De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van de groepen 3 op basisschool de Berensprong

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van de groepen 3 op basisschool de Berensprong"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond van de groepen 3 op basisschool de Berensprong
Welkom in groep 3 Welkom op de ouderavond van de groepen 3 op basisschool de Berensprong

2

3 Pedagogische ontwikkeling
Gesprekken voeren Positieve feedback Conflicthantering Verbeterbord Voldoende nachtrust Structuur Rust is voor een kind heel belangrijk, zowel nachtrust, als rust en regelmaat thuis. Op school wordt rust geboden door de structuur. Het kind weet mede door de dagritmekaarten en het planbord waar het aan toe is en heeft daardoor meer rust. Op het planbord komt voor één hele week te staan welke taken/opdrachten kinderen moeten maken voor Taal en Rekenen. Er wordt in de klassen gewerkt aan conflicthantering door middel van de sociaal-emotionele-kring waarin wordt het verbeterbord waarop de regels komen waar de kinderen die week/periode mee gaan werken.

4 Vakgebieden Met de volgende vakgebieden werken de kinderen in groep 3 : Rekenen Taal Schrijven Wereldoriëntatie Verkeer Godsdienst Gymnastiek Muziek Computer Handvaardigheid/tekenen Groep 3 is een hele grote overstap. De kinderen moeten werken in ‘echte’ werkboeken en krijgen de hele dag door les. Het spelen is grotendeels voorbij. De volgende vakgebieden komen aanbod.

5 Taal Methode veilig leren lezen 12 kernen
Na elke kern krijgen de kinderen een toets. Beheersing letters na 6 kernen! Differentiatie: 4 niveaus (ster, maan, raket, zon) Toetsen Belangrijk: HEEL VEEL GAAN LEZEN!!! Wij werken in groep 3 met de methode veilig leren lezen, dit jaar beginnen we te werken met de nieuwe versie, die we hebben aangeschaft. De methode bestaat uit 12 kernen. In de eerste 6 kernen komt de letterherkenning aanbod. De kinderen leren woorden en uit die woorden letters. Bijvoorbeeld bij maan : de letter M. Die woorden leren ze door te hakken-plakken. (bijv: zit = z - i – t zeg nooit zet - ie – tee! Want dit kunnen de kinderen niet plakken!) We oefenen dit door te werken met structureerkaarten, woordkaarten, letterlijn, werkboeken, klikklakboekjes, letterdozen, woorddoosjes, veilig en vlot boekjes en leesboekjes. Veilig leren lezen differentieert, er zijn 4 verschillende niveaus: Ster= zwakke lezers, maan= normale lezers, raket= snelle lezers, zon=kinderen die al een grote voorsprong hebben. Na iedere kern krijgen de kinderen een toets. Na de eerste 6 kernen moeten de kinderen de letters beheersen en HEEL VEEL GAAN LEZEN! De kinderen die technisch goed lezen begrijpen een verhaal, de laatste 6 kernen wordt aandacht besteed aan begrijpend lezen. In juni krijgen de kinderen een Cito-toets begrijpend lezen.

6 Rekenen Het planbord draagt bij aan de zelfstandigheid van de leerling. Het kind kiest zijn eigen taken, dit is op het planbord schematisch weergegeven en daardoor is direct zichtbaar waar de voorkeuren van het kind liggen. Het kind kiest zelf zijn taken en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Zo zijn er iedere week een aantal werkjes, sterwerkjes die aan het eind van de week af moeten zijn. Het kind kan zelf kiezen hoe hij die werkjes over de week verdeeld, bijvoorbeeld zorgt dat hij aan het begin van de week de sterwerkjes al af zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd een groep kinderen die aan het eind van de week nog sterwerkjes af moeten maken.

