De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsbehoeften en Schoolprofiel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsbehoeften en Schoolprofiel."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsbehoeften en Schoolprofiel

2 differentiëren Omgaan met onderwijsbehoeften
Lukt in de mate waarin scholen in staat zijn om te differentiëren

3 Differentiatie capaciteit
Klassikaal aanbod en ingaan op incidenten Methoden gebonden aanbod, maar rekening houden met de kenmerken van de groep (systematische convergente differentiatie) Aanbod op grond van een analyse van leerlinggegevens (systematische divergente differentiatie) Kinderen sturen zelf mee in hun leerproces, door zelf activiteiten te kiezen bijvoorbeeld

4 Technische vaardigheden
Aanpassingen voor leren en leven Gedrag en balans Geletterdheid Sociale vaardigheden Gecijferdheid Technische vaardigheden

5 Algemene onderwijs- behoeften A
Moeilijk voor ons om aanpassingen te realiseren. B We zijn redelijk in staat om aanpassingen te realiseren. C We realiseren veel aanpassing-en waarin we tegemoet-komen aan behoeften van kinderen. D Aanpassing-en kunnen we (vrijwel) volledig realiseren, afgestemd op behoeften van kinderen.

6 Praktische vaardig-heden
Geletterd-heid Gecijferd-heid Praktische vaardig-heden A. Geen of weinig mogelijkheden voor differentiatie. De leerstof is uitgangspunt en stuurt het gedrag van de leraar in de keuze voor activiteiten en de organisatie ervan. B. De leraar richt het onderwijs in naar kenmerken van de groep. De leerstof is uitgangspunt, maar er worden varianten bedacht om te differentiëren, zoals: gelaagde instructie, kleine instructiekring, werken volgens het bhv-model en begeleide verwerking. C. Individuele onderwijs-behoeften van kinderen, zoals waargenomen door de leerkracht, zijn bepalend voor het onderwijs dat wordt gegeven. De leraar werkt met groepsplannen, weektaken, diverse instructiegroe-pen en verwerkings-opdrachten. D. Op basis van eigen onderwijs-behoeften kunnen kinderen keuzes maken, begeleidt en ondersteund door de leraar. Gesprek en reflectie zijn daarbij belangrijk. Voor kinderen zijn er keuzehoeken, circuittafels en open opdrachten.

7 Sociale vaardig-heden
Gedrag en balans Sociale vaardig-heden A. Een algemeen onderwijsaan-bod, gericht op de groep. Bij incidenten wordt ingegaan op individuele problemen van kinderen. B. De leraar zoekt mogelijkheden om aan te sluiten bij individuele behoeften van kinderen. Bijvoorbeeld door individuele gesprekken en handelings-plannen. C. De leraar gaat in op individuele onderwijsbe-hoeften van kinderen. Bijvoorbeeld door te werken met een pedagogisch groepsplan waarin activiteiten zijn opgenomen, gericht op individuele kinderen, kleine groepen en de hele groep, op basis van analyse van de groep. D. Kinderen volgen een eigen levenspad, ondersteund door de leraar. Reflectie speelt in deze benadering een belangrijke rol.

8 A B C D onderwijsbehoeften en schoolprofiel Sturing door de leraar
Klassikaal onderwijs aanbod. Ingaan op incidenten Klassikaal onderwijs aanbod met systematische differentiatie Gedifferentieerd onderwijsaanbod Op grond van gegevens over leerlingen Gedifferentieerd onderwijs met zelfsturing van leerlingen. handelingsplan Gedifferentieerde instructie, handelingsplan Groepsplan Dialoog leraar en leerling Sturing door de leraar Ook sturing door de leerling Convergente differentiatie Divergente differentiatie

9 A B C D onderwijsbehoeften en schoolprofiel Sturing door de leraar
Klassikaal onderwijs aanbod. Ingaan op incidenten Klassikaal onderwijs aanbod met systematische differentiatie Gedifferentieerd onderwijsaanbod Op grond van gegevens over leerlingen Gedifferentieerd onderwijs met zelfsturing van leerlingen. handelingsplan Gedifferentieerde instructie, handelingsplan Groepsplan Dialoog leraar en leerling Sturing door de leraar Ook sturing door de leerling Convergente differentiatie Divergente differentiatie


Download ppt "Onderwijsbehoeften en Schoolprofiel."

Verwante presentaties


Ads door Google