De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken in burgerschap Workshopleiders: Khadija Loukili & Wafa Idrissi (basisschool Al Ishaan) Meli Peci en Jose Bruins (FORUM) Doel van de workshop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken in burgerschap Workshopleiders: Khadija Loukili & Wafa Idrissi (basisschool Al Ishaan) Meli Peci en Jose Bruins (FORUM) Doel van de workshop."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken in burgerschap Workshopleiders: Khadija Loukili & Wafa Idrissi (basisschool Al Ishaan) Meli Peci en Jose Bruins (FORUM) Doel van de workshop Uitwisselen van ideeën hoe de school ouders kan betrekken bij burgerschap en hoe ouders hun ideeën kenbaar kunnen maken. Vragen Wat is het doel van burgerschap en wat houdt het in? Leeft het thema bij ouders en weten scholen wat ouders belangrijk vinden? Gaat burgerschap niet ten koste van het primaire proces (taal en rekenen)?

2 Samenwerken in burgerschap Programma: 13.30 uurInloop 13.35 uurWelkom en kennismaking 13.40 uurKorte introductie op burgerschap in het basisonderwijs 14.50 uurErvaringen van de Al Ishaan 14.10 uurDiscussie met de zaal 14.40 uurAfronding 14.45 uurTerugkoppeling in de grote zaal

3 Samenwerken in burgerschap In een notendop: Op 1 februari 2006 trad de bepaling in werking die aan scholen de opdracht geeft het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. In de wet staat: ‘Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.’ Burgerschap: ‘de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.’ Sociale integratie: meedoen aan de maatschappij en betrokkenheid centraal.

4 Samenwerken in burgerschap De onderwijs inspectie kijkt toe Twee hoofdpunten: Kwaliteitszorg (visie, verantwoording, inzicht in mogelijk risico's onder leerlingen) Onderwijsaanbod (sociale competenties, betrokkenheid bij de samenleving, kennis en bevorderen van basiswaarden die nodig zijn om te kunnen participeren in een democratische rechtstaat, ‘oefenplaats’ zijn)

5 Samenwerken in burgerschap Kerndoelen die gericht op burgerschap en integratie staatsinrichting en de rol van de burger respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen respectvol omgaan met verschillen in waarden en normen zorg dragen voor jezelf en je omgeving vragen kunnen stellen aandacht voor milieu

6 Samenwerken in burgerschap Resultaat uit onderzoek (Intern. Civic en Citizenship Education Study 2010): Nederlandse leerlingen scoren slechter op kennis over democratische principes en maatschappelijke basiswaarden dan Europese leeftijdgenoten.

7 Samenwerken in burgerschap De Al Ishaan en voorbeeld school door Khadija Loukili

8 Samenwerken in burgerschap Discussie vragen: Weten ouders dat burgerschap een verplichte taak is van de school? Gaat burgerschap ten koste van de ontwikkeling van kinderen (taal en rekenen) Lukt het scholen / hoe kunnen scholen ouders betrekken bij wat de leerlingen leren m.b.t. burgerschap. Wat kunnen scholen kinderen meegeven dat ouders thuis niet kunnen? Pedagogische taak tussen ouders en school kan verschillen kunnen scholen hier wel toenadering zoeken? Ouders kiezen voor een andere school dan een overwegend zwarte school (geven dus een signaal aan hun kinderen dat niet overeenkomst met respect maar hebben wel de vrijheid van het kiezen)  kinderen ervaren dat de buitenwereld hen niet gelijkwaardig behandeld. Heeft de school middelen nodig om leerkrachten scholing te bieden? (bijv door te blijven verdiepen in andere culturen, ouders betrekken bij activiteiten e.a.) Waar kan gezocht worden naar verbinding met ouders (school ouderovereenkomst, ouderkamer e.d.)?


Download ppt "Samenwerken in burgerschap Workshopleiders: Khadija Loukili & Wafa Idrissi (basisschool Al Ishaan) Meli Peci en Jose Bruins (FORUM) Doel van de workshop."

Verwante presentaties


Ads door Google