De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 5 YES!! WIJ ZITTEN IN GROEP 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 5 YES!! WIJ ZITTEN IN GROEP 5."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 5 YES!! WIJ ZITTEN IN GROEP 5

2 Opening • Welkom • Even voorstellen • Juf Harma: ma - woe – do – vrij • Juf Diane: di • Juf Silvana: ma – di - woe

3 Inhoud • In de klas • M5 • De vakken • Afsluiten

4 Het reilen en zeilen in de klas! • Groepshulpen • Klassendienst • School- en klassenregels • Zelfstandig werken en instructietafel • Remedial teaching vooral in de klas • Huiswerk • Spreekbeurt en boekenbeurt • Active board, school TV • Excursies • Overig: afmelden bij ziekte, mobieltjes e.d., buiten spelen, nieuwe website......

5 M5 • Veel aandacht voor de omgang met elkaar • Werken aan een positieve sfeer waarin iedereen zich veilig voelt Ouders en school kunnen niks doen aan pesten als ze niks weten! Pestincidenten melden zodat structureel pesten tot het verleden gaat behoren! Pestincidenten melden en blijven melden!

6 U mag weer gewoon verontwaardigd zijn U hoeft het niet normaal te vinden U hoeft pesten alleen te melden Samen lossen we het op Doe mee en zeg nee melden meten maatregelen maatwerk menselijk

7 Gym • Dinsdagochtend en donderdagmiddag • Gymspullen: goede schoenen! • Sportief gedrag • “Doe ff gezond”

8 Godsdienst • Methode: ‘Startpunt’ • Bidden, danken, zingen • Kring • Ruimte voor gesprekken

9 Schrijven • Methode: ‘Pennenstreken’ • 2 x per week: schrijfschrift + herhaling cijfers • Vulpen, tenzij anders afgesproken • Creatief schrijven • Verhalen schrijven

10 Lezen • Methode: ‘Strategisch lezen’ • Ieder leest op zijn eigen avi-niveau 1. Begin: klassikale instructie 2. Instructie in een klein groepje 3. De rest leest in hun leesboek 4. Leerkracht maakt een leesrondje • Plezier in het lezen! • Lezen ook belangrijk bij de andere vakken!

11 Rekenen • Methode: ‘Wereld in getallen’ • Niveaus (minimum, basis, verdieping) • Projecttaken: o.a. klokkijken – meten – inhoud - inzicht • Weektaken • Extra werk en computer • Toetsen: iedere blok

12 Wat komt er o.a. aan bod in groep 5? • Begin met delen • Tafels • Digitale tijden • Meten en inhoud • Optellen en aftrekken t/m 1000 • Metriek Wat kunt u thuis oefenen? • Tafels • Klokkijken digitaal

13 Taal en spelling • Methode: ‘Taal op maat’ • Taal: -Elke dag -Thema’s -Om de vier weken een toets -Verschillende niveaus: routeboekje, Maatwerk, Meerwerk en Meesterwerk • Spelling: -Twee keer per week -Elke week een dictee -Om de vier weken een toets -Spellingregels -Oefenbladen mee naar huis • Computer

14 Begrijpend lezen • Methode: ‘Nieuwsbegrip’ • Actuele onderwerpen • Klassikaal en zelfstandig werken • Toetsen • Woordenschat www.nieuwsbegrip.nl

15 Aardrijkskunde/topografie • Methode: ‘De blauwe planeet’ • V.b. van onderwerpen: wegen, route, soorten grond, regenwater • Topo Nederland, kaartlessen • Toetsen: 1 keer in de 4 weken • Huiswerk: samenvatting en aan het einde van het jaar topografie leren.

16 Geschiedenis • Methode: ‘Argus Clou’ • Toetsen: 1 keer in de 6 weken • Huiswerk: samenvatting leren • Digibord

17 Expressie • Methode: ‘Moet je doen’ • Methode: ‘Laat maar zien’

18 Verkeer • ‘Krant: Op voeten en fietsen’ • praktijklessen • Toetsen

19 Natuur en techniek • Methode: ‘Natuniek’ • Thema’s natuur en techniek wisselen elkaar af • Klassikaal en zelfstandig • Proefjes, kwismeester, projectlessen • Huiswerk en toetsen • Weizigt

20 Engels • Methode: ‘Take it easy’ • Digibord • Spreken en luisteren • Werkboek • Huiswerk: woordjes leren

21 Zelfstandig werken • De kinderen krijgen een aantal opdrachten • Zelf indelen hoe ze dit gaan maken, tijdsplanning • Hulprondes • Er wordt gewerkt met het stoplicht • Elkaar helpen

22 Uitdaging • Extra werk: o.a. klok kijk werkboekjes, tafel werkboekjes, woordenschat werkboekjes • Extra werkboekjes van de methode: o.a. plusboek, maatwerk, meesterwerk • Sterrenwerk, denkwerk • levelwerk

23 Tips voor het huiswerk • Begin op tijd • Oefen elke dag even, maak er een vast moment van • Probeer in het begin veel samen te doen met uw kind, ze vinden het erg spannend en moeten ‘leren om te leren’. • Zorg voor een vaste plek om het het huiswerk te bewaren

24 Wilt u controleren of de: * telefoonlijst en e-mail adressen kloppen? * Medicijnen gebruik, veranderingen medicijn gebruik doorgeven?

25 Heeft u nog vragen? Kijk gerust even rond! Bedankt voor uw komst!

26 WE GAAN ERVOOR WE MAKEN ER EEN TE GEK JAAR VAN!! IEDEREEN IS ANDERS UNIEK KARAKTER JE BENT BIJZONDER, WIE IK? JA JIJ!! JE BENT SPECIAAL


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 5 YES!! WIJ ZITTEN IN GROEP 5."

Verwante presentaties


Ads door Google