De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8 22 september 2010. Welkom in groep 8 8A Wouter Cleine 8A Wouter Cleine 8B Denise Kamphuis 8B Denise Kamphuis 8C Pascal Horsthuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8 22 september 2010. Welkom in groep 8 8A Wouter Cleine 8A Wouter Cleine 8B Denise Kamphuis 8B Denise Kamphuis 8C Pascal Horsthuis."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8 22 september 2010

2 Welkom in groep 8 8A Wouter Cleine 8A Wouter Cleine 8B Denise Kamphuis 8B Denise Kamphuis 8C Pascal Horsthuis & 8C Pascal Horsthuis & Leon Egberink Leon Egberink 8D Anneke Tjepkema & 8D Anneke Tjepkema & Marleen Pfeiffer Marleen Pfeiffer 8E Martijn Misana 8E Martijn Misana

3 Programma voor vanavond  Structuur en opzet voortgezet onderwijs –Drie grote scholengemeenschappen –Structuur Voortgezet Onderwijs –Toelating en toelatingscriteria –Het schooladvies –De EBO toets –De CITO-eindtoets  Tijdpad  Overige zaken rondom groep 8  Vragenrondje

4 Structuur en opzet voortgezet onderwijs  Er zijn in Hengelo drie grote scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs:  Er zijn in Hengelo drie grote scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: Twickel Twickel Grundel Grundel OSG Hengelo OSG Hengelo

5 De leerwegen VMBO  Theoretische leerweg  Kaderberoepsgerichte leerweg  Basisberoepsgerichte leerweg  (allen kunnen eventueel met lwoo)

6 Leerwegen Havo/VWO  Havo/VWO  Atheneum  Gymnasium

7 LWOO  Zorgstructuur (extra hulp)  Orthodidactische of orthopedagogische hulp  Toelaatbaarheidsverklaring regionale verwijzingscommissie  De leerling krijgt een beschikking

8 Toelating en toelatingscriteria  Het advies van de basisschool  CITO entreetoets  CITO-eindtoets  EBO toets (pilot)

9 Het advies van de basisschool  Het karakter van de leerling –werkhouding –werktempo –zelfstandigheid –doorzettingsvermogen  Prestaties van de leerling –CITO LVS resultaten –Toetsresultaten, schriftelijk werk  In goed overleg met ouders en kind  In overleg met leerkracht groep 7  In overleg met zorg en directie

10

11 De cito-eindtoets  Taal  Rekenen  Studievaardigheden  Wereldoriëntatie (facultatief)

12

13 EBO-toets  NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)  AVL (Apeldoornse VragenLijst)  GVL (Gelderse VragenLijst)  Brus één-minuut-test  LVS-gegevens

14 Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau Taalkundig inzicht (verbaal) Rekenkundig (symbolisch) Ruimtelijk inzicht

15 Gelderse Vragenlijst Testassistente van Geldergroep neemt de vragen af bij de kinderen. De vragen gaan over:   Hoe kijken kinderen naar de school   Wat vinden ze van huiswerk en maken ze het ook   Hoe kijken ze naar zichzelf, als het gaat om school

16 Apeldoornse Vragenlijst Dit is een vragenlijst die de leerkrachten invullen over uw kind. Hierbij gaat het om: – –Is de leerling gemotiveerd tijdens lessen – –Heeft de leerling het huiswerk af en mee naar school – –Hoe gaat de leerling om met andere kinderen en met de leerkrachten

17

18

19 Toestemming Om uw kind deel te laten nemen aan de Eindtoets basisonderwijs hebben wij uw toestemming nodig.   U tekent voor deelname aan de toets   en voor de informatieverstrekking naar het voortgezet onderwijs. Dit is belangrijk voor de informatieoverdracht aan het eind van dit schooljaar.

20 Het advies van de basisschool Advies basisschool kan zijn: VMBO - BBL VMBO - KBL VMBO - TL VMBO - evt. met LWOO HAVO- HAVO VWO- Atheneum/Gymnasium

21 Twickel Hengelo: TL/HAVO HAVO/Atheneum Atheneum Twickel Borne: BBL/KBL KBL/TL TL/HAVO HAVO/Atheneum

22 Parkcollege: BBL/KBL KBL/TL TL/HAVO Lyceum: HAVO/Atheneum (na 1 jaar splitsing) Gymnasium

23 Bataafs Lyceum: HAVO/Atheneum Atheneum Gymnasium Gilde College : BBL KBL / TL

24 Montessori College Twente: MAVO (gelijk aan TL) /HAVO HAVO/Atheneum HAVO/Atheneum tto Atheneum tto

25 Tijdpad voortgezet onderwijs  4 oktober afname EBO-toets (NIO/GVL)  November 2010: informatieavonden scholen voor voortgezet onderwijs  7/8 december 2010: voorlopig advies  Januari 2011: open dagen  1, 2 en 3 februari 2011: CITO-eindtoets  Maart 2011: uitslag CITO-eindtoets en EBO-toets (week 9) en aanmelding voortgezet onderwijs (week 9) en aanmelding voortgezet onderwijs  7 en 8 maart 2011 definitief advies  April/mei gesprekken VO met leerkrachten groepen 8  Juni 2011: bericht van plaatsing  Juni/juli 2011: kennismaking nieuwe school

26 Overige zaken groep 8  Huiswerk  Boekbesprekingen / spreekbeurt  Proefwerken  Vormsel (9 april 2011)  Kamp (22-23-24 juni 2011)  Excursies  Zorg informatieavond op 7 oktober 2010

27 Klassenouder  Regelen van vervoer en/of begeleiding bij bijv. Excursies, kamp, speciale lessen (crea-middagen), activiteiten en vieringen (Kerst, Pasen, Telgentheater, etc)  Regelen van cadeau bij verjaardag leerkrachten;  Regelen van een attentie bij ziekte van leerkracht/leerling.  De klassenouder is het informele aanspreekpunt voor ouders over deze diverse activiteiten

28 Schoolcontactpersonen vertrouwenspersonen bij wie kinderen, ouders/verzorgers en collega’s terecht kunnen met problemen die vertrouwelijk moeten worden besproken. - Yvonne Blankenvoort - Marleen Jansen - Monique Stokkers Voor verdere informatie zie Telgenkalender Voor verdere informatie zie Telgenkalender

29 Bereikbaarheid ouders Graag zouden wij van u allemaal een extra telefoonnummer en eventueel een mailadres willen ontvangen.

30


Download ppt "Informatieavond groep 8 22 september 2010. Welkom in groep 8 8A Wouter Cleine 8A Wouter Cleine 8B Denise Kamphuis 8B Denise Kamphuis 8C Pascal Horsthuis."

Verwante presentaties


Ads door Google