De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lineair curriculum concentrisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lineair curriculum concentrisch."— Transcript van de presentatie:

1 lineair curriculum concentrisch

2 Onderwijstraditie 1 Lineair curriculum
Opsplitsing in delen met een relatief vaste volgorde Cursorische vormgeving Gebruik van programma’s en methoden of leerlijnen Gericht op aanleren van vaardigheden en terugvraagbare kennis Nadruk op instructie en oefenen Leraar als uitvoerder Behaviorisme

3 Onderwijstraditie 2 Concentrisch curriculum Werken met en rond gehelen
Gebruik maken van verschillende bronnen Gericht op kennisconstructie (begrip, samenhang) Onderwijsvormen: ontdekkend leren en gesprek Authentiek toetsen Leraar als ontwerper en uitvoerder van onderwijs Constructivisme

4 organisatie groepsgericht individu gericht

5 Onderwijstraditie 3 Groepsgericht Klassikaal onderwijs
De klas of groep als eenheid Onderwijs wordt voor een groep georganiseerd Waarde van de groep als middel tot onderwijs en opvoeding Organisatie: één leraar - één groep Kind volgt onderwijs

6 Onderwijstraditie 4 Individu gericht Individu uitgangspunt
Denken in individuele leerroutes en plannen Onderwijs wordt rond individuen georganiseerd Groepsactiviteiten als middel tot individueel leren Onderwijs volgt kind

7 Concentrisch curriculum
Lineair curriculum B C Groepsgewijs organiseren Individugericht organiseren E D Concentrisch curriculum

8 Neo-klassikale school
Type B Neo-klassikale school Lineair curriculum / klas als uitgangspunt (leerstofjaarklas) Werken met de methode Convergente differentiatie Differentiatie gericht op behalen van een periodedoel voor zoveel mogelijk leerlingen Differentiatie: Basisstof, extra stof, verdiepingsstof Voor en na instructie Gelaagde instructie Begeleide verwerking

9 De geïndividualiseerde school
Type C De geïndividualiseerde school Lineair curriculum / individu als uitgangspunt Onderwijs gericht op de door de leraar waargenomen onderwijsbehoeften van een kind Werken in de zone van naaste ontwikkeling Leerlijnen en doelen als ordeningsmiddel (i.p.v. Methode) Organisatie middel: groepsplan Organisatievorm: kleine instructie groepen en zelfstandige verwerkingsvormen. Klassenmanagement: circuitmodel en dag- en weektaak

10 De ontwikkelingsschool
Type D De ontwikkelingsschool Concentrisch curriculum / individu als uitgangspunt Accent op eigenaarschap van leren Accent op balans betekenisvol en zinvol Onderscheiden van leren en onderwijzen Leerling heeft invloed op eigen activiteiten (keuze m.b.t. doelen, inhouden, werkvormen producten, samenwerking...) Leerling werkt aan betekenisvolle gehelen Accent op reflectie / gesprek met de leerling over het leren Leraar als coach

11 De gemeenschapsschool
Type E De gemeenschapsschool Concentrisch curriculum / klas als uitgangspunt Onderwerp of concept staan centraal Aandacht voor de balans betekenisvol / zinvol Community of learners Differentiatie door verschil in activiteiten en het niveau van de verwerking Kringgesprek Coöperatieve werkvormen Leraar als meerwetende volwassene Leraar creëert onderwijsleersituaties, met het oog op de inhoud en de onderwijsbehoeften van de groep en verschillende kinderen daarbinnen.

12 conformisme opvoeding non- conformisme

13 Onderwijstraditie 5 Conformisme Regels zijn belangrijk Normen zijn nodig Zo hoort het Aanspreken op normoverschrijding Straffen en belonen Controle Grootst gemene deler (common sense) Duidelijkheid Structuur = gedragsregels Respect = overnemen van de norm en aanvaarden van de autoriteit

14 Onderwijstraditie 6 Non- conformisme Groei Kiezen Ruimte geven vertrouwen Verschillen zijn mooi Gek, omdat hij anders is, nou en Waarden georiënteerd Gesprek (dialoog) als sturingsmiddel Herstelrecht Structuur = procedures duidelijk Respect = aanvaarden van elkaars identiteit

15 Concentrisch curriculum
Lineair curriculum Conformisme B Neo- klassikale school C Geïndividualiseerde school Groepsgewijs organiseren Individugericht organiseren Gemeenschaps-school E Ontwikkelings-school D Concentrisch curriculum Non-conformisme

16 B Onderwijsbehoefte: Wat heeft dit kind nodig om profijt te hebben van het aanbod in de groep (methode). Instructie: voor, na, extra Oefening: vorm, hoeveelheid, tijd, mate van begeleiding Contact en samen werken Welk alternatief bied ik dit kind voor het werk in de groep

17 C Onderwijsbehoefte: Wat is de leerstof / inhoud waar dit kind aan toe is? Onder welke condities kan hij zich die het beste eigen maken. (instructie, oefenen, samenwerken, organisatie)

18 D Onderwijsbehoefte: Wat heeft dit kind nodig om naar vermogen te leren? Voorbereide leeromgeving (aanpassing, toevoeging...) Gesprek (reflectie over...) Contact en samenwerken (stimuleren, afremmen, setting) Ordenen en structureren Instructie

19 E Wat heeft dit kind nodig om voldoende profijt te hebben van de activiteiten in de groep Aanpassing van activiteiten Hulp bij activiteiten Instructie Contact en samenwerken Structuur

20 Typen matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 Aanv lezen Tech lezen Begr lezen Spelling
Stellen rekenen schrijven wo kv 20

21 Vakken/groepen matrix
Voorbeeld 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Aanv en techn lezen D/E C D Begr.lezen E Spelling Stellen rekenen B schrijven B/D D/C wo kv


Download ppt "Lineair curriculum concentrisch."

Verwante presentaties


Ads door Google