De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Procedure naar het VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Procedure naar het VO"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Procedure naar het VO
Na de basisschool Presentatie Procedure naar het VO Mieke Staal Intern Begeleider 5 MW

2 Na de basisschool Welke opleidingen zijn er?
Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data Vragen aan ervaringsdeskundigen

3 Het Nederlandse onderwijssysteem
MBO 1 – 4 jaar HBO 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar Praktijk- Onderwijs 6 jaar VWO 6 jaar HAVO 5 jaar VMBO 4 jaar Speciaal basisonderwijs basisonderwijs

4 Praktijkonderwijs Praktijk onderwijs 6 jaar Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het VMBO te zwaar is Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht Veel individuele begeleiding Op het praktijkonderwijs kan geen vmbo-diploma worden gehaald De toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies praktijkonderwijs toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek Voor de toelating speelt de cito-eindtoets géén rol

5 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO
MBO 1 – 4 jaar Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw Toelating: basisschooladvies + citoscore VMBO 4 jaar

6 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met lwoo
MBO 1 – 4 jaar Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek Voor de toelating speelt cito-eindtoets géén rol VMBO + lwoo 4 jaar

7 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
HBO of MBO 4 jaar Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Toelating: basisschooladvies + citoscore Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek Het studiehuis Leerlingen leren zelfstandig, alleen of in groepjes Naast klassikale lessen ook: - informatie zoeken via internet - interviews afnemen - onderzoek doen - ondernemen culturele activiteit Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen HAVO 5 jaar

8 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO
Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Sommige scholen hebben tweetalig vwo Toelating: basisschooladvies + citoscore Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek Het studiehuis VWO 6 jaar

9 Naar welke opleiding kan mijn kind?
Welke informatie is belangrijk: 1. Het basisschooladvies 2. Het 2e toetsgegeven 3. Aanvullende informatie: schoolloopbaan, gedrag, houding, schooltoetsen enz. De nieuwe school beoordeelt alle informatie en beslist of uw kind wel of niet wordt toegelaten

10 Het basisschooladvies
In het basisschooladvies staat welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind Het basisschooladvies wordt opgesteld door de basisschool Hoe komen we tot het basisschooladvies? Schoolloopbaan van kinderen Uitslagen van schooltoetsen Oordeel leerkracht over werkhouding motivatie zelfstandigheid

11 Het 2e toetsgegeven De wet zegt
Naast het schooladvies is er een 2e toetsgegeven nodig Alle Amsterdamse scholen hebben afgesproken dat zij hiervoor de cito-eindtoets gebruiken Bij praktijkonderwijs en lwoo is nodig: toets om leerresultaten te meten intelligentie-onderzoek Ook leerlingen met vmbo met of zonder lwoo doen de cito toets. Cito heeft voor die kinderen een speciale cito-eindtoets ontwikkeld. Bij leerlingen met praktijkonderwijs is de cito-eindtoets niet verplicht. Sommige van die leerlingen doen op vrijwillige basis mee.

12 De nieuwe school Vraagt informatie aan de basisschool
basisschooladvies citoscore of andere onderzoeksresultaten aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: overleg met de basisschool, of aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Niet toegelaten of uitgeloot: 2e ronde

13 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?
Zij oriënteren zich op verschillende scholen bv. met behulp van de Amsterdamse keuzegids 2014 Zij bespreken met hun kind de schoolkeuze Zij bezoeken met hun kind verschillende scholen op de open avonden in januari en februari Zij melden hun kind op tijd aan: 10 t/m 21 maart 2014

14 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?

15 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?

16 Belangrijke data : zie achterflap keuzegids
eind groep 7 – januari groep 8: gesprekken met ouders over (voorlopig) schooladvies oktober – december: afnemen van testen voor praktijkonderwijs en vmbo + lwoo januari: advies van de school / school vult onderwijskundige rapporten in januari en februari: bezoek open dagen 11, 12, 13 februari: cito-eindtoets 3 – 7 maart: kinderen krijgen aanmeldingsformulier 10 – 14 maart: uitslag cito-eindtoets 10 t/m 21 maart: aanmelden op vo-school 1e ronde 24 maart - 4 april: behandeling aanmeldingen vo-school Uiterlijk 3 april :besluit over plaatsing bekend 5 april: Informatiemarkt vo scholen met plek in de tweede ronde 7 t/m 11 april: aanmelden op vo-school 2e ronde 17 april: besluit over plaatsing 2e ronde 10 of 11 juni: kennismaking op nieuwe school

17 Alle informatie staat in de Amsterdamse keuzegidsvoortgezet onderwijs 2014 en op : Overzicht plekken: Bij problemen contact opnemen met de leerkracht / IB’er


Download ppt "Presentatie Procedure naar het VO"

Verwante presentaties


Ads door Google