De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 5.  Magda Nootenboom  Jennifer Tieleman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 5.  Magda Nootenboom  Jennifer Tieleman."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 5

2  Magda Nootenboom  Jennifer Tieleman

3  Vakgebieden  Belangrijkste kenmerken  Huiswerk  Schoolbenodigdheden  Overige zaken groep 5

4  Iedere dag een ander vakgebied

5  Maandag: kringgesprek  Zingen  2 à 3 maal per week een Bijbelverhaal

6  Wereld in getallen  Per dag een halve taak  Woensdag: projecttaak  Groepsplan

7

8

9  Projecttaken: meten, inhoud, gewicht, tijd, pijlentaal, kansberekening, klokkijken (ook de digitale tijden)  Andere lessen: ◦ hoofdrekenen en handig rekenen ◦ tafelsommen(!) ◦ getalbegrip tot 10.000 ◦ optellen en aftrekken tot 100 – later tot 1000 ◦ delen (met rest)

10  Taal in beeld  Spelling in beeld  Lezen in beeld  Estafette lezen

11  4 lessen per week  Woordenschat (PC)  Spreken, luisteren  Taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw)  Schrijven  Na elk blok volgt een toets  Herhalingstaken & verrijkingstaken

12  2 lessen per week  Klankstrategie  Regelstrategie  Weetstrategie  Opzoekstrategie  Regels per blok via schoolbericht

13  1 les per week  Begrijpend lezen: vaardigheden en strategieën  Informatie verwerven: informatie opzoeken

14  Technisch lezen  Leestekens, moeilijke letters, combineren van bepaalde woorden tot woordgroepen, op toon lezen enz.  3 niveaus (estafetteloper)  Dagelijks stillezen  Klassenbibliotheek  Zwakkere lezers: leeswegboekjes en RT

15  Methodetoetsen  Cito toets voor spelling  Cito toets voor begrijpend lezen  Cito toets voor leestempo en leestechniek  AVI-toetsen (M5/ E5)

16  Herhalen en automatiseren van ◦ Hoofdletters ◦ Letters ◦ Verbindingen  Schrijfhouding

17  Backpack Gold ◦ Werkboek ◦ Leerlingenboek ◦ E - books  1 uur in de week - Miss Magda - groepsleerkracht

18  Geobas:  2 onderdelen ◦ Boek met werkboek  Plattegronden, kaarten, kaart van Nederland, legenda  Agrarisch grondgebruik van Nederland Topografie  Topo-werkboek  Topografie van Nederland  Werken met de atlas

19  3 basislessen per blok  1 topografieles per blok  4 pijlers 1.Aarde en landschappen 2.Landbouw 3.Industrie 4.Dienstverlening

20  Wijzer door de tijd ◦ Leerlingenboek ◦ werkboek  3 lessen per blok + samenvatting

21  Methode Wijzer door natuur en techniek o Zee/ strand o Elektriciteit o Voeding o Energie o Insecten  Nieuws uit de natuur

22  verschillende onderwerpen ◦ aardig zijn ◦ ervaringen delen ◦ opkomen voor jezelf ◦ etc.  rollenspel

23

24  ‘Moet je doen’ ◦ luisteren naar muziek ◦ herkennen van ritmes ◦ herkennen van muziekinstrumenten ◦ bewegen op muziek  ‘Eigen-wijs’

25  ‘Klaar over’ ◦ werkboek met vragen en opdrachten ◦ aandacht voor het sociale aspect ◦ voetgangers en fietsers

26  Vrijdagochtend in De Driesprong  10.00 uur vertrekken vanaf school  gymkleding verplicht

27  ‘Slimme kast’ en plusmappen  Samen met ouders en IB-er (Dian)  Plusklas (de Raket) op Het Kompas ◦ 1 e halfjaar 12 kinderen uit gr. 6, 7, 8 van alle scholen binnen PCPOBR ◦ 2 e halfjaar 12 kinderen uit gr. 5, 6, 7 van alle scholen binnen PCPOBR

28  Weektaak: vakken die de kinderen zelfstandig kunnen doen (na instructie)  Planning op maandag  BZL  Dobbelsteen

29

30  Spellingsregels per blok

31  Multomap: ◦ 23 ringen ◦ Tabbladen ◦ Insteekhoesjes  Gymspullen

32 o Lijst met de was o Klassenouder o Overblijfouders (Corrie v/d Vrie) o Excursie 12/10 (10.30 uur-14.00 uur) o Telefoonnummers

33


Download ppt "Informatieavond Groep 5.  Magda Nootenboom  Jennifer Tieleman."

Verwante presentaties


Ads door Google