De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij juf Ineke en juf Caroline info-avond sept. 2012 groep 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij juf Ineke en juf Caroline info-avond sept. 2012 groep 5."— Transcript van de presentatie:

1 bij juf Ineke en juf Caroline info-avond sept. 2012 groep 5

2

3 Taal info-avond sept. 2012 groep 5

4  Woordenschat.  Spreken en luisteren.  Schrijven/stellen.  Taalbeschouwing. info-avond sept. 2012 groep 5

5  Komt bij alle vakken aan bod: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, lezen, ….  Bij taal: Rondom het taal thema worden er nieuwe woorden aangeboden  Kinderen leren van en met elkaar door naar aanverwante woorden te zoeken.  Goede programma’s op tv ter verrijking van de woordenschat zijn “Het klokhuis” en het Jeugdjournaal. info-avond sept. 2012 groep 5

6  Het “beoordelen” van teksten: wie schrijft het en voor wie.  Het zelf schrijven van weetteksten, verhalen, ansichtkaarten, tekstballonnen bij plaatjes. info-avond sept. 2012 groep 5

7  Een mening leren geven  Vragen stellen  Reageren op anderen  Verslag uitbrengen  De leerlingen leren hun zegje te doen…  Maar...ook tegen wie ze hun zegje doen info-avond sept. 2012 groep 5

8  Op de computer kunnen de kinderen woordenschat oefenen.  Er wordt groepsgewijs, in tweetallen, en individueel gewerkt.  Na uitleg komt er een gedeelte op de weektaak. info-avond sept. 2012 groep 5

9  Denk aan de programma’s waarin goede taal voorkomt en die een verrijking bieden voor de woordenschat..Klokhuis en Jeugdjournaal.  Het gebruik van spreekwoorden… info-avond sept. 2012 groep 5

10 Technisch lezen: estafette Begrijpend lezen: nieuwsbegrip lezen info-avond sept. 2012 groep 5

11

12 Lezen is erg belangrijk:  We willen van kinderen vlotte lezers maken.  Aan het einde van groep 5: avi E5 beheerst  4 dagen in de week van 10.30-11.15 uur  We lezen in 3 groepen:  Kinderen die vlot lezen  Kinderen die op niveau zitten  Kinderen voor wie lezen moeilijk is. info-avond sept. 2012 groep 5

13  Woordlezen: met specifieke moeilijkheden  Zinslezen  Veel herhaling  Met werkboeken, vloeiend en vlot boekjes  Leesboeken  Nogmaals: we willen van ieder kind een vlotte lezer maken  We willen dat kinderen lezen leuk gaan/blijven vinden info-avond sept. 2012 groep 5

14  We werken alleen nog met de nieuwe avi- normering  2 keer per jaar: Avi M5 (januari/februari) en E5 (juni)  Beheerst, instructie of frustratie-niveau info-avond sept. 2012 groep 5

15  We werken met nieuwsbegrip.  Iedere week een tekst uit het nieuws van de week ervoor.  Ook hier aandacht voor woordenschat. info-avond sept. 2012 groep 5

16  Oriëntatie op de getallen t/m 1000  Optellen en aftrekken t/m 1000  Optellen en aftrekken t/m 100 (herhalen, verdere inoefening en automatiseren)  Vermenigvuldigen en delen  Geld  Tijd  Meten info-avond sept. 2012 groep 5

17 * Tafels automatiseren * Sommen tot 20 en 100 automatiseren, bv. dmv spelletjes: yahtzee, ganzenbord, rummicub etc. * Klokkijken: analoog en digitaal info-avond sept. 2012 groep 5

18  Klankwoorden: bijv. aai/ooi  Regelwoorden: d/t, open en gesloten lettergreep  Weetwoorden: ei/ij, f/v, s/z Bijna dagelijks oefenen we met een dicteetje. De open- en gesloten lettergreep is de meest belangrijke; Lakken of laken….bommen of bomen…  Vanaf blok 2 woorden van de week mee naar huis voor extra oefening info-avond sept. 2012 groep 5

19

20 Natuur en techniek 4 thema’s 2 natuurthema’s2 techniekthema’s Thematisch werken kennisgericht Projectenpraktijkgericht info-avond sept. 2012 groep 5

21 Leven: de leerlingen leren dat mensen, planten en dieren allemaal op hun eigen manier aan hun voedsel komen Omgeving: de kinderen leren hoe electriciteit werkt en waar de energie hiervoor vandaan komt Jouw zintuigen: de leerlingen leren over de functie van de zintuigen Techniek om je heen: de kinderen leren hoe constructies sterk gemaakt kunnen worden. (bijvoorbeeld bruggen bouwen) info-avond sept. 2012 groep 5

22  4 thema-lessen  Toetsles  3 projectlessen info-avond sept. 2012 groep 5

23  Leerlingen volgen de trek van de mens door de geschiedenis  Realistisch beeld van de geschiedenis door deze zelf te beleven  Taakgroepen  Werken in groepjes, tweetallen of individueel info-avond sept. 2012 groep 5

24 Concrete onderwerpen:  Waterhuishouding  Boodschappen doen  Wegen onder en boven de grond  Echte natuur en aangelegde natuur  Start kaartvaardigheid, verkennen van de provincies en hoofdsteden info-avond sept. 2012 groep 5

25  2 klassenouders  1 bieb-ouder: maandag 12.00 – 13.15 uur, ongeveer iedere 4 weken  Wie kan en wil een bijdrage leveren bij projectlessen van natuniek bv. over elektriciteit, zintuigen, constructies…. info-avond sept. 2012 groep 5

26

27


Download ppt "Bij juf Ineke en juf Caroline info-avond sept. 2012 groep 5."

Verwante presentaties


Ads door Google