De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op onze informatieavond Groepsinformatie 5B 2013-2014 Groep 5B / 5 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op onze informatieavond Groepsinformatie 5B 2013-2014 Groep 5B / 5 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op onze informatieavond Groepsinformatie 5B 2013-2014 Groep 5B / 5 september 2013

2 Groepsinformatie 5B 2013-2014 Om te beginnen: Voorstelrondje Eerste indruk van de groep

3 1. Algemeen • gesprekje over weekend • takenbord (taken wisselen wekelijks) • eten en drinken: niet teveel (2 dingen) • verjaardagen (liever geen snoep/kauwgum) • schooltelevisie (Nieuws uit de natuur, mini jeugdjournaal) • maandag en donderdag gymnastiek: wij hebben graag dat de kinderen douchen, maar het is niet verplicht • verschillende excursies en voorstellingen • computergebruik: spelling, rekenen, internet • luizen: na iedere vakantie wordt er gecontroleerd • huiswerk na overleg • Sinterklaas? Zijn er nog veel gelovigen? Groepsinformatie 5B 2013-2014

4 2. Bijzonderheden  maandag, dinsdag en woensdag: › meneer Joep  donderdag en vrijdag (meestal): › juffrouw Yvonne  hulp van ouders (via groepsouder - ook via website)  groepsouder: Sjanine Cornelissen (moeder van Lynn)  biepouder: Manon Amsen (moeder van Gisou)  luizenouders: Brigitte Rossen, Sjanine Cornelissen en Henriëtte van der Sar (resp. moeders van Lisa, Lynn en Sophie). Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd.  vragen: u kunt altijd terecht (afspreken kan via email) Groepsinformatie 5B 2013-2014

5 Voorbeeld van een dagindeling: • 10 minuten vrij lezen • vloeiend en vlot (klassikaal) • rekenen (week 3 les 2) • spelling (week3 les 1) • pauze • fruit eten/voorlezen • technisch lezen (Estafette) les 7 • taal (week 3 dag 2) • aardrijkskunde thema 1 les 3 • schrijven • muziek Groepsinformatie 5B 2013-2014

6 3. Schoolvakken  Taaljournaal – 4 de jaar (autonomie)  Spelling: Taal Actief  Begrijpend lezen: Leeshuis en ABCDE Ik begrijp het  Technisch lezen: Estafette (drie aanpakken)  Rekenen (nieuwe versie Wereld in Getallen) Groepsinformatie 5B 2013-2014

7 Rekenen Nieuwe methode: Wereld In Getallen • Automatiseren • Instructie hele groep • Verlengde instructie of weektaak • Er wordt gewerkt in 3 niveaus Groepsinformatie 5B 2013-2014

8 Spelling • in de eerste les : aanbieden nieuwe categorie en dictee • tweede les: verlengde instructie, of zelfstandig aan het werk met de categorie van de eerste les. Groepsinformatie 5B 2013-2014 Drie categorieën: De luisterstrategie (kip) De regelstrategie (a/aa, k/kk) De weetstrategie (ei/ij)

9 Technisch lezen • Werken in 3 niveaus: • Groep geel: risicolezer: volgt alle instructie • Groep groen: methodelezer: volgt gedeeltelijke instructie • Groep blauw: snellere lezer: werkt zelfstandig in de Estafetteloper • Veel kilometers maken!! Groepsinformatie 5B 2013-2014

10 Begrijpend lezen Twee lessen per week: • Eerste les: Leeshuis klassikale instructie (oneven lessen) • Tweede les: ABCDE … ik begrijp het: met alle kinderen, uitgezonderd I+ (leeskaarten) Groepsinformatie 5B 2013-2014

11 Taal Taaljournaal: naast klassikale lessen ook eigen keuze uit activiteitenboek We besteden veel aandacht aan woordenschat! Groepsinformatie 5B 2013-2014

12 Woordenschat Kinderen leren woordbetekenissen voor een groot deel doordat ze de woorden horen en zelf gaan gebruiken. Hierbij is de rol van de volwassenen om hen heen heel belangrijk. Wat kunt u doen? • benoem veel woorden • lees veel voor • leg veel woorden uit • laat kinderen veel lezen • zing liedjes • kijk informatieve kinderprogramma’s zoals jeugdjournaal en klokhuis • speel informatieve spelletjes op de computer of tablet Groepsinformatie 5B 2013-2014

13 Woordenschat Hoe kunt u dat doen? • Vraag wat een woord betekent (vraag niet: “Ken je dit woord?” Een kind zal dan al snel ja zeggen...) • Kom nog eens op een woord terug als u het weer ergens tegenkomt. • Help je kind de verbanden te leggen. ‘Dit is net als toen…’ ‘Weet je nog dat we in een boekje lazen over..?’ Het kennen van veel woorden is essentieel voor de verdere schoolontwikkeling van een kind. Door het kennen van veel woorden, profiteert het kind optimaal bij de andere vakken. Woordenschat is de basis! Groepsinformatie 5B 2013-2014

14 Wereldoriëntatie:  Geschiedenis  Aardrijkskunde  Biologie Voor deze vakken werken wij met de methode Argus Clou; Groepsinformatie 5B 2013-2014 KANS: dit schooljaar vervolgen we ons samenwerkingsproject met het St. Margarethacollege op Curaçao. Groep 6A en onze groep doen daar aan mee. Voorbeeld van een les Voorbeeld van een les

15 Schrijven • Methodisch leren schrijven met de vulpen • Pengreep • Zithouding • Werkverzorging: al het andere schrijfwerk Groepsinformatie 5B 2013-2014

16 Vreedzame school Kapstokregels: • We zorgen er voor dat het in en om de school veilig is voor iedereen • Wees beleefd tegen iedereen en luister naar elkaar • Geef iedereen de mogelijkheid om te leren • We gaan zorgvuldig met elkaars spullen en de spullen van de school om • We zorgen er voor dat onze school er netjes en verzorgd uitziet • Conflicten, we lossen ze op. Groepsinformatie 5B 2013-2014

17 Creatieve vakken • Tekenen • Handvaardigheid • Drama • Muziek Groepsinformatie 5B 2013-2014

18 Gym • Maandag spelles, donderdag toestellenles (studenten) • Douchen: niet verplicht, maar wel aanbevolen! • Graag een briefje wanneer uw kind niet mee kan gymmen. • Geen sieraden! Groepsinformatie 5B 2013-2014

19 Boekbesprekingen / Spreekbeurten Boekbesprekingen: Een keer in het jaar houden de kinderen een boekbespreking over een zelfgekozen boek. Spreekbeurten: Eén keer per jaar alleen een spreekbeurt – een tweede mag met iemand samen (binnenkort gaan we het hele jaar inplannen) Groepsinformatie 5B 2013-2014

20 Onze eigen website Hier kunt u belangrijke informatie van onze groep vinden. de website We geven hier ook aan met welke onderdelen van de lessen we bezig zijn. Deze presentatie en groepsinfo komen hier binnenkort ook op te staan. Wachtwoord foto’s: 27schatjes Groepsinformatie 5B 2013-2014

21 Hiermee zijn we aan het einde van deze presentatie: Zijn er nog vragen? Groepsinformatie 5B 2013-2014 Wij hopen er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van te maken! juf Yvonne & meneer Joep Wilt u dadelijk de evaluatie invullen (of dit thuis doen) en uw emailadres noteren? Dank u.


Download ppt "Welkom op onze informatieavond Groepsinformatie 5B 2013-2014 Groep 5B / 5 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google