De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 4/5 Fijn dat u gekomen bent!. De combinatieklas •Aandacht verdelen •Methodes zijn geschikt •Als voordeel zien we dat kinderen in een klein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 4/5 Fijn dat u gekomen bent!. De combinatieklas •Aandacht verdelen •Methodes zijn geschikt •Als voordeel zien we dat kinderen in een klein."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 4/5 Fijn dat u gekomen bent!

2 De combinatieklas •Aandacht verdelen •Methodes zijn geschikt •Als voordeel zien we dat kinderen in een klein groepje instructie krijgen, waardoor ze erg betrokken zijn bij de les en veel beurten kunnen krijgen. Ook het leren om zelfstandig te werken en om samen te werken en elkaar uitleg te geven zijn zaken, die vaak een gunstige invloed op de ontwikkeling van kinderen hebben.

3 Zelfstandig werken •Blauwe map •Weektaak

4 Weektaak

5 Welke vakken krijgt uw kind in groep 4/ 5? •Rekenen •Taal •Lezen (technisch en begrijpend lezen) •Schrijven •Biologie en techniek (basis) •Verkeer •Zelfstandig werken •Muziek •Handvaardigheid en tekenen •Catechese •Gymnastiek •Rekenen •Taal •Lezen (technisch en begrijpend lezen) •Schrijven •Geschiedenis •Aardrijkskunde •Biologie en techniek •Verkeer •Zelfstandig werken •Muziek •Handvaardigheid en tekenen •Catechese •Gymnastiek

6 Rekenen: Pluspunt •Getallen tot 100 op de getallenlijn •Splitsingen tot en met 20 •+ en – sommen tot 100 •Tafels van 1, 2, 4, 5 en 10 •Analoge klok: kwartieren, halve en hele uren •Digitale klok: hele en halve uren Belangrijke aspecten bij rekenen in groep 4

7 Rekenen: Pluspunt •Het kunnen ‘lezen’ van getallen honderdtal-tiental-eenheid •De plaats van het getal op de getallenlijn •Tafels : inzicht en automatiseren •Klokkijken : analoog en digitaal •Redactiesommen Belangrijke aspecten bij rekenen in groep 5

8 Taal: Taal Actief Een blok bestaat uit 2 thema’s. 1 thema duurt 3 weken. Na 2 thema’s is er een ‘parkeerweek’.

9 Taal: Taal Actief •Taalbeschouwing: taalboek en taalboek extra Werkboek en taaltoetsen Differentiatie na de toets •Spelling: werkboek en bakkaarten Per dag bieden we woorden uit dezelfde spellingscategorie Differentiatie na het signaaldictee Elk blok een controledictee •Woordenschat: woordklapper, werkboek en toetsboek

10 Lezen: Goed gelezen •Technisch lezen •Begrijpend lezen Deze verschillende lessen hebben een link met elkaar

11 Technisch lezen •Bij technisch lezen leert uw kind goed, correct, vlot en met de juiste intonatie te lezen. Wij adviseren thuis regelmatig te lezen samen met uw kind! In groep 6 gaan veel methodes er al van uit dat de leerlingen AVI uit zijn!

12

13 Begrijpend lezen •Bij begrijpend lezen gaat het er om dat uw kind leert begrijpen wat het heeft gelezen en vragen over de tekst te beantwoorden. •Lessen uit het boek en bakkaarten

14

15

16 Begrijpend lezen We werken ook met Nieuwsbegrip. Hier leert uw kind begrijpend lezen a.d.h.v. onderwerpen die NU in het nieuws zijn. Het is zeer actueel en daardoor spreekt het de kinderen erg aan!

17 Boekbespreking •Bij de boekbespreking leert uw kind om ‘uit het blote hoofd’ te vertellen waar het leesboek dat hij/zij gekozen en gelezen heeft over gaat. Ook informatie over de schrijver kan hierbij horen.

18 Schrijven: handschrift •Groep 4: aanleren van de hoofdletters •Groep 4: halverwege het jaar: met vulpen! •Groep 5: herhalen hoofdletters •Omzetten drukletters naar schrijfletters •Cijfers schrijven •Groep 5: nieuwe liniëring later in het schooljaar

19

20

21 Geschiedenis: Brandaan •Leven als jager of boer •Romeinen in Nederland •Leven als ridder •De middeleeuwse stad •De wereld ontdekken

22 Aardrijkskunde: hier en daar •In groep 5 gaat het bij aardrijkskunde vooral om de eigen omgeving. •De kinderen leren o.a. aardrijkskundige kaarten lezen •Provincies en hun hoofdsteden aan het eind van groep 5

23 Biologie en techniek: Naut •De natuur om je heen •Planten en dieren •Voeding en je lichaam •Techniek om je heen •Weer en klimaat

24 Verkeer: op voeten en fietsen •We behandelen per schooljaar 8 thema’s. •De bedoeling is om op een eenvoudige manier de belangrijkste verkeersregels aan te leren die voor hen als voetganger en fietser gelden. •In groep 7 krijgen zij het verkeersexamen

25 Verkeer: op voeten en fietsen •Thema’s zijn bijvoorbeeld: *de fiets *voorrang *weer en verkeer *op een rotonde *verkeersborden

26 Muziek: Ik ben muziek •Groep 5 krijgt elke dinsdag van 14.30 uur tot 15.20 uur muziekles bij Trias. •Groep 4 heeft elke donderdag van 13.30 tot 14.00 uur muziekles in de aula van een medewerker van Trias.

27 Handvaardigheid en tekenen •Iedere week doen we iets aan tekenen en/of handvaardigheid.

28 Catechese: Trefwoord •Elke dag tijdens het eten en drinken behandelen we de digitale kalender van Trefwoord. •Hierbij hoort elke dag een verhaal, lied, gebed o.i.d.

29 Gymnastiek •Groep 4: Elke dinsdagmiddag (13.30 uur) en woensdagochtend. •Groep 5: elke woensdagochtend (08.30 uur) en donderdagochtend (tot 12.15 uur) •De kinderen kunnen zich opgeven voor extra, buitenschoolse, gymlessen. Deze lessen variëren van voetbal tot bv turnen en zijn op donderdag.

30 Overig •Nieuwsbrieven •Groepspagina •Verjaardag •Pauzehapjes •Gymtas •Rapport 16-11, 22-3 en 12-7 •Huiswerk •Op tijd in de klas

31 •H•Hulp van ouders in / om de klas –l–luizencontrole •K•Klassenouder, oudervereniging: Moeder Rosalie

32 Heeft u nog vragen? Nu of in de loop van het schooljaar? U kunt altijd langs komen om een afspraak te maken! Mailen kan ook: sburg@bsdepiramide.nl

33 Heel erg bedankt voor uw aanwezigheid! Tot ziens!


Download ppt "Welkom in groep 4/5 Fijn dat u gekomen bent!. De combinatieklas •Aandacht verdelen •Methodes zijn geschikt •Als voordeel zien we dat kinderen in een klein."

Verwante presentaties


Ads door Google