De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 7M Koffie/thee vooraf!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 7M Koffie/thee vooraf!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 7M Koffie/thee vooraf!

2 Wat gaan we vanavond allemaal bespreken:
Even voorstellen.. De vakken van groep 7 Kanjertraining Coöperatief leren Huiswerk Zelfstandigheid Vakuren Cito entree toets Afsluiting

3 Even voorstellen.. Mirthe Kokshoorn 22 jaar 3e jaar voor de klas
Handbal Belangrijke punten: Mailcontact Klassensite

4 Rekenen: Vernieuwde methode Wereld in Getallen: deel a en b, elk 4 blokken van 4 weken. 3 weken: 4 lessen en een weektaak. Daarna een toets(week) met toets en herhaling en verrijking. 3 verschillende weektaken voor differentiatie. Ook meer differentiatiemogelijkheden tijdens de lessen.

5 Taal: Thema’s komen overeen met spelling; ieder thema duurt 3 weken en wordt afgesloten met een toets. Onderdelen die ieder thema aan bod komen: Voorlezen, lezen en vertellen Luisteren, spreken en gesprekstechniek Stellen Taalbeschouwing

6 Spelling: Thema komt overeen met taal.
Ook drie weken met 2 dictees. Soms woordpakket mee naar huis. Werkwoordspelling met behulp van een schema. Dit schema wordt later in groep 8 verder uitgebreid.

7 Wereldoriëntatie: Vorig jaar nieuwe methode
Geschiedenis: Een zee van tijd Biologie: In vogelvlucht Aardrijkskunde: Land in zicht. Per 3 weken ander vakgebied Diverse uitstapjes

8 Schrijven: Zwart op Wit.
Methode gaat uit van een duidelijk leesbaar handschrift. Wel aan elkaar, maar gericht op de ontwikkeling van een eigen handschrift. Leert kinderen kritisch kijken naar hun eigen handschrift.

9 Begrijpend lezen: Goed gelezen. Coöperatieve methode.
Opgebouwd uit een: Klassikale les met een coöperatieve verwerking. Zelfstandige les met een leeskaart of een computerkaart.

10 Verkeer: De verkeerskrant.
Klassikale lessen waarin we verschillende verkeerssituaties met elkaar bespreken. Dit jaar in het voorjaar verkeersexamen.

11 Engels: Vernieuwde methode van Hello world.
De kinderen maken kennis met Engels en leren voornamelijk zichzelf verstaanbaar maken. Nog niet te veel grammatica. Toetsen: woordenlijst en luisteroefening.

12 Computervaardigheden:
Basisbits in groep 6. PowerPoint cursus in groep 7. En eind groep 7 foto bewerken.

13 Presentaties: Boekbespreking op dinsdag volgens het rooster.
Spreekbeurt op donderdag volgens het rooster. Het is de bedoeling om bij deze twee activiteiten een PowerPoint presentatie te maken.

14 Kanjertraining: De kanjerregels. Zwart/wit/geel en rood.
Je bent geen …pet! Je doet als een …pet!

15 Coöperatief leren: Leren op verschillende manieren.
Leren door samen te werken. Structuren: Brengen kinderen in gesprek met elkaar. Zijn vaak in spelvorm, dus leuk.

16 Huiswerk: Doel van huiswerk in groep 7 is leren plannen. Spelling
Rekenen Engels Wereldoriëntatie (waaronder topografie) Voorbereiding/afmaken van bv. Boekbespreking, werkstuk, presentatie ed.

17 Zelfstandigheid: Kinderen leren steeds zelfstandiger te werken door:
Zelf leren plannen van werk (o.a. in hoeken en groepen). Zelf (samen) werk nakijken. Zorgen dat je werk afkomt (soms nemen de kinderen het mee naar huis).

18 Vakuren: Tekenen : Juf Marja Handvaardigheid : Juf Margot
Muziek : Juf Marjolein Gym : Meester Maarten

19 Cito entree De toets duurt 5 ochtenden.
Eventuele uitloop op ochtend 6. De onderdelen zijn: Taal Rekenen Studievaardigheden

20 Aan het eind van het schooljaar uitslag met een score formulier .

21 Afspraak maken? Per mail: mkokshoorn@emmaus.lucasonderwijs.nl
Per telefoon: Na schooltijd Persoonlijk: Na 15.00uur kunt u altijd binnenlopen. Briefje: Meegeven aan uw zoon/dochter.

22 Zijn er nog vragen? Bedankt voor uw komst en wel thuis!
Tot slot: Wilt u de lijst met telefoonnummers, waarop wij u kunnen bereiken, controleren? En heeft u nog geen mail van mij ontvangen, wilt u dan uw adres op de lijst schrijven? Mirthe Kokshoorn


Download ppt "Welkom in groep 7M Koffie/thee vooraf!."

Verwante presentaties


Ads door Google