De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 3 en 4. Agenda Start van de dag Hoe gaan we met elkaar om. Dagindeling Rapport, huisbezoek, gesprekken Zorg Ouderparticipatie Nieuwsbrief,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 3 en 4. Agenda Start van de dag Hoe gaan we met elkaar om. Dagindeling Rapport, huisbezoek, gesprekken Zorg Ouderparticipatie Nieuwsbrief,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 3 en 4

2 Agenda Start van de dag Hoe gaan we met elkaar om. Dagindeling Rapport, huisbezoek, gesprekken Zorg Ouderparticipatie Nieuwsbrief, website Les VLL Rondvraag Materiaal bekijken.

3 Beginnen in de kring We gebruiken de methode Trefwoord Liedjes zingen Kalenderplaat bekijken Bijbelverhaal / verhaal Vertellen Ons geld voor Gambia

4 Thema:discipline

5 Hoe gaan we met elkaar om Respectvol Sociaal-emotioneel Regels in de klas PBS – elke week een les. Deze week : les 2 klaslokaal PBS beloning

6 PBS les : klaslokaal les 2 Hoe gaan we verantwoordelijk met ons afval om in de klas.

7 Dagindeling -Dagopening- Trefwoord -Schrijven -Taal ‘Veilig Leren Lezen’ -Pauze -Rekenen -Gym -Verkeer -Muziek -Knutselen. -wereldorientatie: Huisje Boompje Beestje Veilig de Wereld in. Meander

8 Pauze Pauze

9 Knutselen

10 Schrijven We beginnen met schrijfpatronen. In het 2e boekje leren we de schrijfletters. Aan elkaar schrijven komt in het 3e werkboekje.

11 VLL - 12 kernen. 12 thema’s - Elke kern heeft een eigen kleur. - Na elke kern is er een leestoets. Veilig en Vlot - Na kern 3, 6, 8, 11 een uitgebreide toets. - Na 6 kernen kennen de kinderen alle letters. - We kunnen gedifferentieerd werken met VLL. - Maan, Raket, Zon en Ster. - Veilig en Vlot

12 klik klak boekje leesboek

13 planbord Wanneer de kinderen klaar zijn met de verplichte taal opdracht kunnen ze via het planbord een opdracht kiezen. Woordendoos Letters stempelen

14 lettermuur In de loop van het jaar komen er meer en andere keuze mogelijkheden op het planbord leeshoek

15 Rekenen -In groep 3 beginnen we met rekenbegrippen: meer, minder, evenveel, groot, klein, dik, dun enz. -we leren hoe we bv. 7 ballen in 2 manden kunnen verdelen. -met sprongen van 2 kunnen tellen. -met sprongen van 10 kunnen tellen. -getallen die door elkaar staan ( tot 60) op volgorde kunnen zetten. -kunnen tellen tot 100. -getallen kunnen splitsen. -de sommen + en - tot en met 10 kunnen maken.

16 Zelfstandig de opdracht maken

17 Samen oplossingen bedenken en aan elkaar laten zien

18 Rapporten en huisbezoeken - Huisbezoek Rapporten en huisbezoeken - Drie keer per jaar uitnodiging voor 10-minuten gesprek. - Rapport voorafgaand aan 10-minuten gesprek mee naar huis. - het 1 e rapport van groep 3 is een werkrapport en komt in het rapport van groep 1 en 2 Huisbezoek * U kent uw kind het beste! We willen graag uw verhaal over uw kind horen! Vragenlijst huisbezoek. * Deze informatie gebruiken we om aan de behoeftes van uw kind tegemoet te kunnen komen. Huisbezoeken voor het eerste rapport! Duur: 45 minuten * Liever geen kinderen bij het gesprek aanwezig.

19 Toetsing We gebruiken methode toetsen en CITO toetsen. Methode toetsen worden na elk blok / kern afgenomen. Methode toetsen voor: Lezen Spelling Rekenen Begrijpend lezen CITO toetsen 2 x per jaar voor: Lezen: DMT en AVI Spelling Woordenschat Rekenen Begrijpend lezen

20 Zorg SMW ( school maatschappelijk werk) Schoolarts Logopedie WSNS- Zorgteam

21 Contactouders Groep 3: Renate Knobbe Groep 4: Alie Ensing Nieuwsbrief: via de mail en op de website Website :o.a. foto’s, ouderbrieven, thema’s.

22 Actieve les VLL met de ouders. Het leren van het woord pen en de letter p

23 Nog vragen? Zijn er later nog vragen..? U kunt altijd langs komen na schooltijd!


Download ppt "Welkom in groep 3 en 4. Agenda Start van de dag Hoe gaan we met elkaar om. Dagindeling Rapport, huisbezoek, gesprekken Zorg Ouderparticipatie Nieuwsbrief,"

Verwante presentaties


Ads door Google