De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs. Grote veranderingen •Meer leerkrachten •Verhuizen naar een ander lokaal •Meer en dagelijks huiswerk •Sjouwen met een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs. Grote veranderingen •Meer leerkrachten •Verhuizen naar een ander lokaal •Meer en dagelijks huiswerk •Sjouwen met een."— Transcript van de presentatie:

1 BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs

2 Grote veranderingen •Meer leerkrachten •Verhuizen naar een ander lokaal •Meer en dagelijks huiswerk •Sjouwen met een zware tas •Studielessen •Huiswerkklas •Afstand school – huis •Nieuwe klasgenoten •Weer de jongste van de school •Ander schoolklimaat •Andere lestijden

3 Maar eerst……………………………….

4 Hoe komen we tot het Basisschooladvies Bestaat uit: •Mening van de basisschool over • het onderwijsniveau • het functioneren door de jaren heen •Onafhankelijke toets- en testgegevens

5 Toetsen die gebruikt worden voor het advies: Toetsen die gebruikt worden voor het advies: • Cito LOVS ( Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem) (schooltoetsen uit groepen 1 t/m 8 ) •Drempelonderzoek (= onafhankelijke toets) • Cito Eindtoets (= onafhankelijke toets)

6 Extra info De basisschool maakt bij het samenstellen van het schooladvies gebruik van: • Hago (Haags groep 8 onderzoek) meet de verbale en non-verbale aanleg •Schoolvragenlijst geeft inzicht in Werkhouding, Motivatie en Zelfstandigheid

7 Intelligentieonderzoek Scholen kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek. Aangevuld met de Niveautoets van Cito Voorbeeld van intelligentieonderzoek: • NIO • NDT • WISK III

8 •Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld. •BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. •Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken. Aanmeldingsformulier

9 Uniek BOVO aanmeldingsnummer

10 Alle gegevens in bovodigitaal

11 De Cito Eindtoets wordt afgenomen op 11, 12 en 13 februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van: Cito Eindtoets • taal • studievaardigheden • rekenen-wiskunde • wereldoriëntatie (op meeste scholen) Uitslag in de week van 10 maart!

12

13 Welke stappen nemen ouders? 1. Bezoeken open dagen VO met hun kind. 2. 1e aanmeldingsperiode • Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. januari 2014 aanmelding PrO en vmbo met LWOO Let op: 18 januari 2014 aanmelding PrO en vmbo met LWOO Let op: 25 januari 2014 aanmelding vmbo, havo en vwo Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen (t/m vrijdag 21 maart). 3. Behandelperiode t/m donderdag 27 maart VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria.

14 4. Bericht van wel/niet plaatsing op 28 maart 2014: • Toepassen van eventuele voorrangsregels • Plaatsing bij voldoende ruimte • Loting bij onvoldoende ruimte De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO- scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO- school. Nb.

15 5. 2e aanmeldingsperiode vanaf/op 31 maart 2014 • Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). • Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. • Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering:

16 Uitzondering Bij over aanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. 6.Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen.

17 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het VO

18 Schooltypen vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar

19 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 5 jaar VMBO 4 jaar VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar Het onderwijssyteem

20 Praktijkonderwijs •Veel individuele begeleiding •Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het vmbo te zwaar is •Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht •Op het praktijkonderwijs soms een Haags vmbo-diploma worden gehaald • Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, L.O. • Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend). •De toelating is wettelijk geregeld: –basisschooladvies praktijkonderwijs –toets lezen, taal en rekenen: Cito LVS –intelligentie-onderzoek: NDT •Voor de toelating speelt de cito-eindtoets géén rol Praktijk- onderwijs 5 jaar

21 Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs •Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben •Hetzelfde programma als vmbo •+ extra hulp en begeleiding •Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma •Toelating is wettelijk geregeld: –basisschooladvies vmbo + lwoo –toets lezen, taal en rekenen: Cito LVS –intelligentie-onderzoek: NIO •Voor de toelating speelt Cito-eindtoets géén rol Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met LWOO VMBO + lwoo 4 jaar ROC 1 – 4 jaar

22 •Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs •VMBO-leerwegen: •basisberoepsgerichte leerweg •kader-beroepsgerichte leerweg •gemengde leerweg •theoretische leerweg (voorheen mavo) •Een leerweg is een manier van leren: –beroepsgericht: meer praktijkvakken –theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw •Toelating: basisschooladvies + Citoscore of IQ score. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO VMBO 4 jaar MBO 1 – 4 jaar

23 vmbo: sectoren Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

24 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO •Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs •Meer leerstof dan bij vmbo-t •Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits •Meer huiswerk •Toelating: basisschooladvies + Citoscore of IQ score. Vanaf 4e klas: •onderwijs in een bepaald profiel: –cultuur & maatschappij –economie & maatschappij –natuur & gezondheid –natuur & techniek •andere manier van lesgeven : Het studiehuis HAVO 5 jaar HBO of MBO 4 jaar

25 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO

26 •Leerlingen leren zelfstandig, alleen of in groepjes •Naast klassikale lessen ook: - informatie zoeken via internet - interviews afnemen - onderzoek doen - ondernemen culturele activiteit •Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen HAVO 5 jaar HBO Of MBO 4 jaar Het studiehuis

27 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO •Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit •Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels •Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks •Sommige scholen hebben tweetalig vwo •Toelating: basisschooladvies + Citoscore of IQ score Vanaf 4e klas: •onderwijs in een bepaald profiel: –cultuur & maatschappij –economie & maatschappij –natuur & gezondheid –natuur & techniek •andere manier van lesgeven: Het studiehuis VWO 6 jaar Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar

28 Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

29 Onderbouw voortgezet onderwijs Vakken / leergebieden: • Nederlands • Engels • Rekenen en Wiskunde • Mens en Natuur • Mens en Maatschappij • Kunst en Cultuur • Bewegen en Sport (vmbo, havo, vwo)

30 Overige aanbod Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo Een extra jaar PO óp de VO-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden VO-scholen met Leonardo-onderwijs

31 Tips voor ouders Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). -Bezoek scholen! -Bespreek de keuze met uw kind Leestips: - BOVO Ouderfolder - Website BOVO Haaglanden Checklist bij schoolkeuze & Handige websites (zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders) - De Wegwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) - VO-gids ministerie OCW (zie: www.rijksoverheid.nl)

32 Einde


Download ppt "BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs. Grote veranderingen •Meer leerkrachten •Verhuizen naar een ander lokaal •Meer en dagelijks huiswerk •Sjouwen met een."

Verwante presentaties


Ads door Google