De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8M.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8M."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8M

2 Eerst nog even het volgende…
Adressenlijst controleren

3 Inhoud Voorstellen Werkvormen vakken De verschillende vakken Pauze
Voortgezet onderwijs Vragen

4 Even voorstellen Dit jaar een aantal nieuwe gezichten:
Erik Paul Forsten Sangita Lipman Barend Schuurman Martine van der Weegen

5 Directeur Erik Paul Forsten

6 Leerkracht 8M Barend Schuurman Ma.ochtend leerkracht gr.8 en adv
Intern begeleider en ondersteuning gr. 8

7 Leerkracht 8M Martine van der Weegen Leerkracht groep 8
Remedial Teacher rekenen en NT2 op de ma.ochtend

8 Opleidingen: V&D, PABO, RT
Werkervaring: Oranjeschool & Emmaüs Overige

9 Stagiaire Sangita Lipman
Tweede helft schooljaar Lio stage

10 Vakuren Muziek Marjolein Gijzel Gym Maarten Boersma
Handvaardigheid Margot Hoogeweij Tekenen Marja Buis

11 Werkvormen Adaptief onderwijs: Verschillen tussen kinderen
Remedial Teaching (ook in de klas) Plusgroep ☼Coöperatief leren: Werken in kleine groepjes Samenwerken stimuleren

12 De verschillende vakken
Taal Spelling Werkwoordspelling Rekenen Schrijven Engels Wereldoriëntatie Begrijpend lezen Hoeken en groepen ICT Catechese Kanjertraining Seksuele voorlichting

13 Taal en spelling Taal actief
Thema van 3 weken met een controlerende toets en dictee Nieuw dit jaar : o.a. zinnen ontleden Extra spelling  strategisch spellen gaat om het verklanken

14 Werkwoordspelling Doorgaande lijn van groep zeven Nieuw o.a.:
Het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord De gebiedende wijs Naast de methode vaak extra huiswerk en regelmatig toetsen Bijv. Gebr. Volt. Dw. = het geverfde haar Gebiedende wijs = Houd op!!  ik vorm Tegenwoordig deelwoord = de zaak is hangende  stam + (e)nd(e) Hij is stervende???

15 Rekenen Methode: Wereld in getallen Vier lessen per week + weektaak
Differentiatie op 3 niveaus Extra instructie Hoofdrekenen: - Hoofdwerk pc

16 Wat komt er aan bod? Verhoudingstabellen, procenten en breuken staan dit jaar voornamelijk centraal Regelmatig rekenhuiswerk

17 Begrijpend lezen Goed gelezen Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen n.a.v. de actualiteit

18 Wereldoriëntatie Een methode, 3 vakken:
In vogelvlucht: natuur en techniek Een zee van tijd: geschiedenis Land in zicht: aardrijkskunde Elk thema wordt afgesloten met een toets (leerhuiswerk)

19 In vogelvlucht Natuur, techniek, milieu, gezond & redzaam gedrag
Actief kennis verwerven & mening vormen Voorbeelden van onderwerpen: - zintuigen, energie, seizoenen, planeten

20 Een zee van tijd Geschiedenismethode
Beknopte teksten en veel beeldmateriaal Voorbeelden van onderwerpen: Kinderarbeid, kiesrecht, Indië en Suriname, Eerste en Tweede Wereldoorlog, Koude oorlog

21 Land in zicht Aardrijkskunde
Structurele aandacht voor kaartvaardigheden en topografie De werelddelen: landschappen, klimaat, bevolking e.d.

22 Engels Hello World (vernieuwde versie) Thema: Filmfriends
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets (leerhuiswerk)

23 Schrijven In groep 8 wordt nog steeds met vulpen aan elkaar geschreven
Linkshandige kinderen mogen eventueel met een balpen schrijven i.v.m. vlekken

24 ICT Cursus fotobewerken Topografie: Land in zicht
Oefenen spelling en rekenen (Taalactief/ Hoofdwerk) Spreekbeurten en boekbespreking: digitaal in een powerpoint presenteren Werkstuk klad + typen thuis (eventueel printen op school – geen kleur)

25 Catechese Trefwoord Bijbelverhalen en bidden Diverse projecten

26 Hoeken en groepen Diverse vakken (die elke periode anders kunnen zijn)
Bevorderen van de verantwoordelijkheid door zelfstandig te werken en taken te plannen.

27 Seksuele voorlichting
Methode: Lekker in je vel! In het voorjaar Exacte datum middels een brief Soms willen ouders zelf al voorlichting thuis geven, vandaar de brief.

28 Kanjertraining Sociaal emotionele ontwikkeling
Maakt kinderen bewust van hun eigen GEDRAG!! Zelfbeheersing, omgaan met kritiek, roddelen e.d.

29 Huiswerk Ongeveer 2 vakken huiswerk p. wk.
Huiswerk wordt altijd op maandag aangeboden Maakhuiswerk wordt op vrijdag besproken Leerhuiswerk wordt op maandag getoetst Huiswerk noteren in agenda

30 Website www.nldata.nl/emmaus http://www.swsemmaus.yurls.net/
Foto’s van activiteiten uit de verschillende groepen Brieven Mogelijkheid tot mailen

31 Huishoudelijke mededelingen
Ingang bij het binnenplein De fietsen staan voor de groepen 3 Rapporten graag terug naar school Maandag en donderdag gym: schoenen mee en douchen verplicht

32 Heeft u nog vragen? Even pauze


Download ppt "Welkom in groep 8M."

Verwante presentaties


Ads door Google