De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatie avond van groep 5/6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatie avond van groep 5/6"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatie avond van groep 5/6

2 Wat gaan we bespreken? Voorstellen Combinatieklas Algemeen
Jaarprogramma Huiswerk Toetsen Groepsvorming Groepsvorming HOE? Vragen?

3 Voorstellen leerkrachten
Anouk Klein: ma-wo-don-vrij Brenda van Wijk: ma – din Maandag ondersteuning Brenda Ineke Hendriks: ondersteuning don-vrij

4 Combinatieklas Groep 5 Gedeelte van groep 6 Groepsvorming
Om en om instructie Zelfstandig werken Gezamenlijke activiteiten

5 Algemeen Melden ziekzijn Ouderportaal Parnassys
Interne begeleiding/zorg Ondersteuning combinatiegroep: RT, gesprekken kinderen/ouders, voorbereiden werk, administratie Website: foto’s, activiteiten, huiswerk 3x rapport Verjaardag vieren Fruit op ma-wo-vrij Wat hebben de kinderen nodig in de klas: Multomap 23rings, tabbladen, pritstift, kleurpotloden, viltstiften Gym: don+vrij> douchen Donderdag kinderen zelf om uur naar huis Vrijdag kinderen om 8.20 uur op de speelplaats Flitsouders gezocht

6 Jaarprogramma VAK Rekenen Taal Spelling Technisch lezen
Begrijpend lezen Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur Verkeer Schrijven Catechese Techniek Gymnastiek Creatief (tekenen / handvaardigheid / drama /muziek) METHODE Wereld in getallen Taalverhaal Lekker lezen Goed gelezen Wijzer door de tijd Geobas Leefwereld! Kaar over+Verkeerskranten Pennenstreken Techniekkasteel Vakleerkracht P.Waltman

7 Huiswerk Algemene informatie huiswerk groep 5
Spelling Op vrijdag schrijven de kinderen op school 2 woordpakketten over in hun huiswerkschrift. Dit schrift gaat mee naar huis en moet de volgende vrijdag weer op school zijn. Elke vrijdag krijgen de kinderen een dictee over deze 2 woordpakketten. Rekenen Elke dinsdag krijgen de kinderen een blad rekensommen mee naar huis. Dit blad moet de dinsdag erop op school ingeleverd worden. In de eerste periode van het schooljaar zullen dit tafelsommen zijn. Op donderdagmiddag krijgen de kinderen een tempotoets over de sommen van het huiswerkblad. Wereldoriëntatie Na elk behandeld hoofdstuk van Geschiedenis of Aardrijkskunde krijgen de kinderen bladen mee naar huis om te leren. Een week erna volgt een toets over dit hoofdstuk. Na 5 behandelde lessen van Verkeer krijgen de kinderen het werkboek van verkeer mee naar huis om te leren. Een week erna volgt een toets over deze 5 lessen. Spreekbeurt In de loop van het schooljaar mogen de kinderen een spreekbeurt doen over een zelfgekozen onderwerp. Algemene informatie huiswerk groep 6 Idem + Op maandag krijgen de kinderen een spellingblad met 2 WP mee naar huis om te maken. De maandag erop moet dit blad ingeleverd worden. Tafelsommen en deeltafels Boekbespreking

8 Toetsen Methodegebonden toetsen Citotoetsen: Rekenen, Taalschaal,
Spelling, Technisch lezen (DMT+AVI), Begrijpend lezen

9 Groepsvorming Doel: Het vormen van een positieve groep Kenmerken:
Kinderen werken samen Kinderen helpen elkaar spontaan Kinderen moedigen elkaar aan Kinderen respecteren verschillen Er heerst een harmonische sfeer De kinderen nemen het voor elkaar op Alle kinderen worden betrokken bij werk of spel

10 Groepsvorming HOE? Regels en afspraken maken voor in en buiten de klas
Toepassen en naleven van deze regels/afspraken Samenwerken bevorderen door cooperatieve werkvormen Specifieke lessen voor groepsvorming Samenwerking ouders

11 Heeft u nog vragen?

12 Bedankt dat u bent gekomen! Anouk Brenda Ineke


Download ppt "Welkom op de informatie avond van groep 5/6"

Verwante presentaties


Ads door Google