De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstructuur hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstructuur hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstructuur hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit

2 groepsbespreking -De intern begeleider (Iber) gaat in de groep naar een les kijken. -De leerkracht en Iber bespreken de werkwijze tijdens de les -Ze bekijken en bespreken de groepsplannen -Maken een afspraak om leerlingen te bespreken waar zorg over is.

3 groepsplannen • De hele groep wordt voor verschillende vakken ingedeeld in een groepsplan. • In grote lijnen zijn er 3 verschillende groepen – De basisgroep: de groep leerlingen die instructie nodig heeft – Subgroep 1: de groep leerlingen die verlengde instructie nodig heeft – Subgroep 2: die genoeg hebben aan het benoemen van het doel en een enkele aanwijzing

4 basisgroep • Deze leerlingen krijgen instructie over de lesstof • Wanneer de instructie is gegeven en de vragen zijn gesteld gaan de leerlingen naar het lokaal waar ze de lesstof gaan verwerken. • Hier is een vaste onderwijsassistente aanwezig die rond loopt en de leerlingen hulp kan bieden

5 Subgroep 1 • De leerlingen hebben moeite met de lesstof. • Zij blijven bij de leerkracht in het lokaal • Zij krijgen verlengde instructie • Het kan ook dat zij de les helemaal samen met de leerkracht doen

6 Subgroep 2 • De leerlingen die tot deze groep horen kijken voor de les naar de lesstof. • Wanneer zij iets niet begrijpen vragen ze daar hulp bij. De leerkracht legt dan nog voor de les begint, tijdens het zelfstandig werken, de stof die niet begrepen wordt uit • Bij nieuwe lesstof worden de leerlingen uitgenodigd om te blijven voor instructie

7 • De leerlingen die meteen aan het werk kunnen gaan, gaan naar het MD lokaal. • Daar gaan zij aan het werk en is begeleiding van Sabrina.

8 leerlingvolgsysteem • Voor de hele groep geldt • Methode toetsen • CITO toetsen • Voor groep 6 en 7 entreetoetsen

9 Wat gebeurt er met de toetsen • De leerkracht kijkt de methode-gebonden toetsen na en maakt zo nodig een analyse. • Er wordt gekeken welke leerlingen extra aandacht nodig hebben maar ook of er leerlingen zijn die zo goed vooruit gaan dat zij meer werk nodig hebben • Bij de CITO toetsen wordt er door de leerkracht en de Iber gekeken naar resultaten. Er wordt gekeken of een leerling vooruitgang boekt op eigen niveau. • Van de leerlingen in subgroep 2 wordt verwacht dat zij een I of I+ halen. Wat echter ook verwacht wordt is dat de vaardigheidsscores omhoog gaan en dat op die manier de grafieklijn blijft stijgen • Regelmatig wordt het groepsplan aangepast

10 Borging voor de leerlingen subgroep 2 • De leerlingen doen de toetsen niet na een blok rekenen maar vooraf. Er wordt gekeken naar wat goed gaat maar ook wat nog niet goed gaat. • Daar krijgt de leerling(en) instructie voor. Er wordt geoefend en er wordt op dat onderdeel opnieuw getoetst. • De leerlingen krijgen op de manier strategieën aangeleerd voor de stof die zij nog niet beheersen

11 Rekenprogramma • Maandag toets of werktaak • Dinsdag projecttaak in tweetallen • Woensdag plusboek • Donderdag rekentijgers • Vrijdag, bij toerbeurt mindstorms en rekentijgers

12 taalprogramma Taal bestaat uit verschillende onderdelen -begrijpend lezen, wordt veel klassikaal gedaan, dat gaat in de toekomst wel weer veranderen - spelling, m.b.v pi spello regels, hier worden de leerlingen weer ingedeeld in 3 groepen de leerlingen van de subgroep 2 krijgen extra opdrachten - taallessen uit methode, hier wordt weer de indeling gehanteerd van 3 verschillende groepen

13 overleg • We overleggen regelmatig met elkaar waar we tegen aan lopen en wat we kunnen verbeteren – Dit gebeurt in de unit-overleggen – Tijdens groepsbesprekingen – Tijdens leerlingbesprekingen – Zorgoverleg directie en IB – Grootzorgoverleg directie/IB/leerlingbegeleider Onderwijs Advies en School Maatschappelijk Werk


Download ppt "Zorgstructuur hoe gaan we om met verschillen in leercapaciteit."

Verwante presentaties


Ads door Google