De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2 Welkom en voorstellen

3 Algemene zaken en regels
Maan-, dins-, woens- donder- en vrijdag: Juf Saskia Sommige vrijdagen: Meester Erwin of Juf Jolanda N. i.v.m. compensatieverlof of ICT 2x per jaar een werkstuk (1 voor de Herfst- of Kerstvakantie, 1 voor de Voorjaars- of Meivakantie). Vooral het gebruik van eigen woorden wordt erg belangrijk. 1x per jaar een boekbespreking, 1x een spreekbeurt 2x per week huiswerk (maandag = (werkwoord)spelling, donderdag = rekenen) Bij problemen of vragen graag contact opnemen met de leerkracht.

4 Vakken: wat is nieuw of wordt behandeld
Rekenen: procenten, breuken, maten en gewichten, kommagetallen, schaalberekening, wiskundige figuren, 8-tallig stelsel, Romeinse cijfers. Werkwoordspelling: bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, tegenwoordig deelwoord, t.t. / v.t. / voltooid deelwoord Aardrijkskunde en topografie: De Wereld Geschiedenis: Prehistorie tot Nu Weektaak: zelfstandigheid van de kinderen bevorderen, kinderen leren plannen, verantwoordelijkheid Drama: voorbereiding op de Musical

5 Nieuwe methode: Taal Actief
Meer aandacht en tijd voor Taal Veel mogelijkheden voor differentiatie in tempo, interesse en niveau Methode bestaat uit: Spelling Taal Woordenschat

6 OGW en HGW Veel aandacht en tijd dit schooljaar voor OGW en HGW
OGW = OpbrengstGericht Werken HGW = HandelingsGericht Werken Resultaten bekijken Resultaten analyseren Groepsdoelen stellen Leerlingdoelen stellen Tijd inroosteren (weekrooster: instructiemomenten, keuze in vakken, CITO oefenen etc.)

7 Niveaugrafiek ParnasSys
Gegevens uit ParnasSys van groep 3 t/m 7: Spelling, Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen Resultaten uit ParnasSys

8 Enkele data Voorlopig advies voor het VO: bij het 1ste rapport, definitieve inschrijving voor 1 april 2012. Eindtoets: dinsdag 7 februari t/m donderdag 9 februari 2012. Schoolvoetbaltoernooi: woensdag 21 september 2011. Sportdag: woensdag 16 mei 2012. Kamp: woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni 2012. Afscheid groep 8 + Musical: dinsdag 03 juli 2012

9 Voortgezet Onderwijs VMBO kader / basis met LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs), 4 jaar VMBO kader / basis (vmbo k/b), 4 jaar VMBO theoretische leerweg / gemengde leerweg (vmbo t/g), 4 jaar Havo, 5 jaar VWO, 6 jaar VWO+, 6 jaar Gymnasium, 6 jaar

10 Schooloverzicht

11 Bedankt voor uw belangstelling!!!
Vragen? Bedankt voor uw belangstelling!!!


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google