De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE GROEP 8 Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008 De Pirapoleon • Huub Stokman • Nanette Snijders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE GROEP 8 Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008 De Pirapoleon • Huub Stokman • Nanette Snijders."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE GROEP 8 Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008 De Pirapoleon • Huub Stokman • Nanette Snijders

2 AGENDA 27-10-2008  Onafhankelijke toetsen  Drempelonderzoek  CITO  Advisering  Voorlopig adviesgesprek  Eindgesprek  Aanmelding  Digitaal door basisschool  Machtigingsformulier

3 AGENDA 27-10-2008  Voortgezet onderwijs  Niveaus  Scholen  Tijdspad  Vragen?

4 ONAFHANKELIJKE TOETSEN DREMPELONDERZOEK Doel: Een onafhankelijk advies. Het bepalen van de DLE (didactische leeftijdequivalent)  3,4 en 5 november  Toetsen technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen  Wordt gebruikt naast de CITO (kan ook worden gebruikt i.p.v. de CITO)  www.drempelonderzoek.nl www.drempelonderzoek.nl

5 ONAFHANKELIJKE TOETSEN CITO-EINDTOETS  Voorbereiding in de klas  Wennen aan manier van vragen stellen  Oude CITO-boekjes  Zenuwen wegnemen  Eerlijke kans  Toets op 3, 4 en 5 februari Belangrijk: Resultaat behalen dat bij hen past

6 ONAFHANKELIJKE TOETSEN  Uitslag CITO  Week 10  Leerling-rapport  Eindgesprek  Welk soort onderwijs past volgens het CITO het beste bij het kind

7 ONAFHANKELIJKE TOETSEN  Hoe belangrijk is de uitslag van de CITO- eindtoets?  Voor ons  Voor het voortgezet onderwijs

8 ADVISERING  Hoe komt het advies tot stand  Gegevens school  Werkhouding  Concentratie  Doorzettingsvermogen  Resultaten  CITO leerlingvolgsysteem  Entreetoets (groep 7)  Drempelonderzoek  CITO-eindtoets

9 ADVISERING  Voorlopig adviesgesprek 24 en 26 november  Ouder(s) zonder kind  Uitslag drempelonderzoek  Voorlopig advies

10 ADVISERING Week 7  Schriftelijke bevestiging van het advies  Voorlopig advies wordt eindadvies of  Uitnodiging voor een gesprek om het advies te bespreken  Advies wordt besproken tijdens persoonlijk gesprek en mogelijk aangepast

11 ADVISERING  Eindgesprek  3 en 4 maart  Ouder(s) met kind  Onderwerpen  Uitslag CITO-eindtoets  Bespreken leerling-rapport CITO  Bespreken schoolkeuze  Machtigingsformulier inleveren

12 AANMELDING  Digitale aanmelding  Ouders machtigen de basisschool d.m.v. een machtigingsformulier met opgave 1 e en 2 e keuze  Digitale aanmelding door basisschool  Onderwijskundig rapport  Alle gegevens moeten voor 10 maart bij de scholen voor het voortgezet onderwijs aanwezig zijn  Bij afwijzing door school van 1 e keuze, verzorgt deze school de aanmelding bij de school van 2 de keuze

13 VOORTGEZET ONDERWIJS Vormen  VMBO – 4 jaar  VMBO-B (basisberoepsgericht)  VMBO-K (kaderberoepsgericht)  VMBO-T (theoretisch) * LWOO (leerwegondersteuning)  HAVO -5 jaar  VWO – 6 jaar  Atheneum  Gymnasium

14 VOORTGEZET ONDERWIJS

15  Christelijk College Zeist  Christelijk Lyceum Zeist  De Breul  Dijnselburgschool  Herman Jordan  OSG Schoonoord  Openbaar Zeister Lyceum  Stichtse Vrije School  Revius college Doorn  Schoonoord Doorn  Groenhorstcollege Maartensdijk

16 TIJDSPAD  3,4 en 5 nov.Drempelonderzoek  24 of 26 nov.Voorlopig advies en uitslag drempel  januariVoorbereiding CITO in de klas  januari Open dagen scholen V.O.  3, 4 en 5 febr.CITO-eindtoets  week 6/7Schriftelijke bevestiging advies of uitnodiging adviesgesprek  week 10Uitslag CITO-eindtoets  3 en 4 maartEindgesprekken  maart en aprilAanmeldingsprocedure BoVo

17 VRAGEN  Folders scholen  Folder BoVo volgt nog  Alle informatie aanmelding op een rijtje  Overige vragen


Download ppt "INFORMATIE GROEP 8 Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs 27 oktober 2008 De Pirapoleon • Huub Stokman • Nanette Snijders."

Verwante presentaties


Ads door Google