De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8

2 De eerste weken…

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Werkwijze zelfstandig werkblokjes dagritmekaarten
flexibele werkplekken weektaken

19 Deel van de weektaak

20 Organisatie rekenen Lekker lezen TopOndernemers spelling Goed gelezen
Engels expressie stilte lokaal

21 HGW en OGW Handelingsgericht werken Opbrengstgericht werken

22 Wat is Handeling Gericht Werken?
HGW betekent het waarderen van verschillen tussen kinderen. Wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode nodig? De leerkracht stemt zijn handelen af op wat deze groep en dit kind nodig heeft.

23 Handelingsgericht werken gaat uit van:
De onderwijsbehoefte van een kind. Bruikbare, haalbare adviezen, waarbij vooruit gekeken wordt i.p.v. achteruit. Positieve factoren en van daaruit zoeken naar mogelijkheden. Wisselwerking/interactie tussen kind, leerkracht, groep en ouders. Samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders en begeleiders. De leerkracht die er toe doet. Een systematische en duidelijke werkwijze.

24 HGW op ‘t Bolwerk We werken met: Groepsoverzichten (alle groepen)
Groepsplan (groep 3 t/m 8) Rekenen Technisch lezen Groepsbespreking met de intern begeleider twee keer per jaar: werkt het wat we doen? Wat moet bijgesteld? Kindergesprekken om de onderwijsbehoefte van een kind beter in kaart te brengen.

25 We gaan verder met: Gesprekken met ouders om samen de
onderwijsbehoefte van een kind goed in kaart te brengen. Groepsplannen Begrijpend lezen.

26 Voorbeeld groepsoverzicht

27 Opbrengst Gericht Werken
Doel: Verbeteren van resultaten bij (begrijpend) lezen, taal en rekenen. Door: Toetsgegevens verzamelen, registreren, analyseren, interpreteren en omzetten in een plan van aanpak.

28 Analyses van Citotoetsen
Twee keer per jaar vanaf groep 3 op: Schoolniveau Groepsniveau Kindniveau

29 Voorbeeld groepsoverzicht rekenen

30 Praktische zaken Gymnastiek Vernieuwde schooltijden Ouderportaal
Bieb-ouders gezocht! toetsenbordvaardigheid Schoolkalender

31 Wat hebben de leerlingen nodig?
vulpen of stabilo agenda multomap (23-rings)

32 Huiswerk topografie (eens in 1 a 2 weken)
spelling (woordpakketten en werkwoordpakketten) verzamelen materiaal TopOndernemers voorbereiden spreekbeurt (vrijdag) voorbereiden boekbespreking (donderdag) voorbereiden krantenkring (woensdag) Begrijpend lezen

33 Luizen luizenzakken verplicht hoofdluis altijd direct melden
elke vrijdag na een vakantie luizencontrole (geen gel e.d.)

34 Zending elke dinsdag (andere dag mag ook)
doel: ‘Kinderen in de knel’ in Bolivia Gezinnen en kinderen begeleiden bij het naar school gaan, het geven van extra studiehulp, een gezonde maaltijd en opvoeding.

35 Klassensite Groep 8

36 Speciale gebeurtenissen groep 8
Informatieavond Schoolkeuze (donderdag 1 november) Eindtoets (5, 6 en 7 februari 2013) EHBO-lessen Schoolkamp

37 De klassenouders Excursies Verkeersles (dinsdag 25 september 11 uur)
activiteiten (hutspot dinsdag 2 oktober) musical/afscheidsavond EHBO-lessen Expressie Bibliotheek

38 ADV 5 x ADV (Marita)

39 Kanjertraining Diploma Veilig Internet afmaken
Kanjertraining gebruiken bij bewustwording gedrag en communicatie

40 Vragen?


Download ppt "Welkom in groep 8."

Verwante presentaties


Ads door Google