De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Piramide Welkom in de taalklas De VVE- methode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Piramide Welkom in de taalklas De VVE- methode."— Transcript van de presentatie:

1 Piramide Welkom in de taalklas De VVE- methode

2 Wat is VVE precies? Vroeg en Voorschoolse educatie
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind kans om zich optimaal te ontwikkelen. Doelstelling De ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière wordt vergroot. Kinderen die thuis niet optimaal kunnen worden ondersteund in hun ontwikkeling, hebben vroegtijdig een gestructureerde aanpak nodig, die voor de ontwikkeling compensatie biedt.

3 Wat is Piramide? Uitgewerkte educatieve methode voor peuterspeelzalen en onderbouw van de basisschool Methode van Citogroep (instituut voor toetsontwikkeling) en ontworpen door onderwijskundige dr. Jef J. van Kuyk Evenwichtige methode waarin alle ontwikkelingsgebieden op gelijkmatige wijze aan de orde komen Accent op gebied van taalontwikkeling en woordenschatuitbreiding maakt methode zeer geschikt voor alle kinderen met een taalachterstand Veilige omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen Sterke pedagogische basis

4 Acht ontwikkelingsgebieden
Sociaal-emotionele ontwikkeling Persoonlijkheidsontwikkeling Creatieve ontwikkeling Motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven Ontwikkeling van waarneming Taalontwikkeling en voorbereiding op het lezen Denkontwikkeling en voorbereiding op het rekenen Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

5 Bij ons op school De kinderen krijgen 4 keer per week VVE.
In vaste groepjes worden de kinderen uit de klas gehaald. De groepjes bestaan uit maximaal 6 kinderen. De kinderen zijn 30 minuten actief bezig in de taalklas. De kinderen krijgen minimaal een half schooljaar VVE. De activiteiten zijn thema gebonden.

6 In aanmerking komen… III, IV of V score op CITO taal voor kleuters
IV of V score op CITO rekenen voor kleuters Kinderen met een lage passieve en actieve woordenschat Kinderen met spraakproblemen Kinderen met auditieve problemen

7 Thema’s Welkom: welkom op de basisschool Mensen: allemaal mensen
Herfst: het regent blaadjes Feest: Sinterklaas Feest : kerst Ziek en gezond : gezondheid! Winter/kleding: hoe vind je het staan? Lente: leve de lente! Eten en drinken : wat eten we vandaag? Verkeer : wielen, toeters en bellen Zomertijd: de zomer in je bol

8 Tijdens een VVE-les Verbeteren en stimuleren van de woordenschat
Auditieve oefeningen Interactief voorlezen Spelletjes: memorie, bingo, domino, etc Filmpjes kijken op digibord en bespreken Werkbladen maken Liedjes en versjes aanleren Reken- en taalbegrippen aanleren en oefenen Leren en ontdekken in de praktijk (buitenlessen)

9 Vertelkoffer Samenwerking met de bibliotheek
Themakoffer met materialen en boeken Bij elk Piramide thema een koffer beschikbaar

10 Ouders en VVE Wat kunt u thuis met uw kind doen? VVE nieuwsbrief
Hulp bij activiteiten Vorderingen

11 Overgang naar de schakelklas ( groep 3)
In aanmerking komen Wat is de schakelklas? Ondersteuning in de klassen Werkwijze in de schakelklas

12 Heeft u nog vragen?

13 Dank voor uw aandacht en aanwezigheid!


Download ppt "Piramide Welkom in de taalklas De VVE- methode."

Verwante presentaties


Ads door Google