De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 5 2013 - 2014 Welkom!   Leerkracht: Elly Monsieurs   Leerkracht: Ineke Jongejan (vervanging op woensdag om de andere week)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 5 2013 - 2014 Welkom!   Leerkracht: Elly Monsieurs   Leerkracht: Ineke Jongejan (vervanging op woensdag om de andere week)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 5 2013 - 2014 Welkom!   Leerkracht: Elly Monsieurs   Leerkracht: Ineke Jongejan (vervanging op woensdag om de andere week)

2 Vakken en methoden   RekenenWereld in getallen *   Taal en spelling Taal op maat *   Begrijpend lezenNieuwsbegrip*   Technisch lezenEstafette*   AardrijkskundeBlauwe planeet *   GeschiedenisBrandaan *   Natuur en techniekNaut *   SchrijvenPennenstreken *   VerkeerKlaar … over *   LevensbeschouwingTrefwoord *   Sociaal Emotionele OntwikkelingGoed gedaan   Creatieve vakkenMoet je doen   BewegingsonderwijsBasislessen bewegingsonderwijs *Gebruik van het digitale schoolbord

3 Handelingsgericht werken   Wij bieden passend onderwijs   Werken met groepsplannen   Indien nodig een individueel handelingsplan   Werken in drie niveaus - -Verlengde instructie * - -Basisinstructie ** - -Verkorte instructie ***   Periodieke evaluatie   Komende studiedagen worden gebruikt om ons verder te bekwamen

4 Coöperatief leren   Wat is coöperatief leren?   Waarom coöperatief leren?   Welke werkvormen zijn er zoal?

5 Rekenen   Getalbegrip   Opbouw van de getallen   Optellen en aftrekken tot 2000   + en – sommen met gebruik van de getallenlijn of rond getal   Tafels / Deelsommen   Meten, wegen, tijd, geld enz.   Ieder kind werkt op z’n eigen niveau.

6 Taal op maat   Omvat taal en spelling. Taal:   Spreken/luisteren   Woordenschat   Taalbeschouwing   Stellen (opstel) Spelling:   Werken met kaarten per categorie

7 Lezen   Technisch lezen  Estafette en AVI leesboeken - Ieder kind werkt op eigen niveau */**/***   Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip - -Actuele lessen (klassikaal en/of coöperatief)   Woordenschat  Wijs met woorden

8 Zaakvakken   Naut: natuur/techniek   Brandaan: geschiedenis   De blauwe planeet: aardrijkskunde

9 Levensbeschouwing: TREFWOORD Methode:   Per periode van de Kerst tot en met Pasen   Bijbelverhalen en gesprekken hierover   Uiteenlopende onderwerpen en thema’s

10 Methode Goed Gedaan SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING

11 Schrijven Pennenstreken:   Basisvaardigheden (letters: hoofdletters, verbindingen, cijfers, netjes schrijven)

12 Creatieve vakken: Moet je doen! Onze methode “ Moet je doen” omvat:   Handvaardigheid   Tekenen   Dans   Drama   Muziek

13 Gym   Gym van Martin de Waard   Op woensdag en donderdag   Douchen is verplicht anders graag even een briefje

14 Boekbespreking & spreekbeurt   Dit jaar doen de kinderen : - -Eén boekenbeurt - -Eén spreekbeurt

15 Informatie over de school:   Nieuwswijzer op de website http://oostwijzer.unicoz.nl/   Schoolregels in de schoolgids op de website   Aanvraag verlof   Rapporten 3 x per jaar   Interne begeleiding: - -Marjolein van Melzen   Goede samenwerking is onmisbaar!

16 Mededelingen:   Huiswerk:   Oefendictee, samenvatting GS/NA/AK tafels/deeltafels, lezen, hulp bij boekbespreking/spreekbeurt en incidenteel huiswerk in overleg met ouders   Sinterklaasfeest   Leesouders gezocht!   Namen schrijven op alles wat van thuis wordt meegenomen!   Luizenzak wordt aangeraden   Lestijd begint om 8.45 uur!   Buitenspeelgoed TSO op maandag en vrijdag

17 Zijn er nog vragen????


Download ppt "Informatieavond groep 5 2013 - 2014 Welkom!   Leerkracht: Elly Monsieurs   Leerkracht: Ineke Jongejan (vervanging op woensdag om de andere week)"

Verwante presentaties


Ads door Google