De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8
22 september 2010

2 Welkom in groep 8 8A Wouter Cleine 8B Denise Kamphuis
8C Pascal Horsthuis & Leon Egberink 8D Anneke Tjepkema & Marleen Pfeiffer 8E Martijn Misana

3 Programma voor vanavond
Structuur en opzet voortgezet onderwijs Drie grote scholengemeenschappen Structuur Voortgezet Onderwijs Toelating en toelatingscriteria Het schooladvies De EBO toets De CITO-eindtoets Tijdpad Overige zaken rondom groep 8 Vragenrondje

4 Structuur en opzet voortgezet onderwijs
Er zijn in Hengelo drie grote scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: Twickel Grundel OSG Hengelo

5 De leerwegen VMBO Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg (allen kunnen eventueel met lwoo)

6 Leerwegen Havo/VWO Havo/VWO Atheneum Gymnasium

7 LWOO Zorgstructuur (extra hulp)
Orthodidactische of orthopedagogische hulp Toelaatbaarheidsverklaring regionale verwijzingscommissie De leerling krijgt een beschikking

8 Toelating en toelatingscriteria
Het advies van de basisschool CITO entreetoets CITO-eindtoets EBO toets (pilot)

9 Het advies van de basisschool
Het karakter van de leerling werkhouding werktempo zelfstandigheid doorzettingsvermogen Prestaties van de leerling CITO LVS resultaten Toetsresultaten, schriftelijk werk In goed overleg met ouders en kind In overleg met leerkracht groep 7 In overleg met zorg en directie

10

11 De cito-eindtoets Taal Rekenen Studievaardigheden
Wereldoriëntatie (facultatief)

12

13 EBO-toets NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)
AVL (Apeldoornse VragenLijst) GVL (Gelderse VragenLijst) Brus één-minuut-test LVS-gegevens

14 Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau
Taalkundig inzicht (verbaal) Rekenkundig (symbolisch) Ruimtelijk inzicht

15 Gelderse Vragenlijst Testassistente van Geldergroep neemt de vragen af bij de kinderen. De vragen gaan over: Hoe kijken kinderen naar de school Wat vinden ze van huiswerk en maken ze het ook Hoe kijken ze naar zichzelf, als het gaat om school

16 Apeldoornse Vragenlijst
Dit is een vragenlijst die de leerkrachten invullen over uw kind. Hierbij gaat het om: Is de leerling gemotiveerd tijdens lessen Heeft de leerling het huiswerk af en mee naar school Hoe gaat de leerling om met andere kinderen en met de leerkrachten

17

18

19 Toestemming Om uw kind deel te laten nemen aan de Eindtoets basisonderwijs hebben wij uw toestemming nodig. U tekent voor deelname aan de toets en voor de informatieverstrekking naar het voortgezet onderwijs. Dit is belangrijk voor de informatieoverdracht aan het eind van dit schooljaar.

20 Het advies van de basisschool
Advies basisschool kan zijn: VMBO - BBL VMBO - KBL VMBO - TL VMBO - evt. met LWOO HAVO - HAVO VWO - Atheneum/Gymnasium

21 Twickel Hengelo: TL/HAVO HAVO/Atheneum Atheneum Twickel Borne: BBL/KBL KBL/TL

22 Parkcollege: BBL/KBL KBL/TL TL/HAVO Lyceum: HAVO/Atheneum (na 1 jaar splitsing) Gymnasium

23 Bataafs Lyceum: HAVO/Atheneum Atheneum Gymnasium Gilde College: BBL KBL / TL

24 Montessori College Twente:
MAVO (gelijk aan TL) /HAVO HAVO/Atheneum HAVO/Atheneum tto Atheneum tto

25 Tijdpad voortgezet onderwijs
4 oktober afname EBO-toets (NIO/GVL) November 2010: informatieavonden scholen voor voortgezet onderwijs 7/8 december 2010: voorlopig advies Januari 2011: open dagen 1, 2 en 3 februari 2011: CITO-eindtoets Maart 2011: uitslag CITO-eindtoets en EBO-toets (week 9) en aanmelding voortgezet onderwijs 7 en 8 maart 2011 definitief advies April/mei gesprekken VO met leerkrachten groepen 8 Juni 2011: bericht van plaatsing Juni/juli 2011: kennismaking nieuwe school

26 Overige zaken groep 8 Huiswerk Boekbesprekingen / spreekbeurt
Proefwerken Vormsel (9 april 2011) Kamp ( juni 2011) Excursies Zorg informatieavond op 7 oktober 2010

27 Klassenouder Regelen van vervoer en/of begeleiding bij bijv. Excursies, kamp, speciale lessen (crea-middagen), activiteiten en vieringen (Kerst, Pasen, Telgentheater, etc) Regelen van cadeau bij verjaardag leerkrachten; Regelen van een attentie bij ziekte van leerkracht/leerling. De klassenouder is het informele aanspreekpunt voor ouders over deze diverse activiteiten

28 Schoolcontactpersonen
vertrouwenspersonen bij wie kinderen, ouders/verzorgers en collega’s terecht kunnen met problemen die vertrouwelijk moeten worden besproken. Yvonne Blankenvoort Marleen Jansen Monique Stokkers   Voor verdere informatie zie Telgenkalender

29 Bereikbaarheid ouders
Graag zouden wij van u allemaal een extra telefoonnummer en eventueel een mailadres willen ontvangen.

30


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google