De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marion Hagdorn, conrector Revius Lyceum Doorn Basisschool de Zonheuvel 4 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marion Hagdorn, conrector Revius Lyceum Doorn Basisschool de Zonheuvel 4 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Marion Hagdorn, conrector Revius Lyceum Doorn Basisschool de Zonheuvel 4 november 2013.

2 De BRUGKLAS

3

4 Programma •Welkom en inleiding •Scholen in de regio •Samenwerking tussen deze scholen. •Informatiedagen en meeloopmiddagen •De aanmeldingsprocedure •Plaatsing en afwijzing •Samenvattend

5 Inleiding •Doel van de bijeenkomst •Hoe groot is de overstap? •Waar op te letten?

6 Scholen in de regio •Revius Lyceum Doorn •Christelijk Lyceum Zeist •Christelijk college Zeist •Revius Lyceum Wijk bij Duurstede •KSG de Breul •Montessori Lyceum Herman Jordan •Openbaar Zeister Lyceum •Openbare VMBO/Mavo Zeist •Schoonoord Doorn •Scholengemeenschap Maarsbergen •De Vrije school. •De Dijnselburgschool •Het Bilts Lyceum •De Werkplaats

7 Onderwijstypen •Praktijkonderwijs waaronder ook LeerWeg Ondersteunend Onderwijs, LWOO. •VMBO (Voorbereidend MiddelBaar BeroepsOnderwijs):  Basisberoepsgerichte Leerweg B(B)L  Kaderberoepsgerichte Leerweg K(B)L,  Gemengde Leerweg GL,  Theoretische Leerweg TL en LWOO. •Havo •Vwo: Atheneum, Gymnasium, Tweetalig •(Profielklassen)

8 Samenwerking tussen deze scholen. •Overleg conrectoren en teamleiders VO Utrechtse Heuvelrug. POVO •Stroomlijnen aanmeldingen en PR-activiteiten. (o.a. tijdpad en procedure) •Organisatie “warme overdracht” BOVO. •Periodiek rectorenoverleg.

9 Voorlichtingsactiviteiten •De VO scholen geven gezamenlijk een algemene brochure uit. (medio november digitaal via PO) •Scholenmarkt Revius Lyceum Doorn, donderdag 21-11 •Informatieavonden •Meeloopmiddagen •Open avonden/ -dagen •Websites, brochures, gesprekken

10 Aanmeldingsprocedure (1) •In overleg met de basisschool wordt bepaald op welke school en voor welke onderwijssoort aangemeld gaat worden. •Leerling en ouder(s) bepalen een school van eerste keus (geen 2 e in ronde 1) •Dit wordt vastgelegd in het aanmeldingsformulier. •Ouders machtigen de basisschool middels een machtigingsformulier om de aanmelding te doen (<15- 2-2014) •De basisschool zendt het aanmeldingsformulier tussen 15 februari en 7 maart 2014 digitaal in.

11 Aanmeldingsprocedure (2) Aanmeldingen verlopen in drie rondes. •Ronde 1: Aanmeldingen eerste keuze –Afwijzing op niveau uiterlijk 2 april, mee in ronde 1 bij andere school. •Ronde 2: Leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot, worden teruggegeven aan de basisschool. Doorgeven inschrijving school 2 e keuze. •Ronde 3: Maatwerk voor niet geplaatste leerlingen.

12 •Tijdpad: Eerste ronde: oAanmelden van 15 februari t/m 7maart 2013. (formulier A) oKort na van 15 maart 2013, bevestiging van aanmelding. o11 april; plaatsingsbesluit per brief naar leerlingen en ouders. Ouders ontvangen een officieel aanmeldingsformulier (B) van de school voor VO (Formeel noodzakelijk). Loting? oInleveren aanmeldingsformulier B bij V.O. uiterlijk 18 april 2013. = definitieve inschrijving De aanmeldingsprocedure (3)

13 De aanmeldingsprocedure (4) Tweede ronde van aanmelding indien nog niet geplaatst: oAanmelden tot 15 april op school van tweede keuze. o17 april, plaatsingsbesluit tweede ronde. Na plaatsing in de tweede ronde ontvangen ouders een officieel aanmeldingsformulier. (Formeel noodzakelijk)

14 De aanmeldingsprocedure (5) Derde ronde van aanmelding indien nog niet geplaatst: oOuders en school PO horen direct wanneer er geen plaats is op school 2 e keuze oOuders en leerkracht PO: 3 e keuze digitaal doorgeven, aanmelding < 23 april o25 april, plaatsingsbesluit derde ronde. Na plaatsing in derde ronde ontvangen ouders een officieel aanmeldingsformulier. (Formeel noodzakelijk)

15 De aanmeldingsprocedure (6) Aanmelding wordt niet in behandeling genomen wanneer: •deze voor 15-02-2013 of na 7/15-03-2013 op de VO- school binnen is •deze door ouders zelf rechtstreeks naar de VO-school is gestuurd •de vereiste aanvullende gegevens niet op tijd binnen zijn. •de aanmelding niet via het aanmeldingsprogramma van Onderwijs Transparant binnen komt.

16 Waarom deze procedure? •Stroomlijnen procedures in de regio •Voorkomen dubbele aanmeldingen •Duidelijkheid voor leerlingen/ouders en basisscholen. •Digitalisering van het geheel.

17 Plaatsing en afwijzing Criteria voor plaatsing: •Advies basisschool •Resultaten LVS (M6 t/m M8, begrijpend lezen, rekenen) •Gegevens uit OKR en uit gesprek met groep 8 leerkracht •Plaatsing in “dakpanklassen” (TL/H (Mavo- plus/Havo), H/V of in profielklassen of atheneum of tweetalig gymnasium of …..

18 Plaatsing en afwijzing •PO-adviseert, ouders verzoeken. •Eindverantwoordelijkheid voor plaatsing ligt bij de plaatsingscommissies van de verschillende VO-scholen.

19 Afsluitend •Bekijk websites •Gebruik informatie uit algemene brochure •Verzamel infobrochures van de verschillende VO – scholen en de algemene VO-brochure •Bezoek de scholenmarkt van de Utrechtse Heuvelrug. •Bezoek open dagen/avonden •Kinderen naar meeloopmiddagen. Voor vragen na deze avond ben ik bereikbaar op: m.hagdorn@reviusdoorn.nl m.hagdorn@reviusdoorn.nl Vanaf 6 november tot eind december is deze presentatie op de website van het Revius Lyceum Doorn te zien. Te vinden onder de portal “nieuwe aanmeldingen”. Website: www.revius.nl

20 Vragen Marion Hagdorn

21


Download ppt "Marion Hagdorn, conrector Revius Lyceum Doorn Basisschool de Zonheuvel 4 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google