De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 7"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 7
Welkom!

2 De schatjes van dit jaar

3 Inhoud van de avond Even voorstellen De groep Foto
Gouden regels/ schoolregels Takenlijst/groepslei-ders/klassendienst Vakken Zelfstandig werken Instructieniveaus Methoden/vakken RT., leerlingvolgsysteem, toetskalender, plusklas Huiswerk en agenda Digi duif Overige mededelingen Problemen / vragen

4 Een kind heeft wortels en vleugels nodig

5 Vakken Gym: dinsdag en donderdag - wereldorientatie: - geschiedenis
- Trefwoord - spelling: woorden en werkwoordspelling - taal - sociaal emotionele vorming - verkeer - wereldorientatie: - geschiedenis - aardrijkskunde - biologie - creatieve vakken - gym

6 Zelfstandig werken Gip-model: van groepsgericht naar individueelgericht pedagogisch en didaktisch handelen van de leerkracht. Kenmerken: - zelfstandig werken van kinderen - leren omgaan met uitgestelde aandacht - lln. zelf verantwoordelijk maken - meer tijd voor differentiatie en individuele behoeften

7 ZWT = zelfstandig werk tijd: afmaken en extra indivdueel werk maken
Werklijst

8 Instructieniveaus Zelfontdekkers: korte uitleg, daarna zelf aan de slag (***) Modelleerders: uitgebreidere uitleg, daarna zelf aan de slag (**) Directe instructiemodel: uitgebreide uitleg met een stuk inoefening, daarna begeleid zelf aan de slag (*)

9 Methoden/vakken Natuuronderwijs: Naut Godsdienst: trefwoord
Taal en spelling: taal actief Schrijven: Schrift Engelse taal: Take it easy Rekenen / wiskunde: Wereld in getallen Sociaal Emotionele vorming Begrijpend lezen: Bliksem/nieuwsbegrip Natuuronderwijs: Naut Aardrijkskunde / topografie: Meander Geschiedenis: Brandaan Verkeer Beeldende vorming Muzikale vorming Drama Gym

10 Taal en spelling Taaloefeningen Begrijpend lezen Spreekbeurt (thuis)
Boekbespreking (thuis) Krantenkring (thuis) Stellen Ontleden Werkstuk (thuis/school) Woordpakket Werkwoordspelling

11 Rekenen / wiskunde Inzichtsommen / rekenen allerlei
Cijferen: blad meegeven Breuken Procenten Hoofdrekenen Meten, tijd en geld Kommagetallen Projecttaken Werken met de rekenmachine

12 RT., leerlingvolgsysteem, toetskalender, plusgroep
RT: Miriam Edith. Aanmelden via lln bespreking. Ralphi lezen: hulp ouders – 8.40 in de groep. Spellinggroep: Bloongroepje thuis en in de klas oefenen. (brief!) Lln. volgsysteem: methode toetsen en cito, entreetoets?

13 Plusgroep: donderdag Laura.
Loopt van vakantie tot vakantie. Wat? Projecten. Werk wordt tijdens ZWT in de groep/ thuis gemaakt. Wanneer kom je in aanmerking voor de plusgroep?

14 Huiswerk en Agenda Iedere woensdag huiswerkpakket
Bloongroepje spelling Pre-teaching Spreekbeurt Boekbespreking Nieuwskring 2 werkstukken: ak en gs onderwerp Soms een losse opdracht Zaakvakken toetsen Soms werk wat niet af is Website: agenda voor toetsen, dictee

15 Digi duif - nieuwsbrieven - Klassenmail groep - Nieuwsbrief niet ontvangen? Arjan code vragen.

16 Overige mededelingen Zending op maandag (Fillipijnen)
Rapport, gele brief en schoolreis strookje Meenemen van thuis: - agenda - bewaarmap 2 keer (1 voor school en 1 voor huiswerk - huiswerkschrift - etui met vulpen, potloden, liniaal, gum, puntenslijper, nakijkpen, schaar - kladblok/schrift - rekenmachine

17 Klassenouders (Femke) en….
Overhemden, olvaritpotjes, kranten, mooie tijdschriften, kralen, knopen, mooi lint, schoenendoos Donald Ducks, stripboeken, kidsweek Website groep 7 bijhouden Ipads in de klas Jeugdgezondheidszorg:periodiek onderzoek lengte, gewicht, welbevinden Klusouders school Overblijf kaart Excursies/gastlessen kijkdagen

18 Schoolreis vrijdag 27 september:
- 4 begeleiders nodig. Een begeleider heeft meerdere groepjes onder zijn hoede, hoeft niet mee te lopen met een groepje, maar maakt afspraken met ze. - experiment: zelf groepjes maken.

19 Verkeer: Alleen theorie. Praktijk is wegbezuinigd door de gemeente.

20 Problemen of vragen? Wij waarderen een ‘open contact’!
Kom gerust na schooltijd de klas in voor een korte vraag of maak een afspraak. Mail: Mail:

21 Fijn dat jullie er waren!


Download ppt "Informatieavond groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google