De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Handelingsgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Handelingsgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Handelingsgericht werken
IB-studiedag WSNS Eindhoven e.o. Workshop Handelingsgericht werken IB-studiedag samenwerkingsverband WSNS Eindhoven e.o. Donderdag 4 oktober 2007 14.00 – en – 16.15 Bertine de Vroedt, Fontys-OSO Westelbeers, 4 oktober 2007, Bertine de Vroedt

2 IB-studiedag WSNS Eindhoven e.o.
Programma 1. Theorie over uitgangspunten en fasen 2. Oefening aan de hand van (eigen) casus 3. Plenaire terugkoppeling 4. Afronding Westelbeers, 4 oktober 2007, Bertine de Vroedt

3 Uitgangspunten van HGW
1. Onderwijsbehoeften kind centraal 2. Transactioneel referentiekader 3. Positieve benutten 4. Constructief samenwerken 5. Doelgericht werken 6. Systematisch en transparant werken

4 1. Onderwijsbehoeften Wat heeft deze leerling nodig om doel te behalen, pedagogisch en didactisch? instructie nodig die … opdrachten nodig die … leeractiviteiten die … feedback nodig die … een leerkracht nodig die.. groepsgenoten die … Wat is beste: extra hulp in groep, subgroep, IHP?

5 Voorbeeld Kind kent sommen tot tien niet uit hoofd en is
moeilijk te motiveren Kind heeft elke dag 10 min. oefening nodig met groepsgenoten, zelf de vooruitgang bijhouden en ziet welke sommen het beheerst  meer plezier en zelfvertrouwen bij rekenen (De Lange, 2006).

6 Waarom onderwijsbehoeften?
Doelgericht: i.p.v. nadruk op probleem, nadruk op wat leerling nodig heeft om doel te bereiken Leraar doet ertoe!Hij/zij kan aanpak afstemmen op behoeften leerling Benutten van kennis/ervaring van leerling, leraar, ouders, ib Uitbreiden van wat wel werkt

7 Hoe kom je eraan? Praten met andere professionals
Vragen aan ouders en kind: wat werkt thuis; wat helpt; tips voor school? Zoeken in literatuur naar effectieve aanpak: dit type kind heeft aanpak nodig die … Observeren en uitvragen: wanneer gaat het goed; wanneer lukt het wel; wat doet de leerkracht dan? Experimenteren: als leerkracht … doet, dan ….

8 2. Transactioneel referentiekader
Het gaat om dit kind bij deze leerkracht/groep/ school en van deze ouders: Interacties leerkracht/leerling en leerling/medeleerlingen: Problemen begrijpen? Problemen oplossen? Wat heeft dit kind pedagogisch-didactisch nodig en wat is gewenste aanbod? Wat kan leraar hiervan bieden? Hoe kan IB goed aansluiten bij aanpak in groep? Afstemming met aanpak ouders?

9 3. Aandacht voor het positieve
Zoek naar sterke kanten van kind, ouders, leraar Wanneer gaat het wel goed? Positieve kenmerken: verhoogt gevoel van competentie leerling, leraar, ouders motivatie neemt toe benutten in aanpak  haalbarder & effectiever

10 4. Samenwerking Praten met leraar, kind en ouders
Transparantie en metacommunicatie Leraar = onderwijsprofessional Ouders = ervaringsdeskundigen Belangen kind staan centraal Leraar, ouders en kind mede-onderzoeker en betrokken bij voorstellen van de IB

11 Communiceren met ouders
1. Ouders zijn welkom op school 2. Zorgstructuur als kader voor communicatie 3. Kind gedraagt zich op school anders dan thuis 4. Benoem zorgen en positieve aspecten 5. Wees duidelijk over je bedoelingen als IB 6. Maak afspraken met ouders (zie ook andere workshop)

12 Samen met kind plan maken
Nu kan ik al …. Straks kan ik … Ik ga …. Leraar helpt door …. Ouders / vriendje helpen door … IB helpt door …

13 IB-studiedag WSNS Eindhoven e.o.
5. Doelgericht Wat is vraag leraar, ouders en kind? Wensen en verwachtingen? Als we weten dat .., dan kunnen we … Weten om te adviseren en vakkundig en bruikbaar plan op te stellen Waar willen we naar toe: wat is ontwikkelingsperspectief? Westelbeers, 4 oktober 2007, Bertine de Vroedt

14 6. Systematiek Stap voor stap & eigen checklists 
voorkomen van ‘fouten’ in besluitvorming (Pameijer & Van Beukering, 2004) Wat weten we al uit dossier, schoolwerk, gesprekken, observaties? Benutten! Wat moeten we nog meer weten, waarom? ‘Evidence based’ kennis (Onderwijsraad, 2006)

15 5 fasen van de HGW - cyclus
1. Intake 2. Strategie 3.Onderzoek 4.Indicering n.b.: fasen kunnen overgeslagen worden! 5. Advies

16 Opdracht Keuze uit: 1. werken met eigen casus (en daarbij opstellen
van onderwijsbehoeften) 2. werken met voorbeeldcasus (nagaan welke informatie nog nodig is voor opstellen van onderwijsbehoeften)

17 Afronding Wat heeft deze workshop jou gebracht?
Wat betekent dat voor jouw werk? Dank voor jullie aandacht!

18 Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2006).
Handelingsgericht werken: een handleiding voor de interne begeleider. Samen met leraar, ouders en kind aan de slag. ISBN: – 6246 – X. Leuven: Acco


Download ppt "Workshop Handelingsgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google