7 In een werkles word er gewerkt rond een thema
In een werkles word er gewerkt rond een thema. De werkjes zijn op dit thema aangepast. Aan de hand van het planbord maakt het kind zijn eigen planning. D.m.v. geleide activiteiten is er sturing aanwezig. Er wordt zelfstandigheid van de kinderen verwacht en dit wordt gestimuleerd d.m.v. een stoplicht in de klas. De kinderen weten dat wanneer het stoplicht op rood staat, de juf aan het werk is met een groepje en dat ze dan niet mogen storen. Ze moeten dan zelf een oplossing bedenken, of een ander kind om hulp vragen. Tijdens de werkles worden er werkjes gedaan die een beroep doen op de motoriek en de zintuigen van de kinderen. Het herkennen van kleuren en vormen wordt ontwikkeld. Daarnaast zijn er werkjes waarbij een beroep op de taal-, reken- en ruimtelijke ontwikkeling wordt gedaan. Er wordt gewerkt in hoeken, zo is er bijvoorbeeld de poppenhoek, de bouwhoek en de leeshoek. Wanneer een kind ergens voor kiest, dan moet dat eerst afgemaakt worden, voordat er naar een volgend werkje wordt gegaan. Ook kunnen kinderen tijdens de werkles achter de computer gaan werken. In de klas zijn twee computers aanwezig met daarop spellen voor de stimulering van de reken-, taal- en algemene ontwikkeling.

8 Tijdens het jaar worden er een aantal observatielijsten ingevuld
Tijdens het jaar worden er een aantal observatielijsten ingevuld. Zo is er een signaleringslijst waarbij het kringgedrag, het werkgedrag, het spelgedrag, sociaal-emotionele gedrag, taal, motoriek, ruimtelijke structuur en zintuiglijke waarnemen wordt geobserveerd. Door middel van de observatielijsten wordt de ontwikkeling van het kind mede in de gaten gehouden. Twee keer per jaar wordt er een Cito toets afgenomen. Dit gebeurt in januari en eind mei. Dit is het leerlingvolgsysteem, het gebeurt namelijk gedurende de hele schoolloopbaan. Voor de oudste kinderen zijn er werkbladen over hoeveelheden en schrijfschriften om deze ontwikkeling te stimuleren. Ieder kind is anders en ieder kind ontwikkelt zich ook anders. De een gaat heel snel, de ander heeft wat meer tijd nodig. Hier wordt in de klas rekening meegehouden. Het kind krijgt werk op maat aangeboden. Zo kan ieder kind werken op zijn eigen niveau, met uitdagingen op zijn eigen niveau. Door de regering is bepaald dat de grens voor de doorstroming van leerlingen niet meer op 1 oktober ligt, zoals dat voorheen het geval was. Tegenwoordig moet voor leerlingen tot december bekeken worden of de leerling kan doorstromen. Er zijn leerlingen die dit misschien wel zouden kunnen wat betreft de werkjes, maar die op sociaal gebied nog niet ver genoeg zijn. We bekijken voor iedere leerling dus uitgebreid of ze het aan zouden kunnen. Hierbij laten we de sociale ontwikkeling een grote rol spelen. In de klas kan namelijk extra uitdaging geboden worden in de werkjes, terwijl er extra aandacht wordt geschonken aan de sociale ontwikkeling. Het kind stroomt door als het eraan toe is. Ieder kind heeft een eigen niveau.

9 In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het lezen
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het lezen. De interesse voor functionele letters wordt gestimuleerd. Zo zijn er schrijfoefeningen waarmee de fijne motoriek wordt ontwikkeld. Leerlingen maken kennis met verschillende woorden en begrippen. Er wordt aandacht besteedt aan de plaats van de letters in een woord. Ook het verhaalbegrip wordt gestimuleerd, in de kring wordt een verhaal bijvoorbeeld stap voor stap besproken en bekeken. Er wordt gekeken naar de volgorde van een verhaal aan de hand van een aantal picto’s (laten zien). Hoe ziet een boek eruit, waar staat de titel, wat is de rug van het boek? Dit zijn vragen die vooraf gaan aan het verhaal. Verder worden er auditieve oefeningen gedaan, zoals b – oo- m

