De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 4/5 Fijn dat u gekomen bent!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 4/5 Fijn dat u gekomen bent!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 4/5 Fijn dat u gekomen bent!

2 De combinatieklas Aandacht verdelen Methodes zijn geschikt
Als voordeel zien we dat kinderen in een klein groepje instructie krijgen, waardoor ze erg betrokken zijn bij de les en veel beurten kunnen krijgen. Ook het leren om zelfstandig te werken en om samen te werken en elkaar uitleg te geven zijn zaken, die vaak een gunstige invloed op de ontwikkeling van kinderen hebben.

3 Zelfstandig werken Blauwe map Weektaak

4 Weektaak

5 Welke vakken krijgt uw kind in groep 4/ 5?
Rekenen Taal Lezen (technisch en begrijpend lezen) Schrijven Geschiedenis Aardrijkskunde Biologie en techniek Verkeer Zelfstandig werken Muziek Handvaardigheid en tekenen Catechese Gymnastiek Rekenen Taal Lezen (technisch en begrijpend lezen) Schrijven Biologie en techniek (basis) Verkeer Zelfstandig werken Muziek Handvaardigheid en tekenen Catechese Gymnastiek

6 Rekenen: Pluspunt Belangrijke aspecten bij rekenen in groep 4
Getallen tot 100 op de getallenlijn Splitsingen tot en met 20 + en – sommen tot 100 Tafels van 1, 2, 4, 5 en 10 Analoge klok: kwartieren, halve en hele uren Digitale klok: hele en halve uren

7 Rekenen: Pluspunt honderdtal-tiental-eenheid
Belangrijke aspecten bij rekenen in groep 5 Het kunnen ‘lezen’ van getallen honderdtal-tiental-eenheid De plaats van het getal op de getallenlijn Tafels: inzicht en automatiseren Klokkijken: analoog en digitaal Redactiesommen

8 Taal: Taal Actief Een blok bestaat uit 2 thema’s.
1 thema duurt 3 weken. Na 2 thema’s is er een ‘parkeerweek’.

9 Taal: Taal Actief Taalbeschouwing: taalboek en taalboek extra
Werkboek en taaltoetsen Differentiatie na de toets Spelling: werkboek en bakkaarten Per dag bieden we woorden uit dezelfde spellingscategorie Differentiatie na het signaaldictee Elk blok een controledictee Woordenschat: woordklapper, werkboek en toetsboek

10 Deze verschillende lessen hebben een link met elkaar
Lezen: Goed gelezen Technisch lezen Begrijpend lezen Deze verschillende lessen hebben een link met elkaar

11 Technisch lezen Bij technisch lezen leert uw kind goed, correct, vlot en met de juiste intonatie te lezen. Wij adviseren thuis regelmatig te lezen samen met uw kind! In groep 6 gaan veel methodes er al van uit dat de leerlingen AVI uit zijn!

12

13 Begrijpend lezen Bij begrijpend lezen gaat het er om dat uw kind leert begrijpen wat het heeft gelezen en vragen over de tekst te beantwoorden. Lessen uit het boek en bakkaarten

14

15

16 Begrijpend lezen We werken ook met Nieuwsbegrip.
Hier leert uw kind begrijpend lezen a.d.h.v. onderwerpen die NU in het nieuws zijn. Het is zeer actueel en daardoor spreekt het de kinderen erg aan!

17 Boekbespreking Bij de boekbespreking leert uw kind om ‘uit het blote hoofd’ te vertellen waar het leesboek dat hij/zij gekozen en gelezen heeft over gaat. Ook informatie over de schrijver kan hierbij horen.

18 Schrijven: handschrift
Groep 4: aanleren van de hoofdletters Groep 4: halverwege het jaar: met vulpen! Groep 5: herhalen hoofdletters Omzetten drukletters naar schrijfletters Cijfers schrijven Groep 5: nieuwe liniëring later in het schooljaar

19

20

21 Geschiedenis: Brandaan
Leven als jager of boer Romeinen in Nederland Leven als ridder De middeleeuwse stad De wereld ontdekken

22 Aardrijkskunde: hier en daar
In groep 5 gaat het bij aardrijkskunde vooral om de eigen omgeving. De kinderen leren o.a. aardrijkskundige kaarten lezen Provincies en hun hoofdsteden aan het eind van groep 5

23 Biologie en techniek: Naut
De natuur om je heen Planten en dieren Voeding en je lichaam Techniek om je heen Weer en klimaat

24 Verkeer: op voeten en fietsen
We behandelen per schooljaar 8 thema’s. De bedoeling is om op een eenvoudige manier de belangrijkste verkeersregels aan te leren die voor hen als voetganger en fietser gelden. In groep 7 krijgen zij het verkeersexamen

25 Verkeer: op voeten en fietsen
Thema’s zijn bijvoorbeeld: *de fiets *voorrang *weer en verkeer *op een rotonde *verkeersborden

26 Muziek: Ik ben muziek Groep 5 krijgt elke dinsdag van uur tot uur muziekles bij Trias. Groep 4 heeft elke donderdag van tot uur muziekles in de aula van een medewerker van Trias.

27 Handvaardigheid en tekenen
Iedere week doen we iets aan tekenen en/of handvaardigheid.

28 Catechese: Trefwoord Elke dag tijdens het eten en drinken behandelen we de digitale kalender van Trefwoord. Hierbij hoort elke dag een verhaal, lied, gebed o.i.d.

29 Gymnastiek Groep 4: Elke dinsdagmiddag (13.30 uur) en woensdagochtend.
Groep 5: elke woensdagochtend (08.30 uur) en donderdagochtend (tot uur) De kinderen kunnen zich opgeven voor extra, buitenschoolse, gymlessen. Deze lessen variëren van voetbal tot bv turnen en zijn op donderdag.

30 Overig Nieuwsbrieven Groepspagina Verjaardag Pauzehapjes Gymtas
Rapport 16-11, 22-3 en 12-7 Huiswerk Op tijd in de klas

31 Hulp van ouders in / om de klas
luizencontrole Klassenouder, oudervereniging: Moeder Rosalie

32 Nu of in de loop van het schooljaar?
Heeft u nog vragen? Nu of in de loop van het schooljaar? U kunt altijd langs komen om een afspraak te maken! Mailen kan ook:

33 Heel erg bedankt voor uw aanwezigheid!
Tot ziens!


Download ppt "Welkom in groep 4/5 Fijn dat u gekomen bent!."

Verwante presentaties


Ads door Google