De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie- avond groep 5 welkom. DE LEERKRACHTEN: Wie zijn wij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie- avond groep 5 welkom. DE LEERKRACHTEN: Wie zijn wij?"— Transcript van de presentatie:

1 informatie- avond groep 5 welkom

2 DE LEERKRACHTEN: Wie zijn wij?

3 AFWEZIGHEID •Bij ziekte: voor 9 uur ‘s ochtends naar school bellen •Doktersbezoek onder schooltijd: bellen of een briefje meegeven •Verlofaanvraag regelen bij directie

4 TE LAAT KOMEN •3x: ouders worden gebeld •6x: ouders komen voor een gesprek •9x: school doet melding bij leerplicht •12x: leerplicht kan overgaan tot een procesverbaal

5 HUISWERK •Niet regelmatig •Fijn als ouders het kind thuis helpt

6 GYM EN ZWEMMEN •Gym: Dinsdagmiddag Donderdagochtend •Zwemmen Vrijdagmiddag

7 OVERBLIJF •Er zijn overblijfmoeders •Van te voren inschrijven en betalen •Meer info bij de directie

8 TOETSEN •Citotoetsen * DMT > 3 x per jaar * Rekenen > 2x per jaar * Begrijpend lezen > 1x per jaar * Spelling > 2x per jaar * Woordenschat > 2x per jaar •Methodegebonden toetsen •RT

9 RAPPORTEN •Kerstrapport > ouderavond •Paasrapport > ouderavond •Eindrapport

10 CONTACT OUDERS •Problemen op school: leerkracht neemt contact op met ouders •Problemen thuis: fijn als ouders de leerkracht informeren

11 HULPOUDERS •Klassenouder: wie wil? Taak: andere ouders benaderen als er hulp nodig is bij een activiteit of zelf assisteren •Hulpboekje gaat vrijdag mee

12 TRAKTATIE JARIGE •Klassen rond •Kleine traktatie voor de klas

13 ZELFSTANDIG WERKEN •Dagtaak / Weektaak •Timetimer •Blokjes •Smiley

14 KLASSENREGELS •Toiletbezoek •Zorg voor schoolmateriaal •Aanleren van correct gedrag •Niet snoepen •In de rij lopen •3 waarschuwingen

15 METHODES

16 REKENEN: Wis en Reken •Getalverkenning tot 1000 •Optellen en aftrekken tot 1000 •Vermenigvuldigen / delen: tafels t/m 10 •Meten: lengte, gewicht en tijd

17 TAAl: Zin in Taal •Spreken en luisteren •Woordenschat •Woordbouw •Zinsbouw •Schrijven •Spelling

18 AARDRIJKSKUNDE: Hier en Daar - Eigen omgeving •Mensen, samenleven •Wonen, een woonplaats •Werken, een werkplek •In beweging, vrije tijd •Natuur en milieuzorg

19 GESCHIEDENIS: Speurtocht Van de prehistorie tot het jaar 1600: •De tijd van de boeren en jagers •De tijd van de Grieken en Romeinen •De tijd van de monniken en ridders •De tijd van steden en staten •De tijd van ontdekkers en hervormers

20 NATUUR: Natuniek •Leven > voedselketen •Omgeving > energie •Jouw zintuigen •Techniek om je heen

21 BEGRIJPEND LEZEN: Tussen de Regels •Woordenschat •Tekstvaardigheid •Denkvaardigheid •Leesstrategie •Opzoekvaardigheid

22 VERKEER: Wegwijs •School en verkeer •Weer en verkeer •Beroepen en verkeer •De buurt en verkeer •Reizen en verkeer

23 CREATIEVE VAKKEN •Tekenen •Handvaardigheid •Muziek

24 En verder…. •Niveaulezen •Stillezen •Spreekbeurten > start na herfstvakantie •Boekbesprekingen > start rond februari

25


Download ppt "Informatie- avond groep 5 welkom. DE LEERKRACHTEN: Wie zijn wij?"

Verwante presentaties


Ads door Google