De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paschalisschool groep 7a Wat vinden de kinderen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paschalisschool groep 7a Wat vinden de kinderen?"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Paschalisschool groep 7a

4 Wat vinden de kinderen?

5 De vakken in groep 7 Taal Spelling Rekenen Technisch Lezen Begrijpend lezen Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Engels Verkeer Seksuele voorlichting Vreedzame school Docu Tekenen Handvaardigheid Muziek Bewegingsonderwijs  In groep 7 wordt er hard gewerkt. De leerlingen krijgen veel nieuwe stof aangeboden. Het tempo waarin de stof wordt aangeboden gaat omhoog.

6 Taal • Taaljournaal • Woordenschat • Spreekwoorden, synoniemen enz. • Taalactiviteiten met keuze- opdrachten • Spreekbeurten • Boekbesprekingen • Portfolio/ presentaties • 2 wekelijkse toets

7  Taal Actief  Nieuw in groep 7  80 min. per week  Na 4 weken: (werk)woorden en zinnendictee  Instructie m.b.v. smartbord  Oefenen: werkboekje en computer : 15 min. p.w.  Oefenen??? Spelling

8 Technisch Lezen  Methode: Estafette • Drie keer per week • Drie groepen: aanpak blauw-groen-geel • Correct lezen, vloeiend lezen, vlot lezen • Oefenen blijft nodig, ook voor de goede lezers!

9 Rekenen  Wereld in getallen (WIG)  Rekentaken  Projecttaken 1x per week  10 minuten automatiseren per dag  Instructie in 3 groepen: blauw-groen-geel  Verlengde instructie  Toetsen +/- 1x per 5 weken  Projecttoets aan het einde van deel a en b  Belangrijk: tafels/deeltafels kennen!!

10 Begrijpend Lezen  Leeshuis  Leerkracht gebonden lessen: instructie  ABCDE methode  Beoordeling op 2 e en 3 e rapport.  Eén? toets Cito Leerling Volg Systeem

11 Wereldoriëntatie  Argus Clou  Aardrijkskunde  Natuur en techniek  Geschiedenis  Wijzer door…  Verkeer  Toetsen: op school en thuis oefenen.  Presentaties van gemaakte opdrachten

12 Engels Let’s do it  Introductie  Enkele toetsen

13 Verkeer  Wijzer door het verkeer  Enkele toetsen  Verkeersexamen (april)  Theorie  Praktijk  Oefenen van examens

14 Sociale emotionele ontwikkeling Vreedzame school Basisafspraken  Elke week een les  Mediatoren  Per toerbeurt actief in de pauze  Nieuwe mediatorencursus voor lln. uit groep 7 en 8  Pictogrammen in de school  Wij hebben een goede werkhouding.  We houden de klas, de school en het schoolplein schoon en netjes.  Wij zijn zuinig met de spullen van de school en van onze klasgenoten.  Wij hebben respect voor elkaar.

15 Seksuele opvoeding Relaties en seksualiteit  Vanaf januari  doorlopende lijn naar groep 8  Thema’s o.a.  Zelfbeeld  Veranderingen  Verliefdheid  Omgang met anderen

16 Docu  Informatie Junior: verslagje in eigen woorden  Muurkranten, o.a. bij zaakvakken  Presentaties (powerpoint, spreekbeurt, boekbespreking)  Samenwerken  Gebruik van kranten, tijdschriften, computer

17 Tekenen Handvaardigheid Techniek Methode: Moet je doen…  Diverse opdrachten gerelateerd aan methoden  Eigen inbreng  1x per week

18 Bewegingsonderwijs Methode: Beweging samen regelen  Toestel lessen door studenten Alo-opleiding  Spellessen  Doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8  Buiten gymmen bij mooi weer  Buitenschoolse activiteiten  Sportdag

19 Pauze Eten en drinken Traktaties  Fruit/ groente  Drinken zonder koolzuur  Niet te veel (1o minuten)  Om de afvalberg klein te houden, graag in bekers en bakjes.  Liefst iets gezonds, maar het mag een feestje zijn.  Géén fireballs of ander snoep met kauwgom erin!!

20 Informatie Maandagkrant Website school en klas School:  Groepsinformatie  Algemene informatie Klas: • Toetsen • Belangrijke info • Foto’s (wachtwoord)  Elke week nieuws en informatie  Ook te lezen op de website van de school

21 Voortgezet onderwijs Voorlopig advies: Criteria: • Gegevens van het Cito Leerling Volg Systeem (LVS) • Gemaakte toetsen • Leer- en werkhouding • Concentratie • Groep 8: definitief advies.

22

23 Tenslotte:

24 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Paschalisschool groep 7a Wat vinden de kinderen?"

Verwante presentaties


Ads door Google