De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwijzing naar het VO. Vanuit het basisonderwijs naar Singelland Basisonderwijs O.O.M H/V Pro. K BO T VM B T/H 1 2 3 4 5 6 GymnasIumGymnasIum VWOVWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verwijzing naar het VO. Vanuit het basisonderwijs naar Singelland Basisonderwijs O.O.M H/V Pro. K BO T VM B T/H 1 2 3 4 5 6 GymnasIumGymnasIum VWOVWO."— Transcript van de presentatie:

1 Verwijzing naar het VO

2 Vanuit het basisonderwijs naar Singelland Basisonderwijs O.O.M H/V Pro. K BO T VM B T/H 1 2 3 4 5 6 GymnasIumGymnasIum VWOVWO HavoHavo

3 Indicatie verwijzing vanuit het lvs • A HAVO - VWO • B HAVO • C TL • D KADER • E BASIS BEROEPS • Dakpanconstructies • Oom

4 Friese plaatsingswijzer www.frieseplaatsingswijzer.nl

5 Voorbeeld

6 Vuistregels van de CITO eindtoetsuitslagen Niveau StandaardscoresVervolgonderwijs 521 t.e.m. 525VMBO-basisberoeps 526 t.e.m. 530VMBO-kaderberoeps C 531 t.e.m. 537 B 538 t.e.m. 539 VMBO-theoretisch VMBO/HAVO-klas B/A 540 t.e.m. 544HAVO A 543 t.e.m. 544HAVO/VWO A 545 t.e.m. 550VWO

7 Advies De basisschool is verantwoordelijk voor een weloverwogen advies (een volledig onderwijskundig rapport met de resultaten op niet-methodegebonden LVS-toetsen en een entree- en eindtoets, aangevuld met aspecten op gebied van werkhouding etc.) De ouders melden hun kind aan. De toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor een onderbouwde aanname.

8 PROCEDURE • Voorlopig advies eind groep 7. Bespreken FPW. • In oktober voortgangsgesprek met de leerling en de ouders. • Cito toetsen LVS in januari. • Eventueel een vervolggesprek met ouders en leerling. • Cito-eindtoets begin februari. • Open dagen in februari. • Uitslag van de Cito-eindtoets begin maart. • Verwijzingsgesprekken half maart met leerling en ouders. Aanmeldingsformulieren gaan mee. • Aanmeldingen voor 1 april • (LWOO-aanmeldingen i.h.a. voor 15 maart). • Toelatingsexamens en LWOO-toetsen ( april of mei)

9 Hoe komen we tot een verwijzing. • Methodetoetsen • Toetsen LVS middels FPW • Entreetoets groep 6 en 7 • Eindtoets Cito groep 8 • Werkhouding

10 Werkhouding: • Concentratie • Tempo • Instructiegevoeligheid • Zelfstandigheid • Aanbrengen van structuur • Motivatie


Download ppt "Verwijzing naar het VO. Vanuit het basisonderwijs naar Singelland Basisonderwijs O.O.M H/V Pro. K BO T VM B T/H 1 2 3 4 5 6 GymnasIumGymnasIum VWOVWO."

Verwante presentaties


Ads door Google