10 Om verwarring te voorkomen is het raadzaam om het eten en drinken van de naam van het kind te voorzien. Op die manier krijgt ieder kind in ieder geval zijn eigen eten en drinken. Het eten dat u kind meeneemt, is geen maaltijd, maar een tussendoortje. Houd hier rekening mee. b.v. een stukje fruit, graag een gezond tussendoortje

11 Wanneer u kind jarig is, dan mag er op school getrakteerd worden
Wanneer u kind jarig is, dan mag er op school getrakteerd worden. Het gaat dan om een kleinigheidje! Denk alstublieft aan onze tanden! Op internet zijn vele leuke ideeën te vinden voor kleine, gezonde traktaties. De ouders van het jarige kind zijn van harte uitgenodigd om de verjaardag mee te vieren. Spreek daarom met de leerkracht even af wanneer de verjaardag gevierd gaat worden. Als u kind ergens allergisch voor is, geef dit dan even door aan de leerkracht, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

12 Sinds een paar jaren vieren de juffen van de kleutergroepen hun verjaardag samen. Tegen het eind van het schooljaar wordt er daarom een juffendag georganiseerd. Deze juffendag is gekoppeld aan een thema, zo hebben we een keer een heksendag, een clownendag en een indianendag gehad. Het kan zijn dat de schooltijden aangepast worden, zodat we een aaneengesloten dag feest kunnen vieren. U krijgt hier dan tijdig bericht over.

13 Het buitenspelen is goed voor de grove motorische ontwikkeling van het kind. Ook hierbij wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van het kind. Ze zijn apetrots wanneer ze zelf hun jas los en vast kunnen maken. Is er een probleem? Dan proberen ze het zelf op te lossen. Lukt het niet, dan kunnen ze natuurlijk terecht bij de leerkracht. Er wordt buiten gespeeld via een roulatiesysteem. Zo komen ze in aanraking met alle kleuters en leren ze om met iedereen samen te spelen.

14 Tijdens de gymles wordt ook een beroep gedaan op de grove motorische ontwikkeling van het kind. Er zijn verschillende soorten gymles. Zo is er een spelles, waarbij vooral kringspelen gedaan worden. Dan zijn er gymlessen waarbij de kinderen met materiaal les krijgen, bijvoorbeeld ballen of klimmateriaal. Ook zijn er gymlessen waar geen materiaal bij gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een dansles, bewegingsles. En als laatste zijn er ook gymlessen waarbij de kinderen zelfstandig kunnen vrij spelen. In de gymzaal zijn gymschoenen nodig, het liefst gymschoenen met klittenband, want het knopen van 20 paar schoenen kost veel tijd. De gymschoenen worden voor de vakantie mee naar huis gegeven, zodat u kunt bekijken of de schoenen nog passen. De gymspullen graag meegeven in een stoffen of dunne gymzak voorzien van de naam van het kind. De gymtassen worden namelijk in een bak in de klas bewaard, omdat het niet allemaal aan de kapstok past. Wanneer het allemaal grote rugzakken zijn is de bak zo vol.

15 Iedere donderdagmiddag kijken we naar schooltelevisie
Iedere donderdagmiddag kijken we naar schooltelevisie. Dit is nu Moffel en Piertje. Iedere donderdagmiddag na een vakantie doen we gezelschapspelletjes van half 2 tot 2 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsvertegenwoordiger. Ouders nemen zelf spelletjes mee. Ook doen we vaak iets gezamenlijk als afsluiting van een thema. B.v. st. maarten  een spel van st. maarten

16 Zijn er nog vragen?

17 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom op de ouderavond van de groepen 3 op basisschool de Berensprong"

Verwante presentaties


Ads door Google