De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na de basisschool Presentatie Procedure naar het VO Mieke Staal Intern Begeleider 5 MW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na de basisschool Presentatie Procedure naar het VO Mieke Staal Intern Begeleider 5 MW."— Transcript van de presentatie:

1 Na de basisschool Presentatie Procedure naar het VO Mieke Staal Intern Begeleider 5 MW

2 Na de basisschool • Welke opleidingen zijn er? • Naar welke opleiding kan mijn kind? • Het basisschooladvies • Het 2e toetsgegeven • Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? • Belangrijke data • Vragen aan ervaringsdeskundigen

3 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar Het Nederlandse onderwijssysteem

4 Praktijkonderwijs • Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het VMBO te zwaar is • Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht • Veel individuele begeleiding • Op het praktijkonderwijs kan geen vmbo-diploma worden gehaald • De toelating is wettelijk geregeld: – basisschooladvies praktijkonderwijs – toets lezen, taal en rekenen – intelligentie-onderzoek • Voor de toelating speelt de cito-eindtoets géén rol Praktijk onderwijs 6 jaar

5 • Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs • VMBO-leerwegen: • basisberoepsgerichte leerweg • kader-beroepsgerichte leerweg • gemengde leerweg • theoretische leerweg (voorheen mavo) • Een leerweg is een manier van leren: – beroepsgericht: meer praktijkvakken – theoretisch gericht: meer theoretische vakken • Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw • Toelating: basisschooladvies + citoscore Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO VMBO 4 jaar MBO 1 – 4 jaar

6 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met lwoo Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs • Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben • Hetzelfde programma als vmbo • + extra hulp en begeleiding • Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma • Toelating is wettelijk geregeld: – basisschooladvies vmbo + lwoo – toets lezen, taal en rekenen – intelligentie-onderzoek • Voor de toelating speelt cito-eindtoets géén rol VMBO + lwoo 4 jaar MBO 1 – 4 jaar

7 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO • Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs • Meer leerstof dan bij vmbo-t • Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits • Meer huiswerk Toelating: basisschooladvies + citoscore Vanaf 4e klas: • onderwijs in een bepaald profiel: – cultuur & maatschappij – economie & maatschappij – natuur & gezondheid – natuur & techniek Het studiehuis • Leerlingen leren zelfstandig, alleen of in groepjes • Naast klassikale lessen ook: - informatie zoeken via internet - interviews afnemen - onderzoek doen - ondernemen culturele activiteit • Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen HAVO 5 jaar HBO of MBO 4 jaar

8 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO • Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit • Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels • Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks • Sommige scholen hebben tweetalig vwo • Toelating: basisschooladvies + citoscore Vanaf 4e klas: • onderwijs in een bepaald profiel: – cultuur & maatschappij – economie & maatschappij – natuur & gezondheid – natuur & techniek Het studiehuis VWO 6 jaar Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar

9 Naar welke opleiding kan mijn kind? Welke informatie is belangrijk: 1. Het basisschooladvies 2. Het 2e toetsgegeven 3. Aanvullende informatie: schoolloopbaan, gedrag, houding, schooltoetsen enz. • De nieuwe school beoordeelt alle informatie en beslist of uw kind wel of niet wordt toegelaten

10 Het basisschooladvies • In het basisschooladvies staat welke opleiding het meest geschikt is voor uw kind • Het basisschooladvies wordt opgesteld door de basisschool Hoe komen we tot het basisschooladvies? • Schoolloopbaan van kinderen • Uitslagen van schooltoetsen • Oordeel leerkracht over – werkhouding – motivatie – zelfstandigheid

11 Het 2 e toetsgegeven De wet zegt • Naast het schooladvies is er een 2e toetsgegeven nodig • Alle Amsterdamse scholen hebben afgesproken dat zij hiervoor de cito-eindtoets gebruiken De wet zegt • Bij praktijkonderwijs en lwoo is nodig: – toets om leerresultaten te meten – intelligentie-onderzoek • Ook leerlingen met vmbo met of zonder lwoo doen de cito toets. Cito heeft voor die kinderen een speciale cito-eindtoets ontwikkeld. Bij leerlingen met praktijkonderwijs is de cito-eindtoets niet verplicht. Sommige van die leerlingen doen op vrijwillige basis mee.

12 De nieuwe school • Vraagt informatie aan de basisschool – basisschooladvies – citoscore of andere onderzoeksresultaten – aanvullende informatie • Als advies en citoscore niet overeenkomen: – overleg met de basisschool, of – aanvullend onderzoek • Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten • Niet toegelaten of uitgeloot: 2 e ronde

13 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ? • Zij oriënteren zich op verschillende scholen bv. met behulp van de Amsterdamse keuzegids 2014 • Zij bespreken met hun kind de schoolkeuze • Zij bezoeken met hun kind verschillende scholen op de open avonden in januari en februari • Zij melden hun kind op tijd aan: 10 t/m 21 maart 2014

14 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?

15

16 Belangrijke data : zie achterflap keuzegids • eind groep 7 – januari groep 8: gesprekken met ouders over (voorlopig) schooladvies • oktober – december: afnemen van testen voor praktijkonderwijs en vmbo + lwoo • januari: advies van de school / school vult onderwijskundige rapporten in • januari en februari: bezoek open dagen • 11, 12, 13 februari: cito-eindtoets • 3 – 7 maart: kinderen krijgen aanmeldingsformulier • 10 – 14 maart: uitslag cito-eindtoets • 10 t/m 21 maart: aanmelden op vo-school 1 e ronde • 24 maart - 4 april: behandeling aanmeldingen vo-school • Uiterlijk 3 april :besluit over plaatsing bekend • 5 april: Informatiemarkt vo scholen met plek in de tweede ronde • 7 t/m 11 april: aanmelden op vo-school 2 e ronde • 17 april: besluit over plaatsing 2 e ronde • 10 of 11 juni: kennismaking op nieuwe school

17 Alle informatie staat in de Amsterdamse keuzegidsvoortgezet onderwijs 2014 en op : www.onderwijs.amsterdam.nl Overzicht plekken: www.amsterdam.nl/naardebrugklas Bij problemen contact opnemen met de leerkracht / IB’er


Download ppt "Na de basisschool Presentatie Procedure naar het VO Mieke Staal Intern Begeleider 5 MW."

Verwante presentaties


Ads door Google