De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Paschalisschool groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar Groep 8B – 3 september 2013

2 Kennismakingsrondje Algemene informatie over het werken in de klas Advies Voortgezet Onderwijs Informatie en aanmelden Voortgezet Onderwijs Belangrijke data Cito Eindtoets Wat komt er aan bod. Informatieavond Paschalisschool groep 8B2

3  Woensdag Bapo Esther Driessen  Stagiair Badr Ham op maandag dinsdag woensdag  Vrijdagmorgen Marianne Peeters extra ondersteuning Begrijpend Lezen en kinderen met eigen leerlijn  Klassenouder: Corinne Houtzager  Klassentaken/agenda  Huiswerk, toetsen  Presentaties (spreekbeurt, boeken- krantenkring) Algemene informatie over groep 8 Informatieavond Paschalisschool groep 8B3

4  Taal/Spelling/Woordenschat: Taaljournaal/Taalactief  Begrijpend Lezen: Leeshuis, ABCDE Ik begrijp het en Goed Begrepen  Technisch Lezen: Estafette (drie aanpakken)  Rekenen: Wereld in getallen  Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek: Argus Clou Schoolvakken Informatieavond Paschalisschool groep 8B4

5  Documentatiecentrum  Engels: Real English  Creatieve vakken: muziek, tekenen, handvaardigheid/techniek : Moet je doen of eigen invulling.  Sociaal-emotionele vorming : Vreedzame School  Seksuele opvoeding  Bewegingsonderwijs  Werken met computers Schoolvakken Informatieavond Paschalisschool groep 8B5

6  Leerlingvolgsysteem Paschalisschool  Werkhouding, concentratie, huiswerkattitude, zelfstandigheid  Voorlopig advies groep 7  Resultaten groep 8 Tijdspad:  November 2013: 10 minuten gesprek  Februari 2014: definitief advies voortgezet onderwijs Informatieavond Paschalisschool groep 8B6 Advies Voortgezet Onderwijs

7  Praktijkonderwijs (PRO)  VMBO Basis beroepsgericht Kader beroepsgericht Theoretisch evt. met Leerweg ondersteuning  HAVO  VWO  Evt. combinaties hiervan Informatieavond Paschalisschool groep 8B7 Hoe ziet het advies er uit?

8  Voor leerlingen met IV en/of V scores (voorheen D en/of E-scores)  Extra hulp van leerkrachten in VO  Kleinere groepen  Kinderen volgen het normale lesprogramma  Normaal diploma na 4 jaar Informatieavond Paschalisschool groep 8B8 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs LWOO

9  Aanmelding Drempeltoets via basisschool na toestemming ouders voor midden oktober  Invullen beknopt onderwijskundig rapport door leerkracht groep 8  Sociale-emotionele problematiek kan medebepalend zijn  Leerachterstand op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen  Testprocedure: twee ochtenden, o.a. rekenen, spelling, lezen, IQ-test  Advies Regionale Verwijzings Commissie (RVC): jan Informatieavond Paschalisschool groep 8B9 Leerweg ondersteuning (LWOO)

10 Alles op 1 plaatje basisschool VWO HAVO VMBO universiteit hbo mbo Informatieavond Paschalisschool groep 8B10

11  Brochures van scholen via de kinderen  Excursie groep 8 naar VMBO-school  12 februari t/m 1 maart: aanmelding door ouders. Het formulier hiervoor krijgt u tijdens het adviesgesprek in februari.  Voortgezet Onderwijs vraagt informatie aan basisschool: onderwijskundig rapport  Ouders ontvangen bericht over aanmelding  “Warme overdracht”: gesprek contactpersoon VO en groepsleerkracht(en) Paschalisschool  4 juni kennismaking nieuwe klasgenoten en mentor Informatieavond Paschalisschool groep 8B11 Aanmelding voortgezet onderwijs

12  21 januari: Voorlichtingsavond alle VO-scholen regio Nijmegen, locatie Veenseweg  11, 12 en 13 februari: Cito Eindtoets Basisonderwijs  15 februari: Open Dag op alle VO-locaties  17 en 18 februari: Adviesgesprekken  1 maart: laatste inschrijfdatum voor alle scholen in de regio Nijmegen  4 juni: Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers Belangrijke data Informatieavond Paschalisschool groep 8B6

13 13 De Cito-toets Best eng? Valt echt wel mee!!!

14 Informatieavond Paschalisschool groep 8B14 Cito toets 11, 12 en 13 februari 2013  Totaal 200 opgaven  4 taaltoetsen  3 rekentoetsen  2 toetsen studievaardigheid  1 toets aardrijkskunde  1 toets geschiedenis  1 toets natuur

15  Score:  Uitslag in de week van 10 maart 2014 Schriftelijk via school naar ouders en naar Voortgezet Onderwijs. Informatieavond Paschalisschool groep 8B15 Uitslag van de Cito-toets

16  Werken we gewoon door tot het eind van het schooljaar!  Kamp groep 8B : maandag 12 en dinsdag 13 mei, naar de Efteling op 16 mei.  Het laatste rapport verschijnt op 3 juli.  Bereiden we ons voor op de afscheidsavond (8 juli) Informatieavond Paschalisschool groep 8B16 En na de Cito-toets en de aanmelding…???

17 Informatieavond Paschalisschool groep 8B17 Vragen?????


Download ppt "Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google