De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013

2 Kennismakingsrondje Algemene informatie over het werken in de klas Advies Voortgezet Onderwijs Informatie en aanmelden Voortgezet Onderwijs Belangrijke data Cito Eindtoets Wat komt er aan bod. Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B2

3  Woensdag Bapo Esther Driessen  Stagiair Badr Ham op maandag dinsdag woensdag  Vrijdagmorgen Marianne Peeters extra ondersteuning Begrijpend Lezen en kinderen met eigen leerlijn  Klassenouder: Corinne Houtzager  Klassentaken/agenda  Huiswerk, toetsen  Presentaties (spreekbeurt, boeken- krantenkring) Algemene informatie over groep 8 Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B3

4  Taal/Spelling/Woordenschat: Taaljournaal/Taalactief  Begrijpend Lezen: Leeshuis, ABCDE Ik begrijp het en Goed Begrepen  Technisch Lezen: Estafette (drie aanpakken)  Rekenen: Wereld in getallen  Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek: Argus Clou Schoolvakken Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B4

5  Documentatiecentrum  Engels: Real English  Creatieve vakken: muziek, tekenen, handvaardigheid/techniek : Moet je doen of eigen invulling.  Sociaal-emotionele vorming : Vreedzame School  Seksuele opvoeding  Bewegingsonderwijs  Werken met computers Schoolvakken Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B5

6  Leerlingvolgsysteem Paschalisschool  Werkhouding, concentratie, huiswerkattitude, zelfstandigheid  Voorlopig advies groep 7  Resultaten groep 8 Tijdspad:  November 2013: 10 minuten gesprek  Februari 2014: definitief advies voortgezet onderwijs Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B6 Advies Voortgezet Onderwijs

7  Praktijkonderwijs (PRO)  VMBO Basis beroepsgericht Kader beroepsgericht Theoretisch evt. met Leerweg ondersteuning  HAVO  VWO  Evt. combinaties hiervan Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B7 Hoe ziet het advies er uit?

8  Voor leerlingen met IV en/of V scores (voorheen D en/of E-scores)  Extra hulp van leerkrachten in VO  Kleinere groepen  Kinderen volgen het normale lesprogramma  Normaal diploma na 4 jaar Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B8 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs LWOO

9  Aanmelding Drempeltoets via basisschool na toestemming ouders voor midden oktober  Invullen beknopt onderwijskundig rapport door leerkracht groep 8  Sociale-emotionele problematiek kan medebepalend zijn  Leerachterstand op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen  Testprocedure: twee ochtenden, o.a. rekenen, spelling, lezen, IQ-test  Advies Regionale Verwijzings Commissie (RVC): jan. 2014 Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B9 Leerweg ondersteuning (LWOO)

10 Alles op 1 plaatje basisschool 6 5 4 VWO 3 2 1 5 4 HAVO 3 2 1 4 VMBO 3 2 1 universiteit hbo mbo Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B10

11  Brochures van scholen via de kinderen  Excursie groep 8 naar VMBO-school  12 februari t/m 1 maart: aanmelding door ouders. Het formulier hiervoor krijgt u tijdens het adviesgesprek in februari.  Voortgezet Onderwijs vraagt informatie aan basisschool: onderwijskundig rapport  Ouders ontvangen bericht over aanmelding  “Warme overdracht”: gesprek contactpersoon VO en groepsleerkracht(en) Paschalisschool  4 juni kennismaking nieuwe klasgenoten en mentor Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B11 Aanmelding voortgezet onderwijs

12  21 januari: Voorlichtingsavond alle VO-scholen regio Nijmegen, locatie Veenseweg  11, 12 en 13 februari: Cito Eindtoets Basisonderwijs  15 februari: Open Dag op alle VO-locaties  17 en 18 februari: Adviesgesprekken  1 maart: laatste inschrijfdatum voor alle scholen in de regio Nijmegen  4 juni: Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers Belangrijke data Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B6

13 13 De Cito-toets Best eng? Valt echt wel mee!!!

14 Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B14 Cito toets 11, 12 en 13 februari 2013  Totaal 200 opgaven  4 taaltoetsen  3 rekentoetsen  2 toetsen studievaardigheid  1 toets aardrijkskunde  1 toets geschiedenis  1 toets natuur

15  Score: 500-550  Uitslag in de week van 10 maart 2014 Schriftelijk via school naar ouders en naar Voortgezet Onderwijs. Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B15 Uitslag van de Cito-toets

16  Werken we gewoon door tot het eind van het schooljaar!  Kamp groep 8B : maandag 12 en dinsdag 13 mei, naar de Efteling op 16 mei.  Het laatste rapport verschijnt op 3 juli.  Bereiden we ons voor op de afscheidsavond (8 juli) Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B16 En na de Cito-toets en de aanmelding…???

17 Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B17 Vragen?????


Download ppt "Informatieavond Paschalisschool 2013 2014 groep 8B1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2013 - 2014 Groep 8B – 3 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google