De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit"— Transcript van de presentatie:

1 hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit
Zorgstructuur Wwwwwwwwwwwww hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit

2 groepsbespreking De intern begeleider (Iber) gaat in de groep naar een les kijken. De leerkracht en Iber bespreken de werkwijze tijdens de les Ze bekijken en bespreken de groepsplannen Maken een afspraak om leerlingen te bespreken waar zorg over is.

3 groepsplannen De hele groep wordt voor verschillende vakken ingedeeld in een groepsplan. In grote lijnen zijn er 3 verschillende groepen De basisgroep: de groep leerlingen die instructie nodig heeft Subgroep 1: de groep leerlingen die verlengde instructie nodig heeft Subgroep 2: die genoeg hebben aan het benoemen van het doel en een enkele aanwijzing

4 basisgroep Deze leerlingen krijgen instructie over de lesstof
Wanneer de instructie is gegeven en de vragen zijn gesteld gaan de leerlingen naar het lokaal waar ze de lesstof gaan verwerken. Hier is een vaste onderwijsassistente aanwezig die rond loopt en de leerlingen hulp kan bieden

5 Subgroep 1 De leerlingen hebben moeite met de lesstof.
Zij blijven bij de leerkracht in het lokaal Zij krijgen verlengde instructie Het kan ook dat zij de les helemaal samen met de leerkracht doen

6 Subgroep 2 De leerlingen die tot deze groep horen kijken voor de les naar de lesstof. Wanneer zij iets niet begrijpen vragen ze daar hulp bij. De leerkracht legt dan nog voor de les begint, tijdens het zelfstandig werken, de stof die niet begrepen wordt uit Bij nieuwe lesstof worden de leerlingen uitgenodigd om te blijven voor instructie

7 De leerlingen die meteen aan het werk kunnen gaan, gaan naar het MD lokaal.
Daar gaan zij aan het werk en is begeleiding van Sabrina.

8 leerlingvolgsysteem Voor de hele groep geldt Methode toetsen
CITO toetsen Voor groep 6 en 7 entreetoetsen

9 Wat gebeurt er met de toetsen
De leerkracht kijkt de methode-gebonden toetsen na en maakt zo nodig een analyse. Er wordt gekeken welke leerlingen extra aandacht nodig hebben maar ook of er leerlingen zijn die zo goed vooruit gaan dat zij meer werk nodig hebben Bij de CITO toetsen wordt er door de leerkracht en de Iber gekeken naar resultaten. Er wordt gekeken of een leerling vooruitgang boekt op eigen niveau. Van de leerlingen in subgroep 2 wordt verwacht dat zij een I of I+ halen. Wat echter ook verwacht wordt is dat de vaardigheidsscores omhoog gaan en dat op die manier de grafieklijn blijft stijgen Regelmatig wordt het groepsplan aangepast

10 Borging voor de leerlingen subgroep 2
De leerlingen doen de toetsen niet na een blok rekenen maar vooraf. Er wordt gekeken naar wat goed gaat maar ook wat nog niet goed gaat. Daar krijgt de leerling(en) instructie voor. Er wordt geoefend en er wordt op dat onderdeel opnieuw getoetst. De leerlingen krijgen op de manier strategieën aangeleerd voor de stof die zij nog niet beheersen

11 Rekenprogramma Maandag toets of werktaak
Dinsdag projecttaak in tweetallen Woensdag plusboek Donderdag rekentijgers Vrijdag, bij toerbeurt mindstorms en rekentijgers

12 taalprogramma Taal bestaat uit verschillende onderdelen -begrijpend lezen, wordt veel klassikaal gedaan, dat gaat in de toekomst wel weer veranderen - spelling, m.b.v pi spello regels, hier worden de leerlingen weer ingedeeld in 3 groepen de leerlingen van de subgroep 2 krijgen extra opdrachten - taallessen uit methode, hier wordt weer de indeling gehanteerd van 3 verschillende groepen

13 overleg We overleggen regelmatig met elkaar waar we tegen aan lopen en wat we kunnen verbeteren Dit gebeurt in de unit-overleggen Tijdens groepsbesprekingen Tijdens leerlingbesprekingen Zorgoverleg directie en IB Grootzorgoverleg directie/IB/leerlingbegeleider Onderwijs Advies en School Maatschappelijk Werk


Download ppt "hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit"

Verwante presentaties


Ads door Google