De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kansrijke veilige school!.  Het Stroink is een openbare Daltonschool.  Openbaar betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kansrijke veilige school!.  Het Stroink is een openbare Daltonschool.  Openbaar betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor."— Transcript van de presentatie:

1 Een kansrijke veilige school!

2  Het Stroink is een openbare Daltonschool.  Openbaar betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.  Het Daltonschool zijn houdt in dat recht wordt gedaan aan de Daltonprincipes: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid, waarbij wederzijdse acceptatie en respect een grote rol spelen. Missie

3 De vier Daltonbeginselen:  Zelfstandigheid - de kinderen verantwoordelijkheids- gevoel bijbrengen, door ze zoveel mogelijk zelfstandig of in groepjes te laten werken.  Samenwerking (sociale vorming) - gebruik maken van de hulp die kinderen elkaar kunnen geven, door hen te laten samenwerken.  Vrijheid/verantwoordelijkheid - de kinderen vrijheid/verantwoordelijkheid leren, die voor deze werkwijze nodig is, op de juiste manier te gebruiken.  Differentiatie (verscheidenheid) - de te behandelen leerstof zoveel mogelijk aanpassen aan het individuele kind.

4 Wat zijn onze uitgangspunten  1. Het pedagogische klimaat.  2. Het onderwijs.  3. De leerlingenzorg.  4. De schoolorganisatie.  5. De maatschappij.

5 1. Het pedagogische klimaat 1. Het pedagogische klimaat  De beginperiode op school zal gekenmerkt worden door een spelend bezig zijn van de kleuter.  We zorgen voor een sfeer van openheid en verdraagzaamheid.  Kinderen worden gestimuleerd zich persoonlijk te ontwikkelen.  We streven naar een betere aansluiting bij de individuele verscheidenheid van elk kind.  Kinderen kunnen met hun problemen altijd een aanspreekpunt vinden.  Kinderen weerbaar maken en eigen verantwoordelijkheid laten dragen.  Kinderen vrijheid leren hanteren zonder de regels uit het oog te verliezen.  Kinderen leren samenwerken, waarbij waar nodig het klassenverband doorbroken wordt.

6 2. Het onderwijs  Leerstof en vaardigheden die op school worden overgedragen staan ten dienste van de persoonlijkheidsvorming.  We streven ernaar dat de kinderen aan het eind van hun basisschooltijd het onderwijspeil bereikt hebben dat aangegeven wordt in de kerndoelen van het basisonderwijs.  Er wordt zorg besteed aan de aansluiting op het voortgezet onderwijs.

7 3. De leerlingenzorg  De ontwikkeling van onze leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd via een leerlingvolgsysteem.  Leerkrachten zijn in staat om uitval te signaleren, te diagnosticeren en te remediëren, met andere woorden: ze onderzoeken welk probleem een kind precies heeft en bepalen vervolgens wat hieraan te doen is.  De schoolinterne begeleider ondersteunt dit proces en ondersteunt de leerkracht bij het maken van een handelingsplan.  De extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk binnen de groep gerealiseerd.  Via nascholing worden de zorgverbredende kwaliteiten van leerkrachten steeds verder verbeterd.

8 De zorg voor het jonge kind   Sinds een aantal jaren zijn wij ervan overtuigd dat het wenselijk is om een accent te leggen bij de zorg voor jonge kinderen. Bij kinderen op jonge leeftijd is “de meeste winst“ te behalen. Jaren geleden waren in groep 1 t/m 4 aantallen van meer dan 30 kinderen eerder regel dan uitzondering. Nu is een aantal van 30 een uitzondering.   We streven er naar bij de groepsverdeling de groepsgrootte in de kleutergroepen maximaal 25 te laten zijn.   Ook zijn er lokaalassistenten toegevoegd aan de groepsleerkrachten in de onderbouw om extra aandacht en ondersteuning in deze groepen mogelijk te maken.   Daarnaast hebben we tijd vrij gemaakt om jonge kinderen, waar nodig en gewenst, eventueel ook buiten de groep extra te ondersteunen met behulp van de lokaalassistenten. Het accent ligt daarbij op ontwikkelings- en/of taalachterstanden. Tevens bieden we kinderen die al verder zijn in hun ontwikkeling extra uitdagingen.   Daarnaast worden deze achterstanden aangepakt door de invoering van het Piramideproject.   Spel- en boekenplan: Het “spel- en boekenplan” is bedoeld voor de kinderen van groep 1 en 2. Sinds een aantal jaren is het ingevoerd op onze school en op de peuterspeelzaal. Ouders van de allerjongste kleuters hebben misschien al kennis gemaakt met het plan. Door het voorlezen en spelen van spelletjes met Uw kind wordt de taalontwikkeling spelenderwijs bevorderd. Hoe meer die taal en het taalbegrip ontwikkeld worden, hoe beter het is voor de ontwikkeling van uw kind.

9 4. De schoolorganisatie  Is in staat om belemmeringen en bedreigingen op te vangen.  Is in staat kansen en mogelijkheden te benutten.  Is democratisch ingericht.  Streeft naar een nog grotere verbondenheid van ouders met school.

10 5. De maatschappij  De school is in staat om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

11 Dit is ons gemotiveerde team

12 Onze school in de toekomst  De school  Het interieur


Download ppt "Een kansrijke veilige school!.  Het Stroink is een openbare Daltonschool.  Openbaar betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor."

Verwante presentaties


Ads door Google