De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Voortgezet Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Voortgezet Onderwijs 2013-2014
Inleiding -Voorstellen Eric Hordijk/Hester Trouw/Remco Vogel/... -Gezamenlijk initiatief van Atlas College en Montaigne Lyceum om de voorlichting aan de ouders van groep 8 leerlingen op Ypenburg samen te verzorgen. Ouders krijgen zo een compleet beeld van het onderwijsaanbod op Ypenburg. Wij willen op deze avonden beide scholen niet tegenover elkaar zetten. De werving van leerlingen vindt hoofdzakelijk plaats op de open dagen en voorlichtingsavonden van beide scholen in januari/februari Hoe ziet de avond voor wat ons verhaal betreft eruit:

2 Informatieavond voortgezet onderwijs
Voorstellen Het voortgezet onderwijs Aanmelden – procedure Het onderwijsaanbod op Ypenburg/Leidschenveen/Nootdorp Basisvorming door Eric Bovenbouw door Remco Aanmelding door Eric LWOO en praktijkonderwijs door Remco Onderwijsaanbod door Eric Montaigne Lyceum door Remco Atlas College Ypenburg door Eric

3 gymnasium, atheneum, havo en mavo
Lyceum Ypenburg gymnasium, atheneum, havo en mavo

4 ‘s Gravendreef College havo en vmbo kgt

5 Montaigne Lyceum gymnasium, atheneum, havo, mavo + vmbo kader

6 De verschillende onderwijstypen
VWO =Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs HAVO =Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VMBO ( MAVO/ VMBO T/G/K) =Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

7 Speciale Onderwijsvoorziening
LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) PrO (Praktijkonderwijs) Dit zijn onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Kenmerken: kleinere groepen werken in eigen tempo bij LWOO / zelfde vmbo-programma als reguliere onderwijs Voorwaarde: toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de Regionale Verwijzingscommissie (RvC)

8 Het eerste leerjaar BASISONDERWIJS Vb. Plaatsingsmogelijkheden:
VWO HAVO/VWO Mavo(TL)/HAVO KBL/TL BBL/KBL PRO BASISONDERWIJS Vb. Plaatsingsmogelijkheden: * heterogeen alle niveaus bij elkaar * dakpan havo/vwo – mavo (tl)/havo - vmbo k/t * homogeen vwo – havo – mavo (tl) – kbl - bbl Termen: -VWO/HAVO bekend -HAVO/VMBO-TL -VMBO-TL -VMBO-BL Dakpanstructuur: uit meer niveaus samengestelde klassen. Reden: aantal leerlingen nog onvoldoende voor homogene klassen. Uitstellen definitieve keuze voor een niveau. Tweejarige brugperiode.

9 Het tweede leerjaar BASISONDERWIJS
2 VWO Gymnasium atheneum 2 HAVO/VWO 2 Mavo (TL)/HAVO 2 KBL/TL 2 BBL/KBL 2 PRO 1 VWO 1 HAVO/VWO 1 Mavo (TL)/HAVO 1 KBL/TL 1 BBL/KBL 1PRO BASISONDERWIJS Termen: -VWO/HAVO bekend -HAVO/VMBO-TL -VMBO-TL -VMBO-BL Dakpanstructuur: uit meer niveaus samengestelde klassen. Reden: aantal leerlingen nog onvoldoende voor homogene klassen. Uitstellen definitieve keuze voor een niveau. Tweejarige brugperiode. Van leerjaar 1 naar 2 is er opstroom (of afstroom) mogelijk! 9

10 De Onderbouw VWO-3 gym-ath HAVO-3 VWO 2 gym-ath HAVO 2 VMBO TL 2
MAVO 2 VMBO KBL 2 VMBO BBL 2 VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 MAVO 1 VMBO KBL 1 VMBO BBL 1 Dit plaatje geeft het totaaloverzicht van de basisvorming die voor alle leerlingen doorlopen. 15 vakken Nederlands-Frans-Duits-Engels-Aardrijkskunde-Geschiedenis-Wiskunde-Informatiekunde-Tekenen-Handvaardigheid-Lichamelijke Opvoeding-Verzorging-Biologie-Natuur/Scheikunde-Economie De basisvorming wordt afgesloten in het tweede of derde leerjaar.

11 VMBO-TL (Theoretische Leerweg – MAVO) VMBO-GL (Gemengde Leerweg)
Het VMBO kent 4 leerwegen (vanaf leerjaar 1) VMBO-TL (Theoretische Leerweg – MAVO) VMBO-GL (Gemengde Leerweg) VMBO-KBL (Kaderberoepsgerichte Leerweg) VMBO-BBL (Basisberoepsgerichte Leerweg) En 4 Sectoren (keuze voor leerjaar 3 en 4) ECONOMIE TECHNIEK ZORG en WELZIJN LANDBOUW / GROEN

12 VMBO Leerwegen & sectoren
TL 4 M 4 GL 4 KL 4 BL 4 VWO-3 gym-ath HAVO-3 TL 3 M 3 GL 3 KL 3 BL 3 VWO-2 gym-ath HAVO 2 TL 2 MAVO2 KL BL 2 VWO 1 HAVO 1 TL 1 MAVO1 KL BL 1

13 Doorstroom vanuit VMBO
Basis Beroepsgerichte Leerweg  MBO niveau 2 (of 1 = drempelloos) Kader Beroepsgerichte Leerweg  MBO niveau 3 (of 4) Theoretische Leerweg/ MAVO  MBO niveau 4 (of 3)  HAVO-4

14 De 4 profielen van de 2e Fase
Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Doorstroom vanuit HAVO en VWO HAVO --- HBO VWO --- WO of HBO

15 Tweede Fase HAVO/VWO VWO-6 gym-ath VWO-5 gym-ath HAVO-5 VWO-4 gym-ath
TL 4 M 4 GL 4 KL 4 BL 4 VWO-3 gym-ath HAVO-3 TL 3 M 3 GL 3 KL 3 BL 3 VWO-2 gym-ath HAVO 2 VMBO TL 2 MAVO 2 KL BL 2 VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 MAVO 1 KL BL 1

16 Middelbaar beroeps onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs Hoger Middelbaar beroeps onderwijs Arbeids- markt VWO-6 gym-ath VWO-5 gym-ath HAVO-5 VWO-4 gym-ath HAVO-4 TL 4 GL 4 KL 4 BL 4 VWO-3 gym-ath HAVO-3 TL 3 GL 3 KL 3 BL 3 VWO-2 gym-ath HAVO 2 VMBO TL 2 KL BL2 VWO 1 HAVO 1 VMBO TL 1 KL BL 1 BASISONDERWIJS

17 Informatie Schoolgids Brochures/Flyers Open dagen Informatieavonden
Kennismakingslessen / gastlessen Websites van de scholen Scholenwijzer Ervaringen ouders en leerlingen Kennisnet.nl Enz…………………………………………..

18 Aanmelden – Procedure *1e termijn BOVO - 25 januari t/m 21 maart 2014
* Aanmelden met het aanmeldingsformulier bij de school van keuze. * VO school kan via BOVO-digitaal bij onderwijskundig rapport voor basisschooladvies en Cito/NIO/Drempel * VO school kan voor aanvullende informatie contact opnemen met PO. * 28 maart 2014: eventuele loting en bericht van plaatsing. * Vanaf 31 maart start 2e termijn BOVO.

19 Plaatsingscriteria Vanaf november op de websites van de betreffende scholen

20 Onderwijsaanbod Ypenburg/Nootdorp/Leidschenveen
Montaigne Lyceum Lyceum Ypenburg VWO (atheneum en gymnasium) VWO (atheneum en gymnasium) HAVO HAVO MAVO MAVO VMBO-Kaderberoepsgerichte Leerweg ‘s Gravendreef College Wellant College HAVO Gemengde leerweg Theoretische Leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg LWOO

21 Open Dagen Lyceum Ypenburg ‘s Gravendreef College Montaigne Lyceum
Voorlichting voor ouders vrijdagavond 24 januari 2014 Open dag zaterdag 25 januari 2014 ‘s Gravendreef College Voorlichting voor ouders maandagavond 20januari 2014 Open dag zaterdag 1 februari 2014 Montaigne Lyceum Voorlichting voor ouders donderdagavond 23 januari 2014 Open dag 25 januari 2014

22 Tot ziens bij de Open Dagen
Dank voor uw aandacht Tot ziens bij de Open Dagen Inleiding -Voorstellen Eric Hordijk/Hester Trouw/Remco Vogel/... -Gezamenlijk initiatief van Atlas College en Montaigne Lyceum om de voorlichting aan de ouders van groep 8 leerlingen op Ypenburg samen te verzorgen. Ouders krijgen zo een compleet beeld van het onderwijsaanbod op Ypenburg. Wij willen op deze avonden beide scholen niet tegenover elkaar zetten. De werving van leerlingen vindt hoofdzakelijk plaats op de open dagen en voorlichtingsavonden van beide scholen in januari/februari Hoe ziet de avond voor wat ons verhaal betreft eruit: 22


Download ppt "Voorlichting Voortgezet Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google