Wereldoriëntatie Schrijven Gymnastiek Overige vakken

10 Rekenen Methode: Pluspunt Doelen in groep 6.
2 keer per week instructieles en 3 keer per week zelfstandig werken. Na 3 weken volgt er een toets. Bij zelfstandig werken *, ** en *** werkboeken. Tafels van vermenigvuldiging. Graag thuis de tafels tot van 1 t/m 10 oefenen als deze nog niet worden beheerst. Rt-bladen rekenen als huiswerk voor * en Cito-E/D.

11 Taal Methode Taaljournaal Doelen in groep 6.
We werken elke dag met de methode taaljournaal. Er wordt gebruik gemaakt van een lesboek, activiteitenboek en kopieerbladen. Elke twee weken is er een taaltoets op vrijdag. Hier is geen huiswerk voor.

12 Spelling Methode: Taaljournaal Doelen in groep 6.
Elke week 1 nieuw woordpakket, met uitleg van de spellingregels. Dit wordt op vrijdag getoetst d.m.v. een dictee. De leerlingen krijgen elke vrijdag een nieuw woordpakket mee. Behalve elke vierde schoolweek. Dit is een herhaling/verdiepingsweek. In deze week is er ook een mixtoets. Voor de kinderen die extra oefening nodig hebben is er bloon.nl Nieuw in groep 6: Werkwoordspelling.

13 Technisch lezen Vrij lezen
Iedere ochtend/middag lezen de kinderen uit AVI boeken. Deze komen uit de schoolbibliotheek en de biebbus. Twee keer per jaar worden AVI toetsen afgenomen om het niveau te bepalen. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning door middel van Ralfi- en tutorlezen. Twee keer in de week is er een moment voor vrij lezen. De kinderen mogen dan ook uit tijdschriften lezen.

14 Begrijpend lezen Methode Tekst verwerken, aangevuld met teksten van Nieuwsbegrip. Doelen in groep 6. Na elk blok van 5 lessen van Tekst verwerken volgt er een toets. Kinderen die veel moeite hebben met begrijpend lezen, krijgen de teksten vooraf mee naar huis.

15 Wereldoriëntatie incl.Topografie
Methode: Argus Clou Deze is in bestelling. Vermoedelijke startdatum midden september. *Geschiedenis *Natuur en techniek *Aardrijkskunde incl.Topografie Topografie zit geïntegreerd in Argus Clou. We starten met lessen uit groep 5.

16 Schrijven Methode: Schrift, 1x per week. Verbonden schrift blijft,
wel wordt ook het losse (hand)schrift geoefend.

17 Gymnastiek De kinderen hebben 2 keer per week gym op maandag- en dinsdagmiddag. Schoolregel; douchen! De schoolafspraak is dat als kinderen hun gymkleren vergeten dat ze wat kunnen lenen.

18 Overige vakken Levensbeschouwing Methode: Trefwoord Verkeer
Methode: Verkeerskrant Muziek en expressie Presentaties Boekbespreking Actuakring Spreekbeurt

19 Huiswerk Huiswerkmapje, mee op woensdag en vrijdag.
Spelling (woordpakket) Wereldoriëntatie (samenvattingen) en topografie Extra rekenwerk Extra teksten begrijpend lezen

20 Overige zaken Klassenouders Gevonden voorwerpen Luizentassen
Nablijven/werk afmaken Excursies

21 Dank voor uw aandacht en tijd
Vragen? Dank voor uw aandacht en tijd

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67


Download ppt "Welkom op de informatie-avond voor groep 6"

Verwante presentaties


Ads door Google