De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2014 - 2015 Groep 8B – 11 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2014 - 2015 Groep 8B – 11 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2014 - 2015 Groep 8B – 11 september 2014

2 Kennismakingsrondje en algemene informatie over het werken in de klas Social Media Advies Voortgezet Onderwijs Informatie en aanmelden Voortgezet Onderwijs Belangrijke data Cito Eindtoets Wat komt er aan bod. Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B2

3  Donderdag Bapo Joep Janssen  Stagiair Anthony Gerrits op maandag dinsdag woensdag  Klassenouders: Sylvia Aarnink en Lucia Roelofs  E-maillijst invullen  Veranderde noodnummers mailen naar administratie  Klassentaken/agenda  Huiswerk, toetsen  Presentaties (spreekbeurt, boeken- krantenkring)  Formulier omgekeerd oudergesprek Formulier omgekeerd oudergesprek Algemene informatie over groep 8 Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B3

4  https://www.youtube.com/watch?v=8O4BOUHjuCI https://www.youtube.com/watch?v=8O4BOUHjuCI  Hoe denkt u als ouders hierover?  Hoe ziet dit er thuis uit  Hebt u er zorgen over?  Wat verwacht u van school?  Wat kan de school van u verwachten?  Wat verwacht u van ouders onderling? Social Media Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B4

5  Leerlingvolgsysteem Paschalisschool  Werkhouding, concentratie, huiswerkattitude, zelfstandigheid  Voorlopig advies groep 7  Resultaten groep 8 Tijdspad:  November 2014: voortgangsgesprek  Februari 2015: definitief advies voortgezet onderwijs Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B5 Advies Voortgezet Onderwijs

6  Praktijkonderwijs (PRO)  VMBO Basis beroepsgericht Kader beroepsgericht Theoretisch evt. met Leerweg ondersteuning  HAVO  VWO  Evt. combinaties hiervan Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B6 Hoe ziet het advies er uit?

7  Voor leerlingen met IV en/of V scores (voorheen D en/of E-scores)  Extra hulp van leerkrachten in VO  Kleinere groepen  Kinderen volgen het normale lesprogramma  Normaal diploma na 4 jaar Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B7 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs LWOO

8  Aanmelding Drempeltoets via basisschool na toestemming ouders voor midden oktober  Invullen beknopt onderwijskundig rapport door leerkracht groep 8  Sociale-emotionele problematiek kan medebepalend zijn  Leerachterstand op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen  Testprocedure: twee ochtenden, o.a. rekenen, spelling, lezen, IQ-test  Advies Regionale Verwijzings Commissie (RVC): jan. 2015 Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B8 Leerweg ondersteuning (LWOO)

9 Alles op 1 plaatje basisschool 6 5 4 VWO 3 2 1 5 4 HAVO 3 2 1 4 VMBO 3 2 1 universiteit hbo mbo Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B9

10  Brochures van scholen via de kinderen  Excursie groep 8 naar VMBO-school  t/m 27 februari: aanmelding door ouders. Het formulier hiervoor krijgt u tijdens het adviesgesprek begin februari.  Voortgezet Onderwijs vraagt informatie aan basisschool: onderwijskundig rapport  Ouders ontvangen bericht over aanmelding  “Warme overdracht”: gesprek contactpersoon VO en groepsleerkracht(en) Paschalisschool  3 juni kennismaking nieuwe klasgenoten en mentor Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B10 Aanmelding voortgezet onderwijs

11  7 januari: informatieavond VO groep 6, 7 en 8  19 januari: Eigen avondmarkt Maaswaal College  20 januari: Voorlichtingsavond alle VO-scholen regio Nijmegen, locatie Veenseweg  2 t/m 5 februari: Adviesgesprekken  7 februari: Open Dag op alle VO-locaties  27 februari: laatste inschrijfdatum voor alle scholen in de regio Nijmegen  21, 22 en 23 april: Cito Eindtoets Basisonderwijs  3 juni: Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers Belangrijke data Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B6

12 12 Cito toets 21, 22 en 23 april 2015  Totaal 200 opgaven  4 taaltoetsen  3 rekentoetsen  2 toetsen studievaardigheid  1 toets aardrijkskunde  1 toets geschiedenis  1 toets natuur

13  Score: 500-550  Uitslag na de meivakantie Schriftelijk via school naar ouders en naar Voortgezet Onderwijs. Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B13 Uitslag van de Cito-toets

14  Werken we gewoon door tot het eind van het schooljaar!  Kamp groep 8B : dinsdag 9 en woensdag 10 juni, naar de Efteling op vrijdag 12 juni.  Bereiden we ons voor op de afscheidsavond. Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B14 En na de Cito-toets en de aanmelding…???

15 Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B15 Vragen?????


Download ppt "Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2014 - 2015 Groep 8B – 11 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google