De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3 / 5b september 2013 Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3 / 5b september 2013 Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3 / 5b september 2013 Welkom!

2 Groep 3 en groep 5 Tot de kerstvakantie apart op: maandag-, dinsdag-, en woensdagmorgen. Groep 3 in dit lokaal met juf Janneke Groep 5 in ander lokaal met juf Marja

3 De dagelijkse gang van zaken Ieder dagdeel weten de kinderen wat er gaat gebeuren, d.m.v. de dagritmekaarten taal

4 Bijbelse geschiedenis •verhaal op dinsdag, woensdag, donderdag •verwerking op vrijdag •gesprek •gebed •maandag: zendingsgeld •zingen: - psalm - bijbelse liederen (bij de verhalen)

5 Rekenen groep 3 en 5 Methode: Pluspunt •Werken in thema’s •Zelfstandig werken en leerkrachtgebonden •Concreet materiaal: leren vanuit beleving •Mogelijkheid tot differentiatie •Oefenen op de computer, in schrift, in de klas

6 Groep 3 - Getalbewerken (+ en -) - Klokkijken:hele en halve uren, kwartieren voor en over, 5en 10 minuten over - Meten: meter en centimeter - Tafels 0 t/m 6 en 10

7

8 Lezen & Taal in groep 3 methode: De Leessleutel •Technisch lezen •Het leesbegrip •Leesbeleving •Leesmotivatie •Taalontwikkeling: leren spreken en luisteren, spelling en teksten en verhalen maken.

9

10 En zo doen we het: •Methode: leessleutel •Afwisselend woord- en letterlessen •Methode bestaat uit A en B gedeelte •Thematische opzet •Toetsen: herfst, winter, lente en zomer signalering •Verschillende materialen •klankgebaren •Differentiatie mogelijkheden •Computer •Leesboekjes •Wat kunt u thuis doen?

11

12 Schrijven methode: Handschrift •Pengreep •Schrijf- / zithouding •Ontspannen schrijven We leren bij elke letter de schrijfletter en schrijven met een vulpotlood.

13

14 Natuuronderwijs in groep 3 •Video: huisje boompje beestje (van de NOT/Teleac) •Werkbladen •Aansluitend bij een thema •Ontdekkend leren

15 Verkeer methode: Klaar… over! - 20 lessen per jaar - aansluitend bij de belevingswereld Groep 3 •Onderwerpen: veiligheid, voetgangers, snel en langzaam, etc. School op Seef Naast de methode gebruiken we de digitale verkeerskalender van School op Seef: iedere maand een ander thema.

16 Creatieve vakken methode: Moet je doen •Tekenen (maandag) •Muziek (vakleerkracht juf Ine vanaf januari) •Handvaardigheid (donderdag) Uit de methode of naar aanleiding van een thema, bv. seizoen, feest, etc.

17

18 Gym •Spel-les en toestel-les •dinsdagmiddag en vrijdagmorgen •Aandacht voor zélf aan- en uitkleden •Kleding en schoenen graag met naam!!

19 Sociale vaardigheden Methode: kinderen en hun sociale talenten Kennis... “weten en kennen” Vaardigheden... “doen en kunnen” Juiste houding... “willen en durven” •Onderwerpen: » Ervaringen delen » Aardig doen » Samen spelen en werken » Taak uitvoeren » Jezelf presenteren » Keuzes maken » Opkomen voor jezelf » Omgaan met ruzie •Regel van de week

20 Vrij spelen •Spelletjes uit de kasten •Computerhoek en leeshoek •Kiezen met behulp van kieskaart •Spelletjes zijn ingedeeld op leergebied

21 Extra Zorg •Met name voor lezen/taal, schrijven/motoriek, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling •In de klas: •Tijdens de instructie – extra beurten •Verlengde instructie – instructietafel •Computer – rekenen, spelling, lezen •Buiten de klas •Bij rt-leerkracht en/of thuis •Bij complexe problemen overleg met ouders, hulp van IB (intern begeleider) en RT.

22 Tot slot… •Als er problemen zijn: niet wachten,maar tijdig melden op school. •Zieke kinderen graag telefonisch afmelden •Extra telefoonnummers op school •Voor schooltijd naar het toilet •Trakteren: eigen klas, eigen leerkracht, kinderen uit andere klassen mogen iets komen ophalen (bij de kleuters wel brengen) •Maandagmorgen: vertellen en evt. iets laten zien •Rapport (let op: het tweede rapport is meestal minder dan het eerste rapport. Het wordt in de loop van het jaar moeilijker en het is een lange werkperiode)

23 Meer informatie... •Schoolgids •Nieuwsbrief •Website: www.cbs-dehoeksteen.nl


Download ppt "Informatieavond groep 3 / 5b september 2013 Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google