De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gabriëlschool Hoofdlocatie/Het Kristal. De basisschool: overeenkomsten en verschillen  Iedere basisschool heeft de wettelijke opdracht om het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gabriëlschool Hoofdlocatie/Het Kristal. De basisschool: overeenkomsten en verschillen  Iedere basisschool heeft de wettelijke opdracht om het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Gabriëlschool Hoofdlocatie/Het Kristal

2 De basisschool: overeenkomsten en verschillen  Iedere basisschool heeft de wettelijke opdracht om het onderwijs zodanig te verzorgen dat de kinderen een optimale ontwikkeling doormaken, rekening houdend met hun capaciteiten  Iedere school is vrij om te kiezen op welke wijze zij aan deze opdracht gestalte geeft. (visie)  Dit uit zich in het schoolconcept.

3 Op welke gebieden wil de Gabriëlschool zich onderscheiden? Het concept van de Gabriëlschool

4 Wat zegt een school de kinderen? Te denken zonder handen? Te doen zonder hoofd? Te luisteren en niet te praten? Te begrijpen zonder zich te verwonderen? Wat zegt de Gabriëlschool? Dat spelen en werken, realiteit en fantasie, wetenschap en verbeelding, hemel en aarde, verstand en droom, bij elkaar horen!

5 Binnen ons onderwijs willen we een juiste balans brengen tussen de meer traditionele werkvormen en het ontdekkend en actief leren

6 onderbouw

7 Cursorisch aanbod en thematisch aanbod Cursorisch (traditioneel) Basisvaardigheden Taal spelling/taalbeschouwing RekenenLezen technisch lezen technisch lezenTopo thematisch Oriëntatie op mens en wereld in samenhang  Geografisch perspectief  Historisch perspectief  Natuurkundig perspectief  Techniek

8 Leerlingzorg Leerlingzorg  Coördinatie van de leerlingzorg door de intern begeleiders  Monitoring van de leeropbrengsten  Groeps- en leerlingbesprekingen  Zorgteam  Werken met groeps- en individuele handelingsplannen  Eventuele inzet van remedial teaching  Welbevinden van de leerling

9 Onderscheidend: Cultuurprofiel Ontwikkelen van talenten : Dans/muziek/drama/beeldend

10 Brede school Brede school  BSO en TSO (= vrije tijd)  Naschoolsaanbod met accent op Cultuur (toegankelijk voor alle kinderen) Cultuur (toegankelijk voor alle kinderen) Aanbod vanuit de opvangorganisaties (Judo/Schilderen/muziek)

11 De gebouwen

12 Katholieke basisschool   Uitdragen, voorleven van kernwaarden:   Zorg voor elkaar   Zorg voor het welzijn van de ander   Besef van gemeenschapzin   Respect voor de eigenheid van ieder kind

13 Hoe geven we hier vorm aan?   Vieringen/Samen   Aandacht voor het individu maar ook rekening houden met de belangen van de ander   De keuzen die de school maakt in haar pedagogische en onderwijskundige opdracht Katecheselessen:   Uitgaan van de dagelijkse ervaringen van kinderen aan de hand van thema’s zoals: Vriendschap, vertrouwen, geluk,verdriet,eenzaamheid:   Bijbelverhalen (overdracht Christelijke cultuur)   Aandacht voor de wijze waarop anderen hun geloof vorm geven.   Symboliek (gedenkhoek)

14 Hoe kiest u uw basisschool?  Bestudeer de schoolgids en/of het schoolplan  Wat is de visie van de school en hoe wordt hier vorm aan gegeven  Ga een gesprek aan met de directie  Bezoek de school samen met uw kind en proef de sfeer  Laat ook uw gevoel spreken

15 TOT SLOT  Veel succes en wijsheid bij uw keuze voor een basisschool. Team Gabriëlschool


Download ppt "Gabriëlschool Hoofdlocatie/Het Kristal. De basisschool: overeenkomsten en verschillen  Iedere basisschool heeft de wettelijke opdracht om het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google