De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pass’t Montessorionderwijs ? Hoe kan het MKVS bijdragen aan de uitvoering van Passend Onderwijs? Maaike Kramer 3 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pass’t Montessorionderwijs ? Hoe kan het MKVS bijdragen aan de uitvoering van Passend Onderwijs? Maaike Kramer 3 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Pass’t Montessorionderwijs ? Hoe kan het MKVS bijdragen aan de uitvoering van Passend Onderwijs? Maaike Kramer 3 februari 2010

2 Passend onderwijs even van de baan Ieder kind verdient passend onderwijs Ook Denemarken worstelt nu met passend onderwijs Invoering passend onderwijs nog ver weg Moddersmijterij over passend onderwijs Passend onderwijs in de krant

3 Doelstelling van deze inleiding:  Zicht op handelingsgericht werken als werkvorm en taal in Passend (Montessori)onderwijs;  Het MKVS als hulpmiddel voor de leraar om de ontwikkeling van kind en zichzelf in kaart te brengen;

4 Kernwoorden  Passend onderwijs (als doel van…)  Handelingsgericht werken (als manier waarop)  MKVS (als middel waarmee..)

5 Uitgangspunten van Passend Onderwijs

6  “Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip”.

7 Uitgangspunten van Passend Onderwijs

8  “Essentieel voor het slagen van passend onderwijs is dan ook dat leraren beter toegerust worden om met diversiteit in de klas om te kunnen gaan”.

9 Kwaliteitsnormen van inspectie  • Alle leerlingen krijgen een passend aanbod (hoe doen we dat?)  • Het aanbod is voor alle leerlingen opbrengstgericht (hoe evalueren we dat?).  • Leerlingen ontvangen daadwerkelijk de zorg die ze op grond van hun onderwijsbehoeften nodig hebben (hoe weten we dat?).

10 Wat is er te leren voor het Montessorionderwijs ?

11 o Traditie van het Montessorionderwijs of de praktijk van het Montessorionderwijs.  Van: het denken in belemmeringen van het kind naar: het denken in aanknopingspunten voor het handelen van de leraar.

12 Uitgangspunten HGW: 1. “Ik denk, kijk naar en praat over wat een kind nodig heeft (onderwijsbehoeften) om de volgende stap te maken en handel daar zoveel mogelijk naar.

13 Onderwijsbehoeften  Hoeveel maal passeren de grote en de kleine wijzer van een klok elkaar in een etmaal?  Wat heb jij nodig om deze opdracht op te lossen?

14 Onderwijsbehoeften  Ik heb een lesje nodig bij..  Ik heb een ‘leraar’ nodig die  Ik heb groepsgenoten nodig die  Ik heb een opdracht nodig die  Ik heb een omgeving nodig die  Ik heb begeleiding of feedback nodig die gericht is op ……………  Ik heb materiaal nodig dat……

15 Onderwijsbehoeften  Help mij met…….  Geef mij vooral…….  Laat mij…………  Maak voor mij…………  Geef feedback op…..  enz.

16 Uitgangspunten HGW 2. Het afstemmen op kinderen zal ik als leraar moeten doen.

17 Uitgangspunten HGW 3. Ik werk doelgericht en gebaseerd op wat het kind wel kan 4. Ik werk vanaf het begin samen met het kind, de ouders en mijn collega’s

18 Uitgangspunten HGW: 5. “Ik kijk naar de wisselwerking tussen kinderen, hun ouders, de groep en mijzelf en stem hier mijn handelen op af” 6. Iedereen heeft kwaliteiten. Ik ben op zoek naar mogelijkheden van kinderen, ouders, collega’s en mijzelf

19 Uitgangspunten HGW: 7.Wij werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar: kind, ouders, leerkracht en begeleiders.

20 Handelingsgericht werken waarnemen begrijpenplannen uitvoeren

21 Handelingsgericht werken waarnemen begrijpenplannen uitvoeren 1) Signaleren en noteren 2. Observeren en noteren 3) Beslissen L, W, R, E, O,D 4) Voorbereiden op basis van evaluatie en reflectie van de leraar 6) klassenmanagement, rondes, voorbereide omgeving, enz diagnose

22 Waarnemen:  Signaleren - Kijken naar kinderenwaarnaar? - Praten met kinderenhoe? - Analyses van werkwat weet ik daaruit? - Resultatenwat vertellen mij die?

23 Waarnemen:  Observeren: Doelgericht kijken naar een vooraf bepaalde activiteit om te begrijpen wat het kind nodig heeft en wat je als leraar gaat doen(of laten!) Na een observatie volgt een gesprek met het kind en neem je opnieuw een beslissing

24 Begrijpen  Wat betekent deze signalering?  Wat zijn volgende stappen in ontwikkeling  Wat heeft dit kind daarbij nodig  Wat vraagt dat van mij als leraar? Beslissing:  Wachten (bv. ontwikkelingstijd geven)  ingrijpen (bv. lesje)  Evalueren;  Registreren

25 Begrijpen o Ik heb nog onvoldoende zicht, ik moet nog beter kijken om het te zien Beslissing:Observeren o Ik krijg geen zicht op de onderwijsbehoeften van dit kind: Beslissing: Diagnosticeren Wat is mijn hulpvraag? Kan ik die zelf oplossen? Wie kan mij helpen met het vinden van antwoorden?

26 Plannen en evalueren:  Wachtenhoe lang?  Lesjewaartoe en waarmee?  evaluerenwanneer en hoe?  registrerenWaar en wat daarna? Leraar als gids in het spanningsveld tussen volgen en sturen in de uitvoering

27 Uitvoeren  Omgeving voorbereiden  Klassenklimaat bewaken  Rondes met structurele “kijktijd” uitvoeren Tussentijds verzamelen gegevens over leerlingen door: signaleringen, gesprekken, observeren, effect van aanbod en handelen, resultaten enz.

28 Handelingsgericht werken op leraarniveau waarnemen begrijpenplannen uitvoeren

29 Handelingsgericht werken op schoolniveau waarnemen begrijpenplannen uitvoeren

30 Pass’t Montessorionderwijs?  Een hele inspirerende dag gewenst! Maaike Kramer


Download ppt "Pass’t Montessorionderwijs ? Hoe kan het MKVS bijdragen aan de uitvoering van Passend Onderwijs? Maaike Kramer 3 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google