De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Curriculum lineair concentrisch. Onderwijstraditie 1 Lineair curriculum Opsplitsing in delen met een relatief vaste volgorde Cursorische vormgeving Gebruik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Curriculum lineair concentrisch. Onderwijstraditie 1 Lineair curriculum Opsplitsing in delen met een relatief vaste volgorde Cursorische vormgeving Gebruik."— Transcript van de presentatie:

1 curriculum lineair concentrisch

2 Onderwijstraditie 1 Lineair curriculum Opsplitsing in delen met een relatief vaste volgorde Cursorische vormgeving Gebruik van programma’s en methoden of leerlijnen Gericht op aanleren van vaardigheden en terugvraagbare kennis Nadruk op instructie en oefenen Leraar als uitvoerder Behaviorisme

3 Onderwijstraditie 2 Concentrisch curriculum Werken met en rond gehelen Gebruik maken van verschillende bronnen Gericht op kennisconstructie (begrip, samenhang) Onderwijsvormen: ontdekkend leren en gesprek Authentiek toetsen Leraar als ontwerper en uitvoerder van onderwijs Constructivisme

4 organisatie groepsgerichtindividu gericht

5 Onderwijstraditie 3 Groepsgericht Klassikaal onderwijs De klas of groep als eenheid Onderwijs wordt voor een groep georganiseerd Waarde van de groep als middel tot onderwijs en opvoeding Organisatie: één leraar - één groep Kind volgt onderwijs

6 Onderwijstraditie 4 Individu gericht Individu uitgangspunt Denken in individuele leerroutes en plannen Onderwijs wordt rond individuen georganiseerd Groepsactiviteiten als middel tot individueel leren Onderwijs volgt kind

7 Groepsgewijs organiseren Individugericht organiseren Lineair curriculum Concentrisch curriculum B C ED

8 Type B Neo-klassikale school Lineair curriculum / klas als uitgangspunt (leerstofjaarklas) Werken met de methode Convergente differentiatie Differentiatie gericht op behalen van een periodedoel voor zoveel mogelijk leerlingen Differentiatie: Basisstof, extra stof, verdiepingsstof Voor en na instructie Gelaagde instructie Begeleide verwerking

9 Type C De geïndividualiseerde school Lineair curriculum / individu als uitgangspunt Onderwijs gericht op de door de leraar waargenomen onderwijsbehoeften van een kind Werken in de zone van naaste ontwikkeling Leerlijnen en doelen als ordeningsmiddel (i.p.v. Methode) Organisatie middel: groepsplan Organisatievorm: kleine instructie groepen en zelfstandige verwerkingsvormen. Klassenmanagement: circuitmodel en dag- en weektaak

10 Type D De ontwikkelingsschool Concentrisch curriculum / individu als uitgangspunt Accent op eigenaarschap van leren Accent op balans betekenisvol en zinvol Onderscheiden van leren en onderwijzen Leerling heeft invloed op eigen activiteiten (keuze m.b.t. doelen, inhouden, werkvormen producten, samenwerking...) Leerling werkt aan betekenisvolle gehelen Accent op reflectie / gesprek met de leerling over het leren Leraar als coach

11 Type E De gemeenschapsschool Concentrisch curriculum / klas als uitgangspunt Onderwerp of concept staan centraal Aandacht voor de balans betekenisvol / zinvol Community of learners Differentiatie door verschil in activiteiten en het niveau van de verwerking Kringgesprek Coöperatieve werkvormen Leraar als meerwetende volwassene Leraar creëert onderwijsleersituaties, met het oog op de inhoud en de onderwijsbehoeften van de groep en verschillende kinderen daarbinnen.

12 opvoeding conformisme non- conformisme

13 Onderwijstraditie 5 Conformisme Regels zijn belangrijk Normen zijn nodig Zo hoort het Aanspreken op normoverschrijding Straffen en belonen Controle Grootst gemene deler (common sense) Duidelijkheid Structuur = gedragsregels Respect = overnemen van de norm en aanvaarden van de autoriteit

14 Onderwijstraditie 6 Non- conformisme Groei Kiezen Ruimte geven vertrouwen Verschillen zijn mooi Gek, omdat hij anders is, nou en Waarden georiënteerd Gesprek (dialoog) als sturingsmiddel Herstelrecht Structuur = procedures duidelijk Respect = aanvaarden van elkaars identiteit

15 Groepsgewijs organiseren Individugericht organiseren Lineair curriculum Conformisme Concentrisch curriculum Non-conformisme B Neo- klassikale school C Geïndividualiseerde school Gemeenschaps- school E Ontwikkelings- school D

16 B Onderwijsbehoefte: Wat heeft dit kind nodig om profijt te hebben van het aanbod in de groep (methode). Instructie: voor, na, extra Oefening: vorm, hoeveelheid, tijd, mate van begeleiding Contact en samen werken Welk alternatief bied ik dit kind voor het werk in de groep

17 C Onderwijsbehoefte: Wat is de leerstof / inhoud waar dit kind aan toe is? Onder welke condities kan hij zich die het beste eigen maken. (instructie, oefenen, samenwerken, organisatie)

18 D Onderwijsbehoefte: Wat heeft dit kind nodig om naar vermogen te leren? Voorbereide leeromgeving (aanpassing, toevoeging...) Gesprek (reflectie over...) Contact en samenwerken (stimuleren, afremmen, setting) Ordenen en structureren Instructie

19 E Wat heeft dit kind nodig om voldoende profijt te hebben van de activiteiten in de groep Aanpassing van activiteiten Hulp bij activiteiten Instructie Contact en samenwerken Structuur

20 12345678 Aanv lezen Tech lezen Begr lezen Spelling Stellen rekenen schrijven wo kv Typen matrix

21 12345678 Aanv en techn lezen D/E CCDDDD Begr.lezen EEEEEEEE Spelling CCCCCC Stellen DDEEEEEE rekenen D/E BBBBBB schrijven DDBBB/DD/CDD wo EEEEEEEE kv EEEEEEEE Vakken/groepen matrix Voorbeeld 2


Download ppt "Curriculum lineair concentrisch. Onderwijstraditie 1 Lineair curriculum Opsplitsing in delen met een relatief vaste volgorde Cursorische vormgeving Gebruik."

Verwante presentaties


Ads door Google