De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is een goede school ?. Opbrengstgericht werken is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. Opbrengstgericht werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is een goede school ?. Opbrengstgericht werken is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. Opbrengstgericht werken."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is een goede school ?

2 Opbrengstgericht werken is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. Opbrengstgericht werken

3 We kijken naar ……. de groep

4 We kijken naar ……. de leerling

5 We kijken naar ……. naar onszelf !

6 We verbeteren de resultaten door….. 1.Het registreren van de vorderingen 2.Het interpreteren en analyseren van de vorderingen 3.Het nemen van beslissingen 1.Het registreren van de vorderingen 2.Het interpreteren en analyseren van de vorderingen 3.Het nemen van beslissingen 1.Het registreren van de vorderingen 2.Het interpreteren en analyseren van de vorderingen 3.Het nemen van beslissingen 1.Het registreren van de vorderingen 2.Het interpreteren en analyseren van de vorderingen 3.Het nemen van beslissingen 1.Het registreren van de vorderingen 2.Het interpreteren en analyseren van de vorderingen 3.Het nemen van beslissingen 1.Het registreren van de vorderingen 2.Het interpreteren en analyseren van de vorderingen 3.Het nemen van beslissingen Het vaststellen van doelen : hoge eisen Het registreren van de vorderingen Het interpreteren en analyseren van de vorderingen Het nemen van beslissingen

7 Is dit dan anders dan voorheen ? Ja en Nee

8 Wat is een goede leerkracht? Wat doet de leerkracht om de resultaten te beïnvloeden? De leerkracht is cruciaal !

9 doelen stellen (voor de groep, voor de leerling) doelen stellen voor zichzelf (wat ga ik van mijzelf eisen) groepsplannen opstellen goede oudergesprekken voeren kritisch zijn op eigen functioneren. Persoonlijk:

10 De leerkracht is cruciaal ! leertijd vergroten toetsresultaten met individuele leerlingen bespreken de prestaties in de groep en met de groep bespreken goed lesgeven In de klas :

11 Wat is een goede les? Teruggrijpen op de vorige les Aangeven wat we gaan leren Korte instructie Inoefenen Verlengde instructie Verwerking Nabespreking : wat hebben we geleerd?

12 1.Het vaststellen van doelen 2.Het verzamelen van informatie 3.Het registreren van de vorderingen 4.Het interpreteren en analyseren van de vorderingen 5.Het nemen van beslissingen 1.Het vaststellen van doelen 2.Het verzamelen van informatie 3.Het registreren van de vorderingen 4.Het interpreteren en analyseren van de vorderingen 5.Het nemen van beslissingen De leerkracht is cruciaal ! collega’s aanspreken die onder de maat functioneren de Intern begeleider om raad / advies vragen collega’s om raad en hulp vragen leerlingen bespreekbaar maken in groepsbesprekingen klassenconsultaties om eigen gedrag te beïnvloeden. In het team:

13 Meetmomenten CITO januari en juni

14 Wat gaan we doen / zijn we al mee bezig ?  Resultaten kritisch beoordelen  Tussendoelen en einddoelen stellen  Gesprekken met leerlingen voeren  Oriëntatie op oudergesprekken  Werken met portfolio’s  Trendanalyses maken  Kwaliteit van het lesgeven verbeteren  Klassenmanagement verbeteren


Download ppt "Wat is een goede school ?. Opbrengstgericht werken is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. Opbrengstgericht werken."

Verwante presentaties


Ads door Google