De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

* Doel van de avond * Grote veranderingen * Verschillende vormen voortgezet onderwijs * Tijdpad verwijzing voortgezet onderwijs * Na het advies * Meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "* Doel van de avond * Grote veranderingen * Verschillende vormen voortgezet onderwijs * Tijdpad verwijzing voortgezet onderwijs * Na het advies * Meer."— Transcript van de presentatie:

1

2 * Doel van de avond * Grote veranderingen * Verschillende vormen voortgezet onderwijs * Tijdpad verwijzing voortgezet onderwijs * Na het advies * Meer informatie * Overzicht van de V.O. scholen.

3 - Het informeren over ‘de grote stap’ van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

4 Verhuizen naar een ander lokaal (op de meeste scholen) Meer leerkrachten Meer en dagelijks huiswerk Sjouwen met een zware tas Studielessen Afstand school – huis Nieuwe klasgenoten Ander schoolklimaat Andere lestijden

5 VWO HAVO VMBO theoretische leerweg (+ LWOO) gemengde leerweg (+LWOO) kaderberoepsgerichte leerweg (+LWOO) basisberoepsgerichte leerweg (+LWOO) Praktijkonderwijs (PrO)

6

7 IQ tussen 60 en 75/80 >50% leerachterstand op 2 van de 4 domeinen 60% praktijk en 40% theorie Diploma/certificaat Duur: Maximaal 6 jaar (tot het 18e jaar) 4 domeinen: Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Inzichtelijk rekenen

8

9 • Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed en techniekbreed • Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed • Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed • Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed • Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

10 • LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen de leerwegen van het VMBO. Het is bedoeld voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij wat extra ondersteuning nodig hebben • IQ tussen 75/80 en 90 • Leerachterstand 25% tot 50% op 2 van de 4 domeinen Minimaal 1 van de 2 domeinen moet zijn: - Inzichtelijk rekenen - Begrijpend lezen

11 Officiële beschikking aanvragen o.b.v.: – Toetsresultaten CITO LVS – Drempelonderzoek (leerachterstanden in beeld) – IQ test: NIO Beschikking wordt aangevraagd bij de Regionale Verwijzings Commissie (RVC). Zij toetsen de leerling op toelaatbaarheid (zijn alle voorwaarden aanwezig voor LWOO/PrO).

12 • 4 jaar • Vroeger IVBO/VBO • 4 algemene + 2 beroepsgerichte vakken • Niveau groep 7 • Korte concentratie • Praktisch ingesteld • Naar MBO niveau 1-2 (zgn. basisberoepsopleidingen)

13 • 4 jaar • Vroeger VBO • 4 algemene + 2 beroepsgerichte vakken • Leren door praktisch bezig zijn • Niveau: iets onder gemiddeld • Redelijk kunnen concentreren • Brede interesse • Naar MBO niveau 3-4

14 • 4 jaar • Qua niveau dicht bij TL • Vijf algemene vakken + een beroepsgericht vak • Niveau groep 8, gemiddelde scores • Geen leerachterstanden, LVS C score • Voldoende concentreren • Aantekeningen maken / verbanden leggen • Opzoeken en ordenen • Naar MBO niveau 3-4

15 • 4 jaar • Vroeger MAVO D • 6 algemene vakken • Niveau eind groep 8, gemiddelde scores • geen achterstanden, LVS B/C score • Voldoende concentreren • Aantekeningen maken / verbanden leggen • Plannen • Opzoeken en ordenen • Naar MBO niveau 3-4 of havo klas 4

16 • 5 jaar • Studiehuis (3 jaar onderbouw en 2 jaar bovenbouw) • 4 profielen – C&M = cultuur & maatschappij – E&M = economie & maatschappij – N&G = natuur & gezondheid – N&T = natuur & techniek • HBO • Zelf verbanden kunnen leggen • CITO LVS A / B score • Stof minimaal eind groep 8, geen leerachterstanden • Zelfstandige taakgerichte werkhouding • Intrinsieke motivatie

17 • 6 jaar • Studiehuis (3 jaar onderbouw en 3 jaar bovenbouw) • 4 profielen(vakkenpakketten) in jaar 4 kiezen – C&M = cultuur & maatschappij – E&M = economie & maatschappij – N&G = natuur & gezondheid – N&T = natuur & techniek • Universiteit/HBO • Zelf verbanden kunnen leggen • CITO L.V.S. A score • Stof minimaal eind groep 8, geen leerachterstanden • Zelfstandige taakgerichte werkhouding • Intrinsieke motivatie

18 • Oktober/November oDrempelonderzoek oNIO test oHAGO-toets (Haagse Achtste Groep Onderzoek: School vragenlijst) oEntreetoets komt binnen oVoorlopig advies • Januari oCito toetsen LVS M-8 oLeerlingen met PrO of VMBO met LWOO krijgen definitief advies oVanaf januari aanmelden bij school voor PrO of LWOO oStart open dagen VO (31 januari en 1 februari) oLeerkrachten sturen digitaal OWK-rapport naar LWOO/ PrO scholen

19 • Januari oDefinitief advies VMBO/ HAVO/ VWO) oVanaf januari kunt u aanmelden VMBO/ HAVO/ VWO • Februari oCITO eindtoets • Maart oUitslag CITO eindtoets Uitslag CITO, bij discrepantie CITO uitslag en definitief advies volgt een gesprek oVervolgens inschrijving VO scholen PrO en LWOO oEn inschrijving VO scholen VMBO/HAVO/VWO oStaat uw zoon of dochter nog niet ingeschreven, dan volgt er een tweede ronde start • Juni oBOVO uitwisselingsmarkt voor leerkrachten BO en VO

20 • Hoe kies je een school? • Criteria: oWaar staat de school? oWat voor soort onderwijs wordt aangeboden? (schoolvisie) • Wat heeft de school in huis?(leerlingzorg, activiteiten, huiswerk) Hoe kies je een school? • Informatie: – Brochures – Open dagen – Websites Let op: – Extra toelatingstest door de VO school bij twijfel. Maar ook voor plaatsing in een TTO klas, theaterklas, sportklas, etc..

21 • Dalton Den Haag havo-vwo (TTO) • Zuid-West Horeca en Techniekvmbo-Vakcollege • Segbroek Collegetl-havo-vwo • Wateringse Veld College vmbo tl-havo-vwo (TTO) • Flora College Naaldwijk vmbo b-k-g-tl(lwoo+Rec- 4) • Grotius College Delft pro-vmbo b-k-tl(+lwoo)- havo-vwo(TTO) • ISW vmbo b-k-tl(LWOO)-havo vwo-vwo extra • Stanislas Collegepro-vmbo b-k-g- tl(+LWOO) havo-vwo • Christelijk Lyceum Delftvmbo b-k-tl-havo-vwo

22 • Websites: www.bovohaaglanden.nl, www.cfi.nl en www.cito.nlwww.bovohaaglanden.nlwww.cfi.nlwww.cito.nl • Open dagen • Handout presentatie


Download ppt "* Doel van de avond * Grote veranderingen * Verschillende vormen voortgezet onderwijs * Tijdpad verwijzing voortgezet onderwijs * Na het advies * Meer."

Verwante presentaties


Ads door Google