De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8. Welkom en voorstellen Algemene zaken en regels  Maan-, dins-, woens- donder- en vrijdag: Juf Saskia  Sommige vrijdagen: Meester.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8. Welkom en voorstellen Algemene zaken en regels  Maan-, dins-, woens- donder- en vrijdag: Juf Saskia  Sommige vrijdagen: Meester."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2 Welkom en voorstellen

3 Algemene zaken en regels  Maan-, dins-, woens- donder- en vrijdag: Juf Saskia  Sommige vrijdagen: Meester Erwin of Juf Jolanda N. i.v.m. compensatieverlof of ICT  2x per jaar een werkstuk (1 voor de Herfst- of Kerstvakantie, 1 voor de Voorjaars- of Meivakantie). Vooral het gebruik van eigen woorden wordt erg belangrijk.  1x per jaar een boekbespreking, 1x een spreekbeurt  2x per week huiswerk (maandag = (werkwoord)spelling, donderdag = rekenen)  Bij problemen of vragen graag contact opnemen met de leerkracht.

4 Vakken: wat is nieuw of wordt behandeld  Rekenen: procenten, breuken, maten en gewichten, kommagetallen, schaalberekening, wiskundige figuren, 8-tallig stelsel, Romeinse cijfers.  Werkwoordspelling: bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, tegenwoordig deelwoord, t.t. / v.t. / voltooid deelwoord  Aardrijkskunde en topografie: De Wereld  Geschiedenis: Prehistorie tot Nu  Weektaak: zelfstandigheid van de kinderen bevorderen, kinderen leren plannen, verantwoordelijkheid  Drama: voorbereiding op de Musical

5 Nieuwe methode: Taal Actief  Meer aandacht en tijd voor Taal  Veel mogelijkheden voor differentiatie in tempo, interesse en niveau  Methode bestaat uit: - Spelling - Taal - Woordenschat

6 OGW en HGW  Veel aandacht en tijd dit schooljaar voor OGW en HGW OGW = OpbrengstGericht Werken HGW = HandelingsGericht Werken - Resultaten bekijken - Resultaten analyseren - Groepsdoelen stellen - Leerlingdoelen stellen - Tijd inroosteren (weekrooster: instructiemomenten, keuze in vakken, CITO oefenen etc.)

7 Niveaugrafiek ParnasSys  Gegevens uit ParnasSys van groep 3 t/m 7: Spelling, Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen  Resultaten uit ParnasSys

8 Enkele data  Voorlopig advies voor het VO: bij het 1 ste rapport, definitieve inschrijving voor 1 april 2012.  Eindtoets: dinsdag 7 februari t/m donderdag 9 februari 2012.  Schoolvoetbaltoernooi: woensdag 21 september 2011.  Sportdag: woensdag 16 mei 2012.  Kamp: woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni 2012.  Afscheid groep 8 + Musical: dinsdag 03 juli 2012

9 Voortgezet Onderwijs  VMBO kader / basis met LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs), 4 jaar  VMBO kader / basis (vmbo k/b), 4 jaar  VMBO theoretische leerweg / gemengde leerweg (vmbo t/g), 4 jaar  Havo, 5 jaar  VWO, 6 jaar  VWO+, 6 jaar  Gymnasium, 6 jaar

10 Schooloverzicht

11 Vragen?  Bedankt voor uw belangstelling!!!


Download ppt "Informatieavond groep 8. Welkom en voorstellen Algemene zaken en regels  Maan-, dins-, woens- donder- en vrijdag: Juf Saskia  Sommige vrijdagen: Meester."

Verwante presentaties


Ads door Google