De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond groep 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond groep 4."— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond groep 4

2 Groep 4A Groep 4B

3 In groep 4A geeft juf Leidi/ juf Marie-José les op maandag t/m donderdagochtend. Juf Hèléne geeft les op donderdagmiddag en vrijdagochtend. In groep 4B geeft juf Martine les op maandag, dinsdag en woensdag. Meester Cor geeft les op donderdag en vrijdag. Er is overleg met de parallelklas, ondanks dat zal niet alles precies hetzelfde zijn als in de andere groep 4.

4 Technisch lezen Methode: Estafette (nieuw)
Sluit aan bij Veilig Leren Lezen - technisch lezen (hardop lezen, woordrijtjes) - leesbevordering/leesbeleving - de lat ligt hoog voor iedereen Werkt met drie groepen. Aanpak 1 Extra tijd lezen, aanpak 2 en aanpak 3. Kinderen maken gebruik van boek, werkboek/kopieerbladen, vloeiend en vlot boekjes en een zandloper. Kinderen mogen een eigen leesboek meenemen om op school te lezen. Bibliotheekbezoek op woensdag (zie brief voor data).

5 Vloeiend en vlot

6 Taal Methode: Taal op Maat
Alle aspecten van taal komen aanbod. Denk aan: spreken en luisteren woordenschat, woordbouw, zinsbouw, schrijven. Alles staat in het teken van betekenisvolle thema’s, verhalende contexten. Kinderen maken gebruik van een boek, een werkboek en een schrift. Computer wordt ingezet.

7 Spelling Methode: Taal op Maat Na 2 lessen een woorddictee
Na 8 lessen een zinnendictee Categorieën komen aan bod Op de computer wordt geoefend.

8 Rekenen Methode: Reken Zeker Duidelijke/ heldere opbouw.
De kinderen werken in een werkboek. In groep 4 leren ze het automatiseren van de tafels. Er wordt gedifferentieerd naar beneden (verlengde instructie) en naar boven (speurwerk). De kinderen wordt 1 strategie aangeleerd. Er wordt gebruik gemaakt van MAB-materiaal. Aansluiting op Cito.

9 Wereldoriëntatie Speciaal voor groep 3 en 4 is een wereldoriëntatiepakket ontwikkeld dat kinderen goed voorbereidt op de wereldoriëntatievakken in groep 5. De volgende thema’s worden behandeld: opruimen, vieren, winkelen, kamperen, speuren, klimmen, graven en varen. Elk thema bevat 3 lessen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van doelessen. Verkeer: methode van VVN , Stap vooruit.

10 Schrijven Methode: Pennenstreken Groep 4 leert de hoofdletters Stabilo
(bij leerkracht te koop voor 5 euro) Let op: - de schrijfhouding - de penvatting

11 Bewegingsonderwijs Groep 4A gymt op maandag en donderdag.
Groep 4B gymt op vrijdag. Alle kinderen lopen mee terug naar school. Plasticzak voor kleding meegeven i.v.m. luizen

12 Digitaal onderwijs In de klas Computerruimte Smartboard

13 Zorg op maat Tijdens het zelfstandig werken
Verlengde instructie/ instructiegroepje Maatjes Materiaal mee naar huis uitgebreide leestijd vanuit Methode Estafette Uitgebreide rekentijd Handelingsplan

14 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Kring Energizers Klassen-/schoolafspraken Groepsvormende activiteiten In gesprek met het kind/ kinderen onderling Coöperatieve werkvormen Soemo-kaarten/Goedgedaan Ik-doos

15 Leuk voor thuis Abonnementen aangeboden via school
Voorlezen en spelletjes rekenspelletjes

16 Huiswerk Communie Toetsen Rapporten 10 minuten gesprekken Hulp van ouders Verjaardag Luizencontrole

17 Een fijn schooljaar


Download ppt "Infoavond groep 4."

Verwante presentaties


Ads door Google