De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs passend maken met behulp van handelingsgericht werken Studiedag 13 oktober 2009 SWV Delft - Pijnacker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs passend maken met behulp van handelingsgericht werken Studiedag 13 oktober 2009 SWV Delft - Pijnacker."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs passend maken met behulp van handelingsgericht werken Studiedag 13 oktober 2009 SWV Delft - Pijnacker

2 6) uitvoeren van 1) Evalueren en het groepsplan. Verzamelen 2) Signaleren van leerlingen met speci- fieke onderwijs- behoeften 3) Onderwijs- behoeften benoemen 5) opstellen 4) Clusteren groepsplan leerlingen met gelijke onderwijs- behoeften plannen begrijpen waarnemen realiseren Groepsbespreking Ouders (en leerling) Leerling bespreking Ouders (en leerling) Verwijzing Individueel handelingsplan HGD Consultatie begeleiding en/of onderzoek Bron: naar de 1-zorgroute Clijsen e.a.

3 5 peilers van handelinggericht werken n Werken vanuit onderwijsbehoeften n Werken met groepsplannen n Leerlingenzorg n Communicatie met kinderen n Communicatie met ouders

4 onderwijsbehoeften n Wat heeft dit kind van deze ouders, in deze groep bij deze leerkracht op deze school voor de komende periode nodig. n Wat vraagt deze leerling ons? n Wat vraagt dit voor ons handelen? n Deze leerling heeft… n Instructie nodig die.. n Leeractiviteiten nodig die.. n Feedback nodig die.. n Groepsgenoten nodig die..

5 groepsplannen n Werken vanuit groepsbesprekingen (schakel naar de leerlingbespreking) n Werken met groepsplannen n Clusteren van leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte n Didactisch n Pedagogisch

6 leerlingenzorg n Rollen van de verschillende inbrengers (leerkracht, intern begeleider, rt-er, leerling, ouders) n Leerlingbespreking

7 Communicatie met kinderen n Didactisch gesprek n vraag lk- antwoord ll- feedback lk n vragen waar de lk het antwoord al op weet n Gesprek tijdens de test- of toetssituatie n ll krijgt geen feedback of hulp n Diagnostisch gesprek n zicht krijgen op denken en voelen van een kind (beleving) n geen goede of foute antwoorden

8 Communicatie met ouders n De rol van de ouders n De plek van de ouders in het proces n Uitspreken van verklaringen en verwachtingen

9 Vanuit de uitgangspunten van hgw zie je structureel bij ons op school ten aanzien van communicatie met ouders Handelinggericht werken Communicatie met ouders Ook interessant voor onze school….. Delen en uitwisselen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding

10 Vanuit de uitgangspunten van hgw zie je structureel bij ons op school ten aanzien van communicatie met kinderen Handelinggericht werken Communicatie met kinderen Ook interessant voor onze school….. Delen en uitwisselen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding

11 Vanuit de uitgangspunten van hgw zie je structureel bij ons op school ten aanzien van onderwijsbehoeften van kinderen Handelinggericht werken Onderwijsbehoeften Ook interessant voor onze school….. Delen en uitwisselen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding

12 Vanuit de uitgangspunten van hgw zie je structureel bij ons op school ten aanzien van het werken met groepsplannen Handelinggericht werken Werken met groepsplannen Ook interessant voor onze school….. Delen en uitwisselen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding

13 Vanuit de uitgangspunten van hgw zie je structureel bij ons op school ten aanzien de organisatie en inhoud van de zorgstructuur Handelinggericht werken Zorgstructuur Ook interessant voor onze school….. Delen en uitwisselen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding


Download ppt "Onderwijs passend maken met behulp van handelingsgericht werken Studiedag 13 oktober 2009 SWV Delft - Pijnacker."

Verwante presentaties


Ads door